Nimitykset 14.4.2021

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

FM ja EMBA Minna Hakkarainen on nimitetty vakuutusjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa vakuutuspalveluosastosta ja toimii linjajohtajan sijaisena. Minna on aiemmin toiminut Ilmarisessa mm. prosessinjohtajana ja asiakaspalvelujohtajana.

DI Tomi Kaarniemi on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu alueella Pohjanmaa, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa yhteistyö keskisuurten ja pienten asiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti.

VTM Hanna Kankainen on nimitetty osastonjohtajaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle. Hän vastaa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluista. Hanna aloittaa tehtävässä 2.8.2021.

M.Sc. Nina Leppäkangas on nimitetty suurasiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteistyö suurasiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti.

BBA Eija-Kaarina Matilainen on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle. Hänen vastuullaan ovat operaatiot sekä tuotanto- ja toimittajaohjaus.

DI Susanna Plukka on nimitetty osastonjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa eläkevakuuttamisen prosesseista. Susanna aloittaa tehtävässä 3.5.2021.

TtM Johanna Sihvonen on nimitetty vakuutuspalvelupäälliköksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa vakuutuspalveluosastolla yrittäjät ja mikroyritykset -tiimistä. Johanna aloittaa tehtävässä 26.4.2021.

KTM Lassi Toivonen on nimitetty asiakkuudet ja kanavat -linjalle asiakassuhteen vahvistaminen -prosessin johtajaksi. Hän vastaa asiakassuhteiden hoitoon ja myyntiin liittyvästä kehittämisestä rakentaen entistä asiakaslähtöisempää palvelua, tiedolla johtamista ja digitaalista transformaatiota. Lassi aloittaa tehtävässä 17.6.2021.

 

 

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita