Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 22.4.2021

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM:n uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

Uuden yrityslainarahaston tavoitteena on sijoittaa kestävän kehityksen mukaisesti erityisesti vähähiilisyyden ja tehokkaan vedenkäytön  näkökulmasta. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksiä merkittävästi alhaisempi hiilijalanjälki. Rahastosta on suljettu pois ilmaston kannalta haitallisia kohteita. Lisäksi rahasto noudattaa AXAn  toimialakohtaisia ja ESG-periaatteita, joiden perusteella sijoituksille on asetettu rajoituksia, esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuuteen.  

Rahasto on linjannut toimivansa maaliskuun alussa voimaan tulleen EU:n tiedonantovelvollisuusasetuksen (SFDR, Sustainable Finance Disclosure  Regulation) artiklan 9 mukaisesti, koska rahaston tavoitteena on vastuullinen ja kestävää kehitystä edistävä sijoittaminen. 

– Korkosijoitusten osalta vastuullisen sijoittamisen tuotevalikoima  laajenee vauhdilla. Varainhoitajat ovat viime aikoina lanseeranneet uusia ESG-asiat huomioivia ETF-tuotteita markkinoille. Lisäksi aktiivirahastojen tuotekehitys käy vilkkaana. ESG on selkeästi kuumin puheenaihe varainhoidossa myös korkopuolella. Uusi rahasto on ensimmäisiä lajissaan koko maailmassa, joten halusimme lähteä siemensijoittajana mukaan, toteaa seniorisalkunhoitaja Harri Vuorinen Ilmarisesta. 

Vastuullisen sijoittamisen tuotteet kasvussa 

Ilmarisella vastuullisuus ohjaa punaisena lankana koko sijoitustoimintaa. Vastuullisena sijoittajana Ilmarinenkin huomioi sijoituspäätöksissään ESG-asiat eli ympäristöön (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyvät näkökulmat. 

Viime vuosina Ilmarinen on lisännyt merkittävästi sijoituksiaan ESG ETF -rahastoihin eli vastuullisuutta painottaviin pörssinoteerattuihin rahastoihin. Se on sijoittanut 5 miljardia euroa eli 90 prosenttia listatun osakesalkun passiivisijoituksista ESG ETF -rahastoihin, joissa ilmastoasiat on huomioitu. 

Kaikkiaan noin 53 miljardin euron eläkevarallisuutta sijoittava Ilmarinen on asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin sijoitussalkun vuoden 2035 loppuun mennessä. 

– Kehitämme tänä vuonna ilmastostrategiaamme ja tiekarttaamme kaikkien pääomalajien osalta. On hienoa, että markkinoilla alkaa olla tuotteita myös korkopuolella. Nämä tarjoavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja institutionaaliselle sijoittajalle, toteaa vastuullinen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos Ilmariselta. 

Lisätietoja:

Harri Vuorinen, seniorisalkunhoitaja, Ilmarinen
harri.vuorinen@ilmarinen.fi, 050 - 337 6841

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Ilmarinen
karoliina.lindroos@ilmarinen.fi, 040 - 577 2203

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Lisää uutisia ja tiedotteita