Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 30.3.2020

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö käänsi huomion ruoantuotannon ilmastoriskeihin – vuosikertomus 2019 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyön vuonna 2019 käynnistämä projekti keskittyy ruoantuotannon ilmastovaikutuksiin ja edistää TCFD-raportointia alan yhtiöissä. Kohteena on erityisesti liha- ja maitoteollisuus. Lue lisää tuoreesta vuosikertomuksesta.

Ruoantuotantoon kohdistuva vaikuttamiskampanjan tavoitteena on edistää Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -raportointiviitekehyksen käyttöönottoa toimialalla. Kansainvälisen TCFD-raportointiviitekehyksen tavoitteena on auttaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden toimintaan ja talouteen.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit suhteessa ruoantuotantoon ovat valtavia. Raportointi auttaa kehittämään toimintaa, jotta se pystyisi paremmin sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamien analyytikko Niina Arkko.

Maatalous ja ruoantuotanto ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen lähteitä. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia alan tuotannon olosuhteisiin ja liiketoiminnan edellytyksiin.

Vaikuttamisessa on keskitytty neljään monikansalliseen yhtiöön: Danoneen, Glanbiaan, Kerry Foodsiin ja Tyson Foodsiin. Kolmen yhtiön kanssa on päästy rakentavaan vuoropuheluun. Ylipäänsä monet yhtiöistä ovat kuitenkin vasta alussa päästövähennysten toteuttamisessa.

Vaikuttamiskampanja jatkuu vuonna 2020.

Pohjoismainen yhteistyöllä merkittävä rooli Ilmarisen vaikuttamistyössä

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu neljä pohjoismaista eläkesijoittajaa, jotka ovat Ilmarisen lisäksi ruotsalainen Folksam Group, norjalainen KLP ja tanskalainen PFA Pension.

Yhteistyön pääpaino on vaikuttaa yrityksiin, joissa yhteistyön jäsenillä on sijoituksia ja joissa on havaittu normirikkomuksia. Vaikuttamisyhteistyön kumppanina on kansainvälinen Sustainalytics.

Ilmarisella oli vuoden 2019 aikana käynnissä kaikkiaan 16 vaikuttamisprosessia, joista yhdeksän oli NEC-yhteistyön prosesseja. Vuoden aikana NEC-yhteistyö sai päätökseen tekstiiliteollisuuteen liittyvän vaikuttamisprosessinsa, joka oli alkanut vuonna 2018.

Lisätietoja

Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen analyytikko, p. +358 407 037 614, niina.arkko@ilmarinen.fi  

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita