Tiedote 23.11.2020

Ilmarinen kehitti uuden työkykyriskien ennustemallin – tavoitteena ehkäistä työkyvyttömyyttä entistä vaikuttavammin

Uusi työkykyriskien ennustemalli auttaa asiakasyrityksiä työkykyriskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Ilmarinen tukee asiakasyrityksiään työkykyriskien ennakoinnissa ja hallinnassa. Työkykytoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Meillä on paljon tietoa ja asiantuntemusta työkyvyttömyyden taustatekijöistä. Tätä osaamista ja keinoja työkykyriskien hallintaan jaamme asiakkaillemme. Tavoitteena on pidentää työuria, mikä hyödyttää niin työntekijöitä, työnantajia kuin koko yhteiskuntaa, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo. 

– Työeläkeyhtiönä tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme eläketurvasta vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Tähän liittyy myös se, että käytämme työkyvyttömyysriskien hallintaa varten kerätyt rahat vastuullisesti ja että saamme tuloksia aikaan. Meille on tärkeää, että työkykytoimintamme ehkäisee työkyvyttömyyttä mahdollisimman vaikuttavasti suomalaisilla työpaikoilla, Halonen jatkaa.

Uusi ennustemalli pureutuu työkykyriskeihin laajasti

Ilmarisen kehittämä työkykyriskien ennustemalli on ensimmäinen laatuaan. Se hyödyntää tietoa monipuolisesti. Arviointi huomioi sekä hitaasti muuttuvia, työkykyyn liittyviä tekijöitä, että asioita, joita voi kehittää nopeammin.  

Ennustemalli koostuu kolmesta osa-alueesta: yrityksen tunnuslukuihin perustuvasta automaattisesta arviosta, yrityksen tekemästä työkykyjohtamisen tilannearviosta ja Ilmarisen asiantuntijan arviosta. Automaattinen arviointi huomioi mm. yrityksen toimialan, maksuluokan ja henkilöstön ikärakenteen. Tilannearvio mittaa puolestaan mm. sairauspoissaolojen määrää, kuormitusta, työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamisen käytäntöjä. Asiakas vastaa kyselyyn Ilmarisen verkkopalvelussa. Tarvittaessa ennustemallin automaattista osaa ja tilannearviota täydentää Ilmarisen asiantuntijan arvio.

Ennustemalli auttaa Ilmarista ja asiakasyrityksiä kohdentamaan työkykyjohtamisen toimenpiteet entistä paremmin.

– Asiakas saa arvion yrityksensä työkykyriskien hallinnan nykytilasta ja kehityskohteista. Huomio kiinnittyy merkittävimpiin työkyvyttömyysriskeihin ja keinoihin hallita niitä, Halonen kertoo.

– Kun tiedämme, missä asiakasyrityksissä suurimmat työkykyriskit ovat, voimme kohdentaa vahvimman tuen ja toimenpiteet sinne. Näin saamme entistä vaikuttavampia tuloksia aikaan yhdessä asiakkaidemme kanssa, Halonen jatkaa.    

Malli otetaan käyttöön asteittain loppuvuoden aikana.

TyökykyAreena tarjoaa tietoa ja työkaluja työpaikkojen arkeen

Kohdennettujen työkykypalveluiden ja -tuen lisäksi Ilmarinen tarjoaa kaikille asiakkailleen laajasti tietoa siitä, miten työkykyä voi edistää työpaikoilla ja miten työkykyriskejä voi ennakoida ja hallita. Uusi TyökykyAreena avautui ilmarinen.fi-verkkopalvelussa. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman käytännönläheisiä ja helposti hyödynnettäviä työkaluja ja sisältöjä uusimman tutkimustiedon pohjalta.

– TyökykyAreenasta löytyy tietoa ja työkaluja esimerkiksi mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla, varhaisen tuen keinoista sekä työterveysyhteistyön kehittämisestä, Halonen kuvailee.

Kesällä Ilmariseen perustettu ennakointi ja tutkimus -osasto vahvistaa erityisesti mielenterveyden, työterveysyhteistyön ja tiedolla johtamisen sekä strategisen työkykyjohtamisen asiantuntijuutta.

– Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet sekä suurimmaksi sairauspoissaolojen että työkyvyttömyyseläkkeiden syyksi. Mielenterveyden haasteet ovat arkea yhä useammalla työpaikalla. Keinoja mielenterveyden edistämiseksi on monia. Tätä tietoa, asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä jaamme työpaikkojen arkeen, Halonen sanoo. 

Tutustu TyökykyAreenaan 

Lisätiedot:

Kristiina Halonen, työkykyjohtaja, p. 050 380 3868, kristiina.halonen@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 9.3.2021

Ilmarinen täyttää 60 vuotta – juhlavuoden teemana nuoret ja työelämä

Suomen vanhin työeläkeyhtiö Ilmarinen juhlistaa 60-vuotista taivaltaan suomalaisten eläkkeiden turvaajana ja työelämän kumppanina. Juhlavuoden Mielellään töissä -projektissa teemana on nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä ja sitä kautta työurien pidentäminen.

Ilmarinen täyttää 60 vuotta – juhlavuoden teemana nuoret ja työelämä
Lisää uutisia ja tiedotteita