Uutinen 18.8.2020

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

KTK Henri Haltsonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteistyö keskisuurten ja pienten asiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti.

DI Pekka Laaksonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu Pirkanmaan alueella yhteistyö keskisuurten ja pienten asiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti.

MMM Karoliina Lindroos on nimitetty vastuullisen sijoittamisen päälliköksi sijoituslinjalle. Hän vastaa vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen kehittämisestä ja toimii alan asiantuntijana. Karoliina Lindroos aloittaa Ilmarisessa 31.8.2020.

HTM Mari Tuomikoski on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella yhteistyö keskisuurten ja pienten asiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti.

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita