Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 9.11.2021

Ilmarinen lisää yhteydenpitoa aloittaviin yrittäjiin YEL-hakemusten käsittelyssä työtulojen asettamiseksi oikealle tasolle

Ilmarisen tavoitteena on parantaa yrittäjäasiakkaidensa eläketurvaa. Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläke- ja sosiaaliturvan kuin palkansaajat heti yrittäjäuran alkuvaiheesta alkaen. Parhaiten yrittäjä huolehtii jatkuvasta turvastaan pitämällä YEL-vakuutuksen työtulon oikealla tasolla. YEL on yrittäjän tärkein vakuutus, koska sen työtulo toimii yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perustana.

Työtulo kertoo yrittäjän työpanoksen arvon, ja sen tulee vastata palkkaa, joka maksettaisiin, jos yrittäjän työtä suorittamaan palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Yrittäjien työtulot ovat olleet Suomessa pidempään laskusuunnassa ja alhaisia erityisesti aloittavilla ja nuorilla yrittäjillä. YEL-työtulo ei vastaa aina yrittäjän todellista työpanosta suhteessa yrittäjätoiminnan laajuuteen. Liian alhaiselle tasolle asetettu työtulo johtaa siihen, että yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva jää heikoksi.

Ilmarinen lisää entisestään yhteydenpitoa uusiin alkaviin yrittäjiin erityisesti silloin, jos haettu YEL-työtulo on jäämässä alhaiseksi suhteessa yrittäjän työpanokseen. Ilmarisen asiakkaaksi kannattaa tulla osaavan ja aktiivisen työtuloneuvonnan sekä hyvän päivittäisen asiointipalvelun vuoksi.

Miten Ilmarinen neuvoo yrittäjiä työtulon asettamisessa?

Yrittäjät ovat usein parhaita arvioimaan työtulonsa itse ilmarinen.fi:n hakemuspalvelun avulla tai asiantuntijamme avustuksella. Koska haluamme varmistaa yrittäjän riittävän eläketurvan, asiantuntijamme ottavat yrittäjään aikaisempaa aktiivisemmin yhteyttä uuden YEL-vakuutuksen hakemuksen yhteydessä, jos haettu työtulo näyttää liian alhaiselta. Asiantuntija varmistaa yrittäjän kanssa, että työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa ennen kuin vakuutus tulee voimaan. Suuntaamme aktiivista neuvontaa erityisesti aloittaville kokoaikaisille yrittäjille, koska työtulot ovat alentuneet erityisesti tässä joukossa. Laajennamme aktiivista yhteydenpitoa ensi vuonna myös muihin yrittäjäasiakkaisiimme työtulojen tarkistamiseksi.

Miten YEL-työtulo vahvistetaan?

Työtulon vahvistaminen perustuu YEL-lainsäädäntöön, Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeisiin sekä yrittäjältä saatuihin tietoihin. Työpanoksen arvoon vaikuttavia tietoja ovat muun muassa yrityksen toimiala, liikevaihto ja yrittäjän työtunnit. Eläkeyhtiönä Ilmarisen tehtävä on vahvistaa yrittäjän työtulo oikealle, työpanosta vastaavalle tasolle. Ilmarisen asiantuntija vahvistaa työtulonyrittäjäkohtaisen kokonaistarkastelun ja -harkinnan jälkeen. Joissakin tilanteissa työtulo joudutaan vahvistamaan haettua suurempana.

YEL-lainsäädäntö ja soveltamisohjeet koskevat kaikkia työeläkeyhtiöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä valmistellaan parhaillaan lainsäädäntöön muutoksia, joilla työpanoksen määritelmään saataisiin nykyistä yksiselitteisemmät ajantasaiset kriteerit.

Lisätiedot:

• Minna Hakkarainen, vakuutusjohtaja, p. 050 366 7467, minna.hakkarainen@ilmarinen.fi
• Lue lisää: YEL-työtulo yrittäjän vakuutuksen perustana

Ajankohtaista

Tiedote 24.1.2022

Laaja viestintäkampanja yrittäjien YEL-turvasta alkaa 24.1.2022

Eläketurvakeskuksen ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteinen viestintäkampanja yrittäjille YEL-vakuutusturvasta alkaa 24.1. Kampanja näkyy ja kuuluu valtakunnallisesti eri medioissa alkukevään ajan. Kampanjan aikana kerrotaan eläkevakuuttamisen merkityksestä yrittäjän elämässä.

Laaja viestintäkampanja yrittäjien YEL-turvasta alkaa 24.1.2022

Uutinen 24.1.2022

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Suomen ja Japanin välillä liikkuneiden ja liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan, erityisesti eläketurvaan. Sopimuksen voimaantulon myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Pääsääntönä on, että henkilö vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Uutinen 20.1.2022

Työnantajien verkkopalvelua uudistetaan - Asiakkaiden toiveet näkyvät kehityksessä

Työnantajien asiointipalvelu saa uuden vakuutusnäkymän, johon on nostettu asiakastestien perusteella asiakkaitamme eniten kiinnostavat sisällöt. Uudistus tulee käyttöön ensivaiheessa niille TyEL-asiakkaille, jotka eivät kuulu maksuluokkamallin piiriin (työntekijöiden palkkasumma alle kaksi miljoonaa euroa).

Työnantajien verkkopalvelua uudistetaan - Asiakkaiden toiveet näkyvät kehityksessä
Lisää uutisia ja tiedotteita