Uutinen 5.10.2020

Vuoden vanhusteko -palkinto Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeelle

Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto palkitsivat tällä kertaa Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen. Hankkeessa kehitettiin alueen palveluja muisti- ja ikäystävällisemmiksi kouluttamalla paikallisia yrittäjiä muistisairaiden ja ikääntyneiden tarpeiden pohjalta.

Muistisairaat ja ikääntyneet haluavat tehdä itselleen tärkeitä asioita omassa lähiympäristössään ja käyttää paikallisten yritysten palveluja. Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena oli, että yrittäjät ja yritykset kehittävät palvelujaan muisti- ja ikäystävällisemmäksi osatakseen kohdata muistisairaita ja ikääntyneitä asiakkaita paremmin erilaisissa, haasteellisissakin asiakaspalvelutilanteissa.

- Tämä huomionosoitus tulee osaltaan muistisairaille ja läheisille sekä ikäihmisille, joiden arjen kokemusten perusteella hanketta lähdettiin suunnittelemaan. Näiden osaltaan heikkojenkin signaalien perustella lähestyttiin yrittäjiä, ja yrittäjien innokas tempautuminen asiaan hankkeen ensi vaiheista asti on yhden erikoismaininnan arvoinen. Muistiperheiden ja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Mahdollisuudet ovat moninaiset, kun vain innostutaan asiasta, sanoo toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala.

Muistisairaiden ja ikääntyneiden kognitiivisten haasteiden mukanaan tuomat muutokset on hyvä huomioida yritysten palveluprosesseissa. Erityistarpeet huomioiva palvelu auttaa muistisairaita ja ikääntyneitä pärjäämään pidempään kotona ja tuo osallistumismahdollisuuksien kautta sisältöä ja onnellisuutta elämään. Yritykset puolestaan saavat vahvuutta osaamiseensa, ideoita tuotteiden, palvelumallien ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Muistisairaat ja ikääntyneet osaksi yritysten yhteiskuntavastuullista toimintaa

Hankkeeseen osallistui Etelä-Pohjanmaan alueelta 136 yritystä 35 eri toimialalta. Koulutuksien pohjalta 80 prosenttia hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä kertoi muuttaneensa toimintatapojaan, selkeyttäneensä palveluitaan sekä satsanneet kiireettömään kohtaamiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen. Yrityksissä on mietitty uudelleen tuotteiden esillepanoa sekä opasteiden sijoittelua. Levähdyspaikkoja oli lisätty, lapsiparkkipaikkojen yhteyteen oli yhdistetty senioriparkkipaikkoja. Yrityksissä on kokeiltu erilaisia tapahtumia ikääntyneiden virkistymisen ja sosiaalisen toiminnan lisäämiseksi.

- Yritykset osallistuivat koulutuksiin ja kehittämiseen innostuneella ja positiivisella mielellä. Osalla yrityksistä oli jopa 30 vuoden kokemus muisti- ja ikäihmisten palvelemisesta, mutta silti he kokivat palveluidensa kehittämisen tärkeäksi. Kaikki mukana olleet yritykset myös suosittelivat muita yrityksiä mukaan hankkeeseen, kertoo hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen.

Hankkeen piirissä on ollut 1768 ikääntynyttä ja muistisairasta tuomassa esille tarpeitaan ja kehitysideoitaan palvelujen kehittämiseksi. 84 prosenttia ikääntyneistä koki, että palvelut ovat tukeneet heitä arjessa ja kotona asumisessa. Toteutetun asiakaskyselyn pohjalta 75 prosenttia ikääntyneistä asiakkaista oli kokenut palvelunlaadun ja vuorovaikutuksen parantuneen muisti- ja ikäystävällisissä yrityksissä.

Vuoden vanhusteko palkittiin tänä vuonna Naantalissa

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, innovatiivisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

- Lähellä ja helposti saatavilla olevilla palveluilla on suuri merkitys ikääntyneiden ja muistisairaiden arjen sujuvuuteen. Lisäksi pidimme hyvänä tapaa, jolla hankkeeseen osallistuneet yritykset huomioitiin. Palveluntarjoaja voi ansaitsemallaan sertifikaatilla osoittaa, että hänen yrityksensä on erikoispalvelun osaava toimija. Muisti- ja ikäystävällinen -sertifikaatti on hyvä motivaattori, joka kannustaa kiinnittämään huomiota tärkeään asiaan ja erityiseen asiakasryhmään, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Eduksi katsotaan, jos palkittu teko tai hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton vuosittaista teemaa, joka tänä vuonna on Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

- Tämän vuoden teemamme muistuttaa siitä, että vanhuuteen kuuluu paljon positiivia asioita, siitäkin huolimatta että julkinen keskustelu vanhuudesta on voittopuolisesti ongelmakeskeistä. Kaikenikäisten ihmisten voimavarojen ja kykyjen arvostaminen on ratkaiseva tekijä yhteiskunnan menestymiselle. Tässä hankkeessa ikäihmiset ja muistisairaat on huomioitu paikallisen yhteisön jäseninä ja toimijoina, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Ilmarisen rahoittaman Vuoden vanhusteko -palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain Vanhustenpäivän pääjuhlassa, jonka Vanhustyön keskusliitto järjestää yhteistyössä kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Naantalissa 4. lokakuuta. Juhla televisioitiin suorana lähetyksenä AlfaTV:ssä ja se on katsottavissa Permanto.fi-palvelussa.

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Uutinen 23.5.2023

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa

Ryhmä Harvardin yliopiston opiskelijoita vieraili Ilmarisessa esittelemässä tuloksia kenttätutkimuksesta, jota Ilmarinen oli kumppanina mahdollistamassa. Projektissa opiskelijat pyrkivät kartoittamaan erityisesti nuorten tietämystä eläkejärjestelmästä.

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa
Lisää uutisia ja tiedotteita