Uutinen 19.10.2020

Preliminära uppgifter om arbetspensionsavgifterna för 2021

Enligt Pensionsskyddscentralens prognos är ArPL-grundavgiften 24,8 procent av lönesumman år 2021. I grundavgiften har eventuella nedsättningar av arbetsgivarens avgift inte beaktas och inte heller den eventuella avgiftsklassens inverkan. Genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare ser du redan nu en uppskattning av avgifterna för 2021.

ArPL-avgiften delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel hålls enligt prognosen på samma nivå som år 2020. Arbetsgivarens slutliga avgift är beroende av olika avgiftsnedsättningar, t.ex. den kundåterbäring som pensionsbolaget betalar. Arbetsgivarens andel av avgiften är i genomsnitt 16,95 procentprocentresten betalas av arbetstagaren.

Om företagets lönesumma år 2019 är över 2 125 500 euro, är ArPL-avgiften även beroende av den så kallade avgiftsklassen, som grundar sig på de invalidpensioner som beviljats arbetstagarna under tidigare år.

Coronakrisen inverkade på kundåterbäringarna för 2021 på så sätt att det inte inflyter några kundåterbäringar för ArPL-avgiften under tiden 1.5–31.12.2020. Fastän det på grund av krisen betalas mindre kundåterbäringar inom hela branschen, minskas de övriga avgiftsdelarna på motsvarande sätt, så att den totala avgiften hålls på samma nivå som före coronakrisen.

I sin helhet skulle den genomsnittliga arbetspensionsavgiften inom den privata sektorn hållas på 24,4 procent av arbetstagarens lönesumma. Med genomsnittlig avgift avses en avgiftsnivå, i vilken alla de faktorer som inverkar på den slutliga avgiftens storlek har beaktats.

Vi lägger ut information om de slutliga avgiftsprocenten på vår webbplats efter att social- och hälsovårdsministeriet har fastställt dem. SHM fastställer försäkringsavgiftsprocenten i november.

Kontrollera alltid avgiftsprocenten för ditt företags försäkring eller försäkringar genom att logga in i vår webbtjänst. Du ser en uppskattning av försäkringsavgiftsprocenten för nästa år och av ArPL-avgifterna i vår webbtjänst.

Avgift för tillfälliga arbetsgivare

Enligt prognosen är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 24,8 procent av lönen (25,3 % 1–4.2020 / 22,7 % 5–12.2020).

Avgift för företagare

Avgiften för företagare hålls på samma nivå som i år, dvs. på 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten för personer som är under 53 år och över 62 år samt på 25,6 procent för personer som är 53–62 år.

 

Ajankohtaista

Uutinen 7.5.2021

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Kesän lähestyessä moni asiakkaistamme pohtii työsuhdepolkupyörän ja -matkalipun tarjoamista työsuhde-etuna. Polkupyörien ja matkalippujen mahdollistaminen lisää henkilöstön hyvinvointia ja on konkreettinen, luontoa säästävä vastuullisuusteko työnantajalta. Työsuhdepolkupyöriä koskevat säädökset ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta lähtien. Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontaisetu 1 200 euroon asti vuodessa, ja työsuhdematkalippu 3 400 euroon asti vuodessa. Mutta mitä työnantajan tulee tietää TyEL-maksuista?

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Uutinen 12.4.2021

Huolehdi omaisuudestasi – tarkista työeläkeotteesi verkossa!

Oma eläkekertymä on monelle meistä suurin omaisuutemme. Useimmille se on jopa asuntoakin arvokkaampi. Esimerkiksi 1 600 euron edestä karttunut kuukausieläke on vuodessa miltei 20 000 euron arvoinen, ja 20 vuodessa jo lähes 400 000 euron arvoinen.

Huolehdi omaisuudestasi – tarkista työeläkeotteesi verkossa!
Lisää uutisia ja tiedotteita