Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 30.3.2020

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö käänsi huomion ruoantuotannon ilmastoriskeihin – vuosikertomus 2019 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyön vuonna 2019 käynnistämä projekti keskittyy ruoantuotannon ilmastovaikutuksiin ja edistää TCFD-raportointia alan yhtiöissä. Kohteena on erityisesti liha- ja maitoteollisuus. Lue lisää tuoreesta vuosikertomuksesta.

Ruoantuotantoon kohdistuva vaikuttamiskampanjan tavoitteena on edistää Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -raportointiviitekehyksen käyttöönottoa toimialalla. Kansainvälisen TCFD-raportointiviitekehyksen tavoitteena on auttaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden toimintaan ja talouteen.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit suhteessa ruoantuotantoon ovat valtavia. Raportointi auttaa kehittämään toimintaa, jotta se pystyisi paremmin sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamien analyytikko Niina Arkko.

Maatalous ja ruoantuotanto ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen lähteitä. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia alan tuotannon olosuhteisiin ja liiketoiminnan edellytyksiin.

Vaikuttamisessa on keskitytty neljään monikansalliseen yhtiöön: Danoneen, Glanbiaan, Kerry Foodsiin ja Tyson Foodsiin. Kolmen yhtiön kanssa on päästy rakentavaan vuoropuheluun. Ylipäänsä monet yhtiöistä ovat kuitenkin vasta alussa päästövähennysten toteuttamisessa.

Vaikuttamiskampanja jatkuu vuonna 2020.

Pohjoismainen yhteistyöllä merkittävä rooli Ilmarisen vaikuttamistyössä

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu neljä pohjoismaista eläkesijoittajaa, jotka ovat Ilmarisen lisäksi ruotsalainen Folksam Group, norjalainen KLP ja tanskalainen PFA Pension.

Yhteistyön pääpaino on vaikuttaa yrityksiin, joissa yhteistyön jäsenillä on sijoituksia ja joissa on havaittu normirikkomuksia. Vaikuttamisyhteistyön kumppanina on kansainvälinen Sustainalytics.

Ilmarisella oli vuoden 2019 aikana käynnissä kaikkiaan 16 vaikuttamisprosessia, joista yhdeksän oli NEC-yhteistyön prosesseja. Vuoden aikana NEC-yhteistyö sai päätökseen tekstiiliteollisuuteen liittyvän vaikuttamisprosessinsa, joka oli alkanut vuonna 2018.

Lisätietoja

Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen analyytikko, p. +358 407 037 614, niina.arkko@ilmarinen.fi  

Ajankohtaista

Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Uutinen 26.3.2021

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta

Ilmarinen osallistuu jälleen WWF:n järjestämään maailmanlaajuiseen ilmastotapahtumaan, Earth Houriin. Yhteinen valomerkki ilmaston puolesta annetaan lauantaina 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta

Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kaudelle 2016–2020 asettamansa ilmastotavoitteet. Merkittävimpänä onnistumisena kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia. Lisäksi sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia. Tänään julkaistu vuosi- ja yritysvastuuraportti vuodelta 2020 esittelee myös uutta eteenpäin katsovaa tietoa ja analyysia sijoitusten ilmastovaikutuksista.

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita