Uutinen 2.4.2020

Työnantajan TyEL-maksuihin alennusta loppuvuodeksi

Hallitus on esittänyt eduskunnalle lakiluonnoksen, joka alentaa työnantajan TyEL-maksua 2,6 prosenttiyksikköä 1.5. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Laki on vahvistettu ja tulee voimaan 1.5.2020.

(päivitetty 27.4.2020)

Alennus kohdistuu työnantajan TyEL-maksuun 1.5. - 31.12.2020 maksettavista palkoista. Näiden osalta TyEL-perusmaksu on 22,7 prosenttia palkoista. Alennus koskee kaikkia TyEL-asiakkaita, sekä sopimusasiakkaita että tilapäisiä työnantajia. Työntekijän työeläkemaksu ei muutu. Muutoksella ei ole myöskään vaikutusta YEL-maksuun.

Ilmarinen huomioi alennetun TyEL-maksuprosentin tulevista palkoista lasketussa TyEL-laskussa. Palkat ilmoitetaan normaalisti tulorekisteriin.

Alennuksen ajalta ei makseta asiakashyvityksiä. Vuoden 2021 vakuutusmaksuun sisältyvät, keväällä 2021 maksettavat asiakashyvitykset ovat siis yksi kolmasosa työeläkeyhtiön vuoden 2020 hyvityssiirrosta. Hyvityssiirto kertyy toiminnan tehokkuudesta ja vakavaraisuudesta.

Alennuksen vaikutus kompensoidaan täysimääräisenä vuosien 2022 - 2025 aikana korottamalla työnantajan TyEL-maksua.

Lue lisää

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita