Vuoden rakennuttaja 2019 palkintoa pitelevät kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen, projektipäällikkö Annika Valpola ja rakennuttajapäällikkö Hannu Keinänen.
Tiedote 24.1.2020

Vastuullista, tehokasta ja uudistavaa rakennuttamista – RAKLI ry myönsi Ilmariselle Vuoden rakennuttaja 2019 -palkinnon

Ilmarinen on pitkäjänteisesti kehittänyt kiinteistöjensä rakennuttamista, jotta käyttäjien tarpeet tulisi huomioitua koko rakennuksen elinkaaren ajan. Vuoden rakennuttaja 2019 perusteluissa kiitellään esimerkiksi ympäristösertifiointia, energiatehokkuuden huomioimista ja kaikkien käyttäjäryhmien huomioimista esteettömyyden edistämisessä.

– Meidän perustehtäväämme pitkäjänteisenä kiinteistösijoittajana kuuluu, että huomioimme myös rakennusten vaikutukset pitkällä tähtäimellä, sanoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen.

– Olemme luvanneet, että rakennuksemme kestävät sata vuotta. Siksi niiden on oltava helposti muunneltavissa, kun käyttötarkoitukset ja tarpeet muuttuvat. Esteettömyyden huomioiminen varmistaa, että tilat ovat aina kenen tahansa käytettävissä.

Vuoden rakennuttaja 2019 -palkinnon perusteluissa RAKLI kiitteleekin juuri Ilmarisen konkreettisia toimia vastuullisuuden ja rakennusalan kehittämisen eteen. Perusteluissa mainitaan muun muassa Ilmarisen sitoutuminen kaikkien rakennuttamisprojektien hiilijalanjäljen laskemiseen, energiatehokkuuden kehittämiseen ja esteettömyyden edistämiseen.

Ilmarinen on laskenut kaikkien uudisrakennuskohteidensa hiilijalanjäljen vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi Ilmarinen on ollut mukana kehittämässä EU:n Level(s) -mittarien kehittämisessä.

Energiansäästötavoitteita on edistetty muun muassa kattavalla ja monivuotisella LEED-sertifiointiprosessilla. Ilmarinen edellyttää kaikilta uudiskohteitaan vähintään LEED Gold -tason ympäristösertifiointia. Vaatimukset otetaan huomioon heti rakennuksen suunnittelun alkaessa.

– Kiinteistöjen käyttäjät antavat nykyään entistä suuremman arvon tilojen ympäristöystävällisyydelle ja ekotehokkuudelle, Nurminen sanoo.

Koko elinkaari huomioitu

Osana energiatehokkuuden parantamista mainitaan myös sitoutuminen aurinkoenergian käyttöönottoon aina, kun se on mahdollista. Lisäksi RAKLI kiittelee Ilmarisen sitoutumista kiertotalouteen, joka huomioi koko rakennusten elinkaaren.

– On hienoa, että pitkäjänteinen työ saa tunnustusta. Meille on tärkeää jatkaa työtä. Vaikka olemme nyt hyvällä tasolla esimerkiksi kiertotalouden huomioimisessa, pystymme parantamaan suoritusta. Pitää muistaa, että vaatimukset kestävän kehityksen huomioimiselle rakennuttamisessa kasvavat koko ajan ja me haluamme olla tässä edelläkävijöiden joukossa, Nurminen sanoo.

Ilmarinen on yksi Suomen suurimmista rakennuttajista. Ilmarisen omistuksessa on kaikkiaan noin 2 700 asuntoa ja noin 150 liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä. Merkittävä osa yhtiön kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja muiden kasvukeskusten keskeisillä paikoilla.

Ilmarinen sijoittaa kiinteistöihin osana eläkevarojen vastuullista, tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Kiinteistösijoitusten arvo on noin 6,2 miljardia euroa eli 13 prosenttia Ilmarisen huolehtimista eläkevaroista. Ilmarinen sijoittaa eläkevaroja nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi.

RAKLI on kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö. Se on jakanut Vuoden rakennuttaja -palkintoa vuodesta 2007 lähtien. Palkinnon on saanut aiemmin myös eläkevakuutusyhtiö Etera, joka yhdistyi Ilmariseen vuonna 2018.

Lisätiedot:

  • Niina Nurminen, rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen, p. 050 574 7491
  • Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, RAKLI ry, puh. 040 720 7645

Kuva: Palkinnon ottivat vastaan torstai-iltana Ilmarisen rakennuttajatiimistä kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen (kuvassa vasemmalla) rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen, projektipäällikkö Annika Valpola ja rakennuttajapäällikkö Hannu Keinänen. (kuva: RAKLI ry)

Lue myös:

Ajankohtaista

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli

Uutinen 20.10.2020

Vastuullinen sijoittaminen indeksirahastoilla laajenee yhä kehittyvillä markkinoilla – Ilmarinen jälleen mukana kehittämässä

Euroopan suurimman varainhoitoyhtiön Amundin uusi Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF-rahasto listautui Saksan Xetra-pörssiin 30.6.2020. Ilmarinen on mukana rahaston listautumisessa sijoitettuaan siihen 500 miljoonaa euroa.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita