Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 25.3.2020

Ilmarinen arvioitiin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi kolmatta kertaa peräkkäin

Suomalaisten kuluttajien kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on lisääntynyt ja samalla on kasvanut myös luotettavan tiedon tarve, kertoo laaja pohjoismainen bränditutkimus. Ilmarinen arvioitiin eläkeyhtiöistä vastuullisimmaksi.

Ilmarinen nousi kolmannen kerran peräkkäin eläkealan vastuullisimmaksi yritykseksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuluttajien näkemyksiä tunnettujen yritysten ja brändien vastuullisuudesta. Ilmarinen sijoittui kolmanneksi yhdistetyssä vakuutukset ja eläkkeet -sarjassa. Vastuullisimmaksi vakuutusyhtiöksi arvioitiin Lähi-Tapiola.

Pohjoismaiseen tutkimukseen vastasi kaikkiaan 50 000 kuluttajaa, joista 10 000 Suomessa.

– Tulos osoittaa, että pitkäjänteinen työ vastuullisuuden eteen koko toiminnassa on huomattu. Olemme olleet pitkään vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa ja kansainvälisesti. Ylipäänsä vastuullisuus on meille tärkeä arvo, kun huolehdimme 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja yli 50 miljardin euron eläkevaroista, sanoo Ilmarisen viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin.

Kuluttajat vaativat entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja luotettavaa tietoa

Tutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin yritysten ympäristövastuusta ja sosiaalisesta vastuusta. Molemmilta osa-alueilta kartoitettiin kuluttajien tietämystä ja asennetta.

Suomen vastuullisimmaksi brändiksi arvioitiin jälleen Valio. Muutenkin elintarvike- ja kaupan alan yritykset menestyivät kyselyssä hyvin.

Eläkealalla tietoisuus yritysten vastuullisuudesta oli selvästi huonommalla tasolla, vaikka asenteet sinänsä olivat melko positiiviset.

– Tietoisuuden taso on meille tietenkin haaste. Eläketurva koskettaa käytännössä jokaista Suomessa asuvaa jollain tavalla. Muissa tutkimuksissa on huomattu, että omaa eläkettä tunnetaan hyvin vähän etenkin nuorissa ikäluokissa, Aulin sanoo.

Tutkimuksessa myös huomattiin, että suomalaisten kasvanut kiinnostus on kasvattanut myös epäilyksiä yritysten vastuullisuudesta tekemiä väitteitä kohtaan.

– Yhä useampi suomalainen on kiinnostunut siitä, miten hänen eläkevarojaan sijoitetaan. Tarjoamme mahdollisimman avoimen näkymän toimintaamme esimerkiksi tuoreessa vuosi- ja yritysvastuuraportissamme. Lisäksi raportoimme toiminnastamme ja tuloksesta neljästi vuodessa. Toivomme, että voimme käydä avointa keskustelua ja kehittää toimintaamme sidosryhmäkeskustelun kautta, Aulin sanoo.

Sustainable Brand Index -tutkimuksen toteuttaa ruotsalainen SB Insight Ab. Vastaavaa tutkimusta on tehty vuodesta 2011 lähtien. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kahdeksassa maassa: Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Hollanti, uusina Viro, Latvia ja Liettua. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 60 000 kuluttajaa.

 

Ajankohtaista

Uutinen 6.5.2021

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Ilmarisen työ purkumateriaalien kierrättämisessä jatkuu. Ilmarisen Ruoholahden toimitalon lasiseiniä kierrätetään lähes 20 tonnin verran lasivillaksi yhdessä Uusioaineksen, Kivijärven ja Rambollin kanssa. Ilmarinen haluaa kiinteistösijoittajana edistää alan käytäntöjä ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita