Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

IIGCC:n jäsenenä Ilmarinen pääsee kehittämään ja jakamaan tapoja, joilla sijoittajat pääsevät hiilineutraaliustavoitteisiinsa sijoituskohteidensa osalta. Ilmarinen asetti jo vuosi sitten kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista sijoitussalkusta vuoden 2035 loppuun mennessä.

 – Kehitämme parhaillaan ilmastostrategiaamme ja rakennamme tiekarttaa, jonka avulla pääsemme tavoitteeseemme. Kenelläkään ei ole vielä kattavaa vastausta, miten kaikissa eri omaisuusluokissa päästään hiilineutraaliin tavoitteeseen, joten on järkevää tehdä yhteistyötä. Ei riitä, että asettaa tavoitteen, vaan pitää tehdä töitä myös käytännön toteutuksen eteen, toteaa Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos.

Sijoittajat kaipaavat läpinäkyvää, luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa

Tällä hetkellä sijoittajien merkittävänä haasteena on, että tarjolla ei ole kaikista omaisuuslajeista tarpeeksi tarkkaa ja yhdenmukaista tietoa ilmastoasioihin liittyen.

– Olisi tärkeää, että sijoittajilla on yhdenmukainen näkemys datasta: mikä on oleellista tietoa, miten sen pitäisi olla mitattu ja millä logiikalla data on kerätty. Haluamme jatkossa sisällyttää luotettavaa, eteenpäin katsovaa ilmastodataa osaksi sijoituksiin liittyvää päätöksentekoprosessia, Lindroos sanoo.

Institutionaaliset sijoittajat haluavat olla muutoksen kärjessä

IIGCC perustettiin lähes 20 vuotta sitten. Keskeisenä tavoitteena on ollut sijoittajien tuominen yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tällä hetkellä IIGCC:llä on 300 jäsentä 22 maassa. Tavoitteena on siirtää sijoittajien painopistettä vähähiiliseen toimintaan ja yhtiöihin. Valtaosa jäsenistä on institutionaalisia sijoittajia tai varainhoitajia.

– Aiemmin ilmastonmuutos oli vain pieni asia sijoittajille. Nyt siitä on tullut suurin huoli kaikille: nähdään, että ilmastonmuutos voi pahimmillaan johtaa maailmanlaajuiseen katastrofiin. Kun aiemmin sijoittajat halusivat suojata riskejään, nyt ne haluavat olla muutoksen kärjessä kohti vihreää taloutta. Esimeriksi Pariisin ilmastonmuutokseen liittyvä hankkeemme on koonnut yhteen jo 110 sijoittajaa. On erittäin tärkeää, että sijoittajat jakavat parhaita käytäntöjä ja kehittävät tarvittavia keinoja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi, toteaa Investor Practices Program Director Daisy Streatfeild IIGCC:ltä.

Lindroos lisää, että ilmastonmuutos on myös mahdollisuus institutionaalisille sijoittajille. Sijoittajat voivat pyrkiä valitsemaan yhtiöitä, joilla on esimerkiksi innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta parhaat mahdollisuudet menestyä vähähiilisessä taloudessa.

– Haluamme Ilmarisessa olla edelläkävijöiden joukossa kehittämässä koko sijoitussalkusta eli sen kaikista omaisuusluokista hiilineutraaleja. Vastuullisuus ei ole vain pieni palanen sijoittamisstrategiassa, vaan se ohjaa kaikkia päätöksiämme. Samalla kun olemme kunnianhimoisia, suhtaudumme uusien asioiden kehittämiseen nöyrästi, koska olemme uuden äärellä ja valmiita ratkaisuja ei ole.

Streatfeild korostaa, että vaikutukset ovat valtavat, kun yli 300 sijoittajaa yhdistää voimansa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja alkaa sijoittaa pääomiaan ilmastonmuutosta hidastavasti.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Tiedote 28.10.2021

Sijoitamme kestävään tulevaisuuteen – Ilmarisen ilmastotiekartta määrittää suuntaviivat kohti hiilineutraaleja eläkevaroja

Ilmastonmuutos on riski myös suomalaisten tuleville eläkkeille. Ilmarinen hallitsee ilmastonmuutoksen tuomia riskejä tavoittelemalla hiilineutraaliutta eläkevarojen sijoittamisessa vuonna 2035. Ilmastotiekartta kuvaa välitavoitteita, toimenpiteitä ja työkaluja tavoitteen saavuttamiseen.

Sijoitamme kestävään tulevaisuuteen – Ilmarisen ilmastotiekartta määrittää suuntaviivat kohti hiilineutraaleja eläkevaroja
Lisää uutisia ja tiedotteita