Nimitykset 28.5.2020

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

LL, psykiatrian erikoislääkäri Anna Eskola on nimitetty asiantuntijalääkäriksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle. Hän toimii erityisesti mielenterveysasiantuntijana tukien asiakasyritysten työkykyriskien hallintaa.

LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle. Hän vastaa Ilmarisessa erityisesti työterveysyhteistyön kehittämisestä osana työkykyjohtamista. 

FT, TtM Johanna Koroma on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hän johtaa Ilmarisen digitaalisten työkykypalveluiden sisällöntuotantoa ja aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020. 

PsM Simo Levanto on nimitetty asiantuntijapsykologiksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hän vastaa mielenterveyden edistämisen ja psyykkisen työkyvyn kokonaisuuksien kehittämisestä ja aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020.

Dos., TkT, KTM Anssi Smedlund on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle. Hänen vastuualueena on työkykyjohtamisen palvelukehitys ja tutkimusyhteistyö tavoitteena datalähtöinen työkykyjohtaminen asiakasyrityksissä. Smedlund aloittaa Ilmarisessa 8.6.2020.

MBA Mikko Koskinen on nimitetty sijoituslinjan sijoitusjärjestelmät-osaston osastonjohtajaksi. Hän vastaa sijoitustoimintaa palvelevien järjestelmien tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toimii sijoituslinjan IT-liiketoimintajohtajan roolissa.  

Ajankohtaista

Uutinen 25.2.2021

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti Ilmariselle

Olympiakomitea on myöntänyt Ilmariselle Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti on tunnustus hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita