Uutinen 27.11.2020

Työnantaja, työpanososingot tulevat eläkevakuutuksen piiriin 2021

Vuoden 2021 alusta voimaantulevan työeläkelainsäädännön muutoksen jälkeen työpanososingot tulevat eläkkeen perusteena olevaksi ansioksi ja eläkevakuutuksen piiriin. Tällä hetkellä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaan työpanokseen perustuvaa osinkoa ei pidetä vastikkeena työstä, eikä näin ollen myöskään eläkkeen perusteena olevana työansiona. Työpanokseen perustuva osinko perustuu työntekoon, työpanokseen.

Työpanokseen perustuva osinko on työstä maksettavaan vastikkeeseen verrattava suoritus, joka maksetaan osingon, työpanososingon, muodossa. Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetaan työnteosta saatua vastiketta ja tästä syystä työpanokseen perustuva osinko on nyt säädetty vuodesta 2021 lukien luettavaksi mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Kun työpanokseen perustuvat osingot tulevat työeläkevakuuttamisen piiriin, sinun tulee työnantajana maksaa työeläkevakuutusmaksut ja muut sivukulut myös näiden suoritusten osalta kuten palkoistakin ja ilmoittaa ne myös tulorekisteriin erillisellä koodilla. Tulorekisteriin on luotu uusi tulolaji tätä varten. Ilmoita suoritus tulolajilla Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) (340).

Laki tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Käytännössä varautuminen muutokseen kannattaa huomioida heti, koska se vaikuttaa jo tilikaudelta 2020 maksettaviin työpanososinkoihin

Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä on työkorvausta, jos saaja ei ole työsuhteessa yhtiöön.

Lue lisää 

Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus (verohallinnon ohjeet Edilex.fi)

 

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita