Kokki työssään, kuvituskuva.
Uutinen 10.3.2020

YEL määrittää päivärahan myös karanteenitapauksessa

Yrittäjän on hyvä muistaa, että eläkevakuutus on yrittäjän vakuutuksista se, joka turvaa toimeentulon silloin, jos sairastuu tai menettää työkykynsä. Jokainen YEL-maksu sekä kasvattaa yrittäjän eläkettä että parantaa muuta sosiaaliturvaa. Myös tartuntatautipäiväraha määräytyy YEL-työtulon pohjalta.

Jos palkansaaja joutuu koronakaranteeniin, hän saa palkkaansa vastaavan päivärahan. Tämä koskee myös työntekijän asemassa olevia tuntipalkkaisia. Kela on muistuttanut, että tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Yrittäjillä tartuntatautilain mukainen päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkamishetkellä voimassa olevan YEL-työtulon mukaan. Työtulon ajan tasalla pitäminen on tärkeää, jotta myös mahdollisesta sairastumisesta tai karanteenimääräyksestä saatava korvaus on riittävä.

YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-työtulon tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle vuositasolla. Jos yrittäjänä työskentelyssä tapahtuu muutoksia, yrittäjän tulee hakea muutosta työtuloonsa. Työtuloa korotetaan esimerkiksi silloin, kun yrittäjätoiminta laajenee tai sivutoiminen yrittäjätoiminta muuttuu kokopäiväiseksi. Työtuloa voidaan vastaavasti laskea työpanoksen vähentyessä. Työtulo voi muuttua vain ilmoitushetkestä eteenpäin, joten yrittäjätoiminnan muutoksiin on hyvä reagoida heti. Helpoiten työtulonmuutosta voi hakea yrittäjän verkkopalvelussamme, minkä jälkeen vahvistamme työtulon.

Tartuntatautipäiväraha ei kata karanteenia EU:n ulkopuolella

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa korvauksena ansionmenetyksistä, kun työntekijä on määrätty olemaan pois töistä taudin leviämisen estämiseksi.

EU:n ulkopuolella eristyksessä tai karanteenissa olevia tartuntatautipäiväraha ei kuitenkaan koske.

Kela on ilmoittanut maksavansa koronaviruksen vuoksi karanteeniin EU:n alueella joutuneelle saman päivärahan kuin Suomessa karanteeniin määrätyille työntekijöille ja yrittäjille, joiden työnteon karanteeni estää. Kela vaatii karanteenista tai eristyksestä todistuksen lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä rajoituksia kyseisessä maassa.

Yrittäjä, muista että

  • YEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus yrittäjälle. Tämän lisäksi verotuksen yhteydessä peritään yrittäjän sairausvakuutusmaksu. 
  • Voit täydentää vakuutusturvaasi erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla, kuten tapaturmavakuutuksella ja sairauskuluvakuutuksella. 
  • Jos palveluksessasi on työntekijöitä, tutustu työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin. 
  • Oikeus sairauspäivärahaan syntyy sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella. 
  • Vahvistettu YEL-työtulo määrittää yrittäjän sairaus- ja tartuntatautipäivärahan suuruuden.
  • Yrittäjän sairauspäivärahaa ja tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta.

Lue lisää

Lue myös

Mitä yrittäjän kannattaa tietää YEL-vakuutuksesta ja sairauspäivärahasta?

Ajankohtaista

Uutinen 20.1.2022

Työnantajien verkkopalvelua uudistetaan - Asiakkaiden toiveet näkyvät kehityksessä

Työnantajien asiointipalvelu saa uuden vakuutusnäkymän, johon on nostettu asiakastestien perusteella asiakkaitamme eniten kiinnostavat sisällöt. Uudistus tulee käyttöön ensivaiheessa niille TyEL-asiakkaille, jotka eivät kuulu maksuluokkamallin piiriin (työntekijöiden palkkasumma alle kaksi miljoonaa euroa).

Työnantajien verkkopalvelua uudistetaan - Asiakkaiden toiveet näkyvät kehityksessä

Tiedote 17.1.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi joulukuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Joulukuu oli kahdeksas kuukausi peräkkäin, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Myös koko vuoden 2021 työntekijämäärä kasvoi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellisessa vertailussa kaikki alueet lisäsivät joulukuussa työntekijämääriään Pohjois- ja Etelä-Suomen johtaessa kehitystä.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin

Uutinen 7.1.2022

Mielellään töissä -projektissa nuorten kiinnittymistä työelämään tuettiin monin tavoin

Ilmarinen juhlisti 60-vuotista taivaltaan suomalaisten eläkkeiden turvaajana ja työelämän kumppanina koko viime vuoden ajan. Juhlavuoden teemana oli nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä ja sitä kautta työurien pidentäminen. Mielellään töissä -projektin työpajoissa, kouluvierailuilla ja pelipäivissä tavoitettiin kaikkiaan yli 2 000 nuorta.

Mielellään töissä -projektissa nuorten kiinnittymistä työelämään tuettiin monin tavoin
Lisää uutisia ja tiedotteita