Tiedote 13.10.2021

Kela ja Ilmarinen kokeilevat uutta toimintamallia asiakkaiden ohjaamisessa ammatilliseen kuntoutukseen

Kela ja Ilmarinen kokeilevat uudenlaista yhteistyötä, jossa asiakkaan tarvitsemat ammatillisen kuntoutuksen palvelut kartoitetaan riittävän varhain. Tavoitteena on kehittää toimintatapa, joka sopisi jatkossa kaikkien eläkevakuutuslaitosten käyttöön.

Kela ja Ilmarinen kokeilevat uutta mallia loppuvuoden ajan. Uudessa mallissa pyritään ehkäisemään pitkittynyttä työkyvyttömyyttä oikein ajoitetulla ammatillisella kuntoutuksella. Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on auttaa työntekijöitä ja yrittäjiä jatkamaan työelämässä, kun työkyky on heikentynyt.

– Ammatillisen kuntoutuksen tulisi alkaa riittävän varhain, jotta työelämässä jatkaminen onnistuu kuntoutuksen avulla. Kelan ja Ilmarisen pilotissa haluamme helpottaa asiakkaan asiointia ja pyrkiä tunnistamaan ajoissa asiakkaat, joiden työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä. Viime kädessä kokeilussa on siis kyse myös työurien pidentämisestä ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemisestä etuuspäällikkö Milla Kaitola Kelasta sanoo.

Jo nyt Kela ottaa yhteyttä ja kertoo kuntoutuksesta asiakkaille, joiden työkyvyttömyys on pitkittynyt. Uudessa toimintatavassa mukaan tulee myös asiantuntemusta työeläkealan ammatillisesta kuntoutuksesta. Pilotissa pyritään ennakoivasti tunnistamaan asiakkaat, joilla työeläkekuntoutuksen edellytykset täyttyvät ja olemaan heihin aktiivisesti yhteydessä. Tällä halutaan parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja helpottaa asiointia.

Tietojen vaihtoon tarvitaan asiakkaan suostumus

Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat olleet jo pitkään yleisimpiä syitä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.
Kokeilu kohdennetaan asiakkaisiin, joiden työkyvyttömyys on pitkittynyt tuki- ja liikuntaelinsairauden tai vakavan masennuksen vuoksi ja joiden eläkkeistä ja ammatillisesta kuntoutuksesta Ilmarinen vastaa. Lisäksi he kaikki ovat jo saaneet Kelasta 150 päivää sairauspäivärahaa.

Käytännössä pilotti etenee niin, että Kelasta soitetaan asiakkaalle. Puhelussa kartoitetaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja tiedustellaan, haluaako asiakas selvittää Ilmarisen kanssa ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja. Jos asiakas haluaa Ilmarisen ottavan yhteyttä, Kela pyytää asiakkaalta suostumuksen tietojen vaihtoon Ilmarisen kanssa. Asiakas antaa suostumuksensa lähettämällä viestin OmaKelassa. Tämän jälkeen Kela toimittaa sairauspäivärahaa varten toimitetun lääkärinlausunnon Ilmariseen ja Ilmarinen ottaa yhteyttä asiakkaaseen sopivien ammatillisten kuntoutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

– Olemme Ilmarisesta yhteydessä kaikkiin suostumuksen antaneisiin asiakkaisiin. Jos ammatillinen kuntoutus näyttää mahdolliselta, pyydämme asiakasta lähettämään hakemuksen meille, Ilmarisen kuntoutuspalvelupäällikkö Mari Kyyhkynen kertoo.

Työeläkeyhtiön tarjoama ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut työhön paluun keinot eivät riitä. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta tai uudelleenkoulutusta. Vuosittain yli 70 prosenttia Ilmarisen ammatillisen kuntoutuksen asiakkaista palaa takaisin työelämään.

Jatkossa muutkin työeläkelaitokset mukaan

Kokeilu kestää 3 kuukautta. Sen aikana Kela ottaa yhteyttä noin 100 asiakkaaseen. Kokeilun vaikuttavuutta arvioidaan jälkikäteen. Jos tulokset ovat hyviä, tarkoitus on tarjota toimintamallia myös muille työeläkelaitoksille. Vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi tarkastelemalla uusien kuntoutushakemusten, käynnistyneiden kuntoutusten ja asiakkailta saatujen suostumusten määrää.

Vuonna 2020 työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 100 henkilöä, joka on noin 1 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019. Työeläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2020 lopussa 130 000 henkilöä, joka on noin 4 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää:

Lisätietoja: 

  • Milla Kaitola, etuuspäällikkö, Kela puh. 050 551 7938
    etunimi.sukunimi@kela.fi
  • Mari Kyyhkynen, kuntoutuspalvelupäällikkö, Ilmarinen, puh. 040 747 1273, mari.kyyhkynen@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Kaksi ihmistä katsovat toisiaan ompelukoneiden äärellä, kuvituskuva.

Uutinen 6.11.2023

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu – tavoitteena edistää työllisyyttä monin tavoin

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu vuoden 2024 alussa. Muutos tulee voimaan vaiheittain ja täysimääräisesti vuonna 2029. Muutoksilla pyritään parantamaan mm. ikääntyvien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Uudistus kannustaa työnantajia ennakoimaan työkykyriskejä ja pitämään entistä parempaa huolta henkilöstönsä työkyvystä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu – tavoitteena edistää työllisyyttä monin tavoin

Tiedote 10.10.2023

Tutkimus: Harva yritys on työkykyjohtamisessa strategisella tasolla – heikoimmissa kantimissa ovat suunnittelu ja seuranta

Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys aiheuttavat Suomessa miljardiluokan kustannukset. Samaan aikaan monet yritykset kamppailevat työvoimapulan kanssa. Tästä huolimatta harva yritys johtaa henkilöstönsä työkykyä suunnitelmallisesti, selviää Ilmarisen tutkimuksesta.

Tutkimus: Harva yritys on työkykyjohtamisessa strategisella tasolla – heikoimmissa kantimissa ovat suunnittelu ja seuranta

Tiedote 4.10.2023

Tutkimus: Vuorotyö haastaa terveyttä – työkykyä tuettava monin keinoin

Vuorotyö haastaa työkykyä päivätyötä enemmän. Työkyky ei kuitenkaan kehity vain työaikajärjestelyjä parantamalla – tarvitaan laaja-alaista lähestymistä, työkyvyn eri osa-alueiden kehittämistä ja yhteistyötä. Tämä selviää Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Tutkimus: Vuorotyö haastaa terveyttä – työkykyä tuettava monin keinoin
Lisää uutisia ja tiedotteita