Uutinen 19.10.2020

Preliminära uppgifter om arbetspensionsavgifterna för 2021

Enligt Pensionsskyddscentralens prognos är ArPL-grundavgiften 24,8 procent av lönesumman år 2021. I grundavgiften har eventuella nedsättningar av arbetsgivarens avgift inte beaktas och inte heller den eventuella avgiftsklassens inverkan. Genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare ser du redan nu en uppskattning av avgifterna för 2021.

ArPL-avgiften delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel hålls enligt prognosen på samma nivå som år 2020. Arbetsgivarens slutliga avgift är beroende av olika avgiftsnedsättningar, t.ex. den kundåterbäring som pensionsbolaget betalar. Arbetsgivarens andel av avgiften är i genomsnitt 16,95 procentprocentresten betalas av arbetstagaren.

Om företagets lönesumma år 2019 är över 2 125 500 euro, är ArPL-avgiften även beroende av den så kallade avgiftsklassen, som grundar sig på de invalidpensioner som beviljats arbetstagarna under tidigare år.

Coronakrisen inverkade på kundåterbäringarna för 2021 på så sätt att det inte inflyter några kundåterbäringar för ArPL-avgiften under tiden 1.5–31.12.2020. Fastän det på grund av krisen betalas mindre kundåterbäringar inom hela branschen, minskas de övriga avgiftsdelarna på motsvarande sätt, så att den totala avgiften hålls på samma nivå som före coronakrisen.

I sin helhet skulle den genomsnittliga arbetspensionsavgiften inom den privata sektorn hållas på 24,4 procent av arbetstagarens lönesumma. Med genomsnittlig avgift avses en avgiftsnivå, i vilken alla de faktorer som inverkar på den slutliga avgiftens storlek har beaktats.

Vi lägger ut information om de slutliga avgiftsprocenten på vår webbplats efter att social- och hälsovårdsministeriet har fastställt dem. SHM fastställer försäkringsavgiftsprocenten i november.

Kontrollera alltid avgiftsprocenten för ditt företags försäkring eller försäkringar genom att logga in i vår webbtjänst. Du ser en uppskattning av försäkringsavgiftsprocenten för nästa år och av ArPL-avgifterna i vår webbtjänst.

Avgift för tillfälliga arbetsgivare

Enligt prognosen är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 24,8 procent av lönen (25,3 % 1–4.2020 / 22,7 % 5–12.2020).

Avgift för företagare

Avgiften för företagare hålls på samma nivå som i år, dvs. på 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten för personer som är under 53 år och över 62 år samt på 25,6 procent för personer som är 53–62 år.

 

Ajankohtaista

Uutinen 30.11.2020

Ilmarinen haluaa tukea asiakkaitaan maksuvaikeuksissa

Maksuvaikeustilanteissa kehotamme sinua olemaan yhteydessä meihin hyvissä ajoin, jotta voimme keskustella yhdessä vaihtoehdoistasi. Maksujen suorittamista ei voi keskeyttää kokonaan, mutta pyrimme aina järjestämään asiat kannaltasi joustavasti mahdollisuuksien rajoissa ja arvioimme tilanteesi tapauskohtaisesti. Olemme täällä sinua varten.

Lue artikkeli

Uutinen 27.11.2020

Työnantaja, työpanososingot tulevat eläkevakuutuksen piiriin 2021

Vuoden 2021 alusta voimaantulevan työeläkelainsäädännön muutoksen jälkeen työpanososingot tulevat eläkkeen perusteena olevaksi ansioksi ja eläkevakuutuksen piiriin. Tällä hetkellä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaan työpanokseen perustuvaa osinkoa ei pidetä vastikkeena työstä, eikä näin ollen myöskään eläkkeen perusteena olevana työansiona. Työpanokseen perustuva osinko perustuu työntekoon, työpanokseen.

Lue artikkeli

Uutinen 18.11.2020

Tervetuloa uudistuneeseen verkkosivustoomme – Ilmarinen.fi tekee eläke- ja vakuutusasioinnin helpoksi

Verkkosivustomme ilmarinen.fi on uudistunut. Uudistuksessa on parannettu erityisesti sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita