Uutinen 1.3.2021

Arbetsgivare, kontrollera kundåterbäringen och avgiftsnedsättningarna på nätet

Vi har räknat ut din slutliga kundåterbäring och andra avgiftsrabatter, vilka du ser från 3.3. genom att logga in som arbetsgivare i vår webbtjänst.

I regel beaktas avgiftsnedsättningarna i kommande ArPL-fakturor från mars framåt, eller om du har obetalda fakturor som förfallit till betalning, hänförs återbäringen i första hand till dem. Hur återbäringarna hänförts framgår av det kontoutdrag som du ser efter att ha loggat in i webbtjänsten.

Nedsättningen av ArPL-avgiftsprocenten under coronatiden minskade återbäringen

Ilmarinens starka solvens och kostnadseffektivitet har inverkat positivt på kundåterbäringarna. Som en följd av coronapandemin som bröt ut senaste vår sänktes emellertid ArPL-avgiftsprocenten med 2,6 procentenheter. Nedsättningen gällde ArPL-avgifterna för de löner som betalades i maj–december 2020.

Arbetspensionsbolagen kan inte betala ut kundåterbäringar för den tid som ArPL-avgiften var nedsatt. Kundåterbäringen på våren 2021 är således en tredjedel av den normala. Kundåterbäringens belopp minskar oberoende av hur stor del av året 2020 försäkringen har varit i kraft.

Använder du tjänsten Palkka.fi i löneberäkningen?

Om du använder Palkka.fi i egenskap av företagare lönar det sig att byta fakturaställare till Ilmarinen. På så sätt kan vi hänföra kundåterbäringen till den faktura som skapas. Med ett företagsgränssnitt kan du ändra fakturaställaren i uppgifterna om arbetsgivarens pensionsförsäkring i Palkka.fi. Valet kan göras under arbetsgivaruppgifterna.

Om du vill ta i bruk uppgifterna om ArPL-avgiften i Palkka.fi, säkerställ att vi har försäkrings¬tagarens uppdaterade kontonummer för betalning av återbäring. Du kan granska dina uppgifter genom att logga in i vår webbtjänst.

Meddela försäkringstagarens bankkontonummer

Vi behöver ett bankkontonummer för eventuell återbäring av försäkringsavgifter. I regel hänförs kundåterbäringen och andra avgiftsrabatter samt gottgörelsen för korrigerade löneuppgifter till följande faktura. Om du inte får fakturor från Ilmarinen, återbetalar vi pengarna på försäkrings-tagarens bankkonto. Meddela kontonumret genom att logga in i vår webbtjänst. Om du inte har användarkoder, ansök om dem så kan du sköta dina ärenden smidigare.

Fyll i ett avtal om användningen av Ilmarinens webbtjänster. (pdf)

Så här lyckades vi

Arbetspensionsbolagens överföring till kundåterbäringar 2021,
miljoner euro och i förhållande till lönesumman.

Läs också

Ajankohtaista

Uutinen 7.5.2021

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Kesän lähestyessä moni asiakkaistamme pohtii työsuhdepolkupyörän ja -matkalipun tarjoamista työsuhde-etuna. Polkupyörien ja matkalippujen mahdollistaminen lisää henkilöstön hyvinvointia ja on konkreettinen, luontoa säästävä vastuullisuusteko työnantajalta. Työsuhdepolkupyöriä koskevat säädökset ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta lähtien. Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontaisetu 1 200 euroon asti vuodessa, ja työsuhdematkalippu 3 400 euroon asti vuodessa. Mutta mitä työnantajan tulee tietää TyEL-maksuista?

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Uutinen 12.4.2021

Huolehdi omaisuudestasi – tarkista työeläkeotteesi verkossa!

Oma eläkekertymä on monelle meistä suurin omaisuutemme. Useimmille se on jopa asuntoakin arvokkaampi. Esimerkiksi 1 600 euron edestä karttunut kuukausieläke on vuodessa miltei 20 000 euron arvoinen, ja 20 vuodessa jo lähes 400 000 euron arvoinen.

Huolehdi omaisuudestasi – tarkista työeläkeotteesi verkossa!
Lisää uutisia ja tiedotteita