Nimitykset 28.5.2020

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

LL, psykiatrian erikoislääkäri Anna Eskola on nimitetty asiantuntijalääkäriksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle. Hän toimii erityisesti mielenterveysasiantuntijana tukien asiakasyritysten työkykyriskien hallintaa.

LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle. Hän vastaa Ilmarisessa erityisesti työterveysyhteistyön kehittämisestä osana työkykyjohtamista. 

FT, TtM Johanna Koroma on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hän johtaa Ilmarisen digitaalisten työkykypalveluiden sisällöntuotantoa ja aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020. 

PsM Simo Levanto on nimitetty asiantuntijapsykologiksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hän vastaa mielenterveyden edistämisen ja psyykkisen työkyvyn kokonaisuuksien kehittämisestä ja aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020.

Dos., TkT, KTM Anssi Smedlund on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hänen vastuualueena on työkykyjohtamisen palvelukehitys ja tutkimusyhteistyö tavoitteena datalähtöinen työkykyjohtaminen asiakasyrityksissä. Smedlund aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020.

MBA Mikko Koskinen on nimitetty sijoituslinjan sijoitusjärjestelmät-osaston osastonjohtajaksi. Hän vastaa sijoitustoimintaa palvelevien järjestelmien tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toimii sijoituslinjan IT-liiketoimintajohtajan roolissa.  

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita