Uutinen 23.6.2021

Nimityksiä Ilmarisessa - Uudet nimitykset vahvistavat kiinteistöjen ylläpidon ja rakennuttamisen osaamista

Ilmarisen kiinteistöjen ylläpidon ja rakennuttamisen organisaatiota on vahvistettu tavoitteena parantaa vuokralaisten palveluita.

Uudistuksella vastaamme asiakkaiden toiveeseen asioida suoraan kiinteistön omistajan kanssa. Kotimaisten kiinteistösijoitusten rakennuttaminen ja ylläpito -tiimissä työskentelee nyt uusia asiantuntijoita. 


Insinööri (AMK) Teemu Leinonen on nimitetty projektipäälliköksi Ilmarisen Helsingin ydinkeskustan (CBD) toimitiloihin. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistössä tehtävien rakennushankkeiden ja vuokralaismuutosten projektinjohto.


Diplomi-insinööri Annika Valpola on nimitetty projektipäälliköksi Ilmarisen Helsingin ydinkeskustan (CBD) toimitiloihin. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistössä tehtävien rakennushankkeiden ja vuokralaismuutosten projektinjohto.


LVI-insinööri (AMK) Teemu Häkkinen on nimitetty kiinteistö- ja palvelupäälliköksi Ilmarisen Helsingin ydinkeskustan (CBD) toimitiloihin. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistön ylläpidon ja muiden palvelujen johtaminen.


LVI-insinööri Jarmo Vänskä on nimitetty kiinteistö- ja palvelupäälliköksi Ilmarisen Helsingin ydinkeskustan (CBD) toimitiloihin. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistön ylläpidon ja muiden palvelujen johtaminen.


Rakennusmestari Emilia Eklund-Rajala on nimitetty Ilmarisen muualla kuin Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevista toimitiloista vastaavaksi projektipäälliköksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistössä tehtävien rakennushankkeiden ja vuokralaismuutosten projektinjohto.


Tradenomi Riitta Laakso on nimitetty Ilmarisen vuokra-asunnoista vastaavaksi projektipäälliköksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistössä tehtävien rakennushankkeiden ja vuokralaismuutosten projektinjohto.


Insinööri Kari Mikkonen on nimitetty Ilmarisen kiinteistöjen olosuhteista ja energiatehokkuudesta vastaavaksi projektipäälliköksi. 

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita