Uutinen 13.11.2020

Vuoden 2021 työeläkemaksut vahvistettu

STM on vahvistanut vuoden 2021 työeläkevakuutusmaksut.

Keskimääräinen perittävä TyEL-maksu on ensi vuonna 24,4 % palkoista. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. Asiakashyvitysten määräksi on arvioitu keskimäärin 0,2 % palkoista (tänä vuonna 0,7 % palkoista). Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna 24,10 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 %. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2020.

Tilapäisen työnantajan maksu

24,8 % (25,3 % 1.1.–30.4. ja 22,7 % 1.5.–31.12. vuonna 2020)

Sopimustyönantajan maksu

TyEL-perusmaksu on 24,8 % (25,3 % 1.1.–30.4. ja 22,7 % 1.5.–31.12. vuonna 2020).

Lisäksi työnantajan maksusta vähennetään keväällä laskettava asiakashyvitys. Koronapandemian vuoksi TYEL-maksua alennettiin 2,6 %. Alennus pienentää vuoden 2021 asiakashyvityksiä.

Suurtyönantajat

Suurtyönantaja näkee oman vakuutusmaksuprosenttinsa kirjautumalla verkkopalveluumme.

Yrityksen työkyvyttömyysriskiin perustuvan maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu vaikuttaa keskisuurten ja suurten yritysten maksuun. Suurtyönantajan rajana on vuoden 2019 palkkasumma, jonka täytyy ylittää 2 125 500 euroa.

Suurilla yrityksillä maksua pienentää lisäksi maksutappioalennus. Jos yrityksen tai konsernin palkkasumma ylittää 5 000 000 euroa, alenee maksu myös hoitokustannusosan suuruusalennuksen takia. Arviot alennuksista näkyvät verkkopalvelussa.

Työntekijän eläkemaksut

Työntekijän osuudet ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 % (7,15 % v. 2020)
53‒62-vuotiailla 8,65 % (8,65 % v. 2020)
63‒67-vuotiailla 7,15 % (7,15 % v. 2020) palkasta.

Työnantajan osuus on keskimäärin 16,95 % palkasta (16,95 % 1.1.–30.4. ja 14,35 1.5.–31.12. 2020)

Asiakashyvitys ja suuruusalennus

Asiakashyvitys ja suuruusalennus lasketaan keväällä 2021 ja huomioidaan tulevissa TyEL-laskuissa. Arviot asiakashyvityksestä ja suuruusalennuksesta ovat nähtävissä verkkopalvelussa. Koronakriisi vaikutti asiakashyvityksiin siten, että alennetun TyEL-maksun ajalta 1.5. - 31.12.2020 ei kerry asiakashyvityksiä. Tästä syystä asiakashyvityksiä jaetaan vuonna 2021 kaikissa eläkeyhtiöissä aiempaa vähemmän. Vastaavasti muita eläkemaksun osia on kuitenkin voitu pienentää, joten keskimääräinen kokonaismaksu pysyy samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä.

Perittävä keskimääräinen työeläkemaksu % palkoista

  2021 2020
Vanhuuseläke 3,5 3,5
Työkyvyttömyyseläke 1,2 1,0
Tasausosa 19,1 19,9/17,3
Muut osat 0,8 0,7
Hyvitykset -0,2 -0,7
Perittävä maksu keskim. 24,4 24,4/21,8


Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa nousee ja on ensi vuonna keskimäärin 1,2 % palkoista (1,0 % vuonna 2020). Asiakashyvitykset pienenevät, mutta vastaavasti myös tasausosaa pienennetään.

Rajatulot

TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 61,37 euroa kuukaudessa vuonna 2021. On kuitenkin muistettava, että kaikki palkat, myös rajan alle jäävät, pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Tilapäisen työnantajan rajatulo on 8 790 euroa kuuden kuukauden aikana. Jos kyseinen palkkasumma ylittyy, tai työsuhteessa on jatkuvasti työntekijöitä, työnantajan on tehtävä TyEL-vakuutushakemus. Näin työnantaja saa vakuutusnumeron ja meille syntyy vakuutussopimus.

TyEL-vakuutus kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen palkkojen laskemista, sillä TyEL-vakuutusnumero eli eläkejärjestelynumero ilmoitetaan tulorekisteriin.

Yrittäjän YEL-maksu vuodelle 2021

Yrittäjän YEL-vakuutusmaksut pysyvät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2020.
YEL-maksu on alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden osalta 24,10 % ja 53‒62-vuotiaiden osalta 25,60 %.

YEL-työtuloa korotetaan palkkakertoimella (1,465), joka korottaa työtuloa 1,3 % vuoteen 2020 verrattuna (1,446).

YEL-työtulon alaraja vuonna 2021 on 8 063,57 €/vuosi ja yläraja 183 125 €/vuosi. Yrittäjällä on mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin, kun työtulo on ensi vuonna vähintään 13 247 €. Työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Lue lisää

STM:n tiedote

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita