Uutinen 30.8.2021

Oma osaaminen on tärkeää tunnistaa ja tuoda näkyviin

Nyt vietetään Osaaminen näkyviin -viikkoja. Ilmarinen on mukana Sitran lanseeraamassa kampanjassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Oletko miettinyt, miten monenlaista osaamista sinulle on kertynyt?

Osaamisen tunnistamisen viikkoja vietetään 30.8.–10.9.2021. Kampanjan tavoitteena on auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.  

– Osaamisen vahvistaminen ja asiantuntijuuden esiin nostaminen on yksi Ilmarisen tämän vuoden pääteemoista koko yhtiön tasolla. Olemme pyrkineet tuomaan osaamisen kehittämistä entistäkin vahvemmin osaksi jokapäiväistä arkea ja varaamaan aikaa uuden oppimiselle säännöllisesti. Täytyy muistaa, että osaamisen kehittäminen on paljon muuta kuin luokkahuoneessa tai auditoriossa istumista. Suurin osa oppimista tapahtuu arjessa, työtä tehden tai kollegan kanssa sparraten, Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä sanoo. 

– Parhaillaan meillä Ilmarisessa on vauhdissa jatkuvan parantamisen toimintatapojen ja kulttuurin vahvistaminen. Valmennamme jatkuvan parantamisen mestareita, jotka käytännön jatkuvan parantamisen hankkeiden avulla ja esimerkin voimalla levittävät oppeja joka puolelle organisaatiota. Lisäksi kaikki ilmarislaiset saavat jatkuvan parantamisen perusoppeja, joiden pohjalta jokainen voi tehdä kokeiluja omassa arjessaan. 

–Toinen osaamisalue, johon olemme tänä vuonna panostaneet voimakkaasti, on digiosaamisen kehittäminen. Ilmarislaisille on tarjolla merkittävä digitaalinen  oppimiskirjasto, joka mahdollistaa omaehtoisen oppimisen ja myös oman digiosaamisen jakamisen muille. Uuden oppimisen lisäksi olemme nostaneet esille asiantuntijoitamme ja heidän olemassa olevaa osaamistaan. On huikeaa huomata, kuinka monipuolista ja syvää osaamista henkilöstöstämme löytyy, Ärilä jatkaa.  

Hyödynnä verkostoja - kaikkea ei tarvitse osata itse

Aina emme edes itse tunnista, mitä kaikkea osaamista meiltä löytyy. Osaamista kertyy paitsi työelämässä, myös harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämän tiimellyksessä, koulutuksissa, kursseilla – missä vain. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea on matkan varrella tullut tehtyä ja mitä osaamista itselleen on kertynyt.

Usein osaamme enemmän kuin tiedostamme ja monesta osaamisesta olisi hyötyä työyhteisöissäkin laajemmin, jos vain tietäisimme mitä kaikkea itse kukin meistä osaa. Kaikkea ei voi eikä tarvitse osata itse, vaan tulevaisuuden taitoja on myös omien verkostojen osaamisen viisas hyödyntäminen. 

 – Työelämän muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi, laajasta ja monipuolisesta osaamisesta on valtavasti hyötyä. Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista, todetaan Sitran kampanjaviesteissä.  

Kampanjan ajan pidämme osaamisen näkymisen teemaa vahvasti esillä sekä sisäisissä että ulkoisissa viestintäkanavissamme.

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 22.9.2021

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 23.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräyksen tarpeisiin.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Tiedote 15.9.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elokuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti henkilöstövuokrauksen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla, joilla työntekijämäärä nousi noin neljä prosenttia. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin
Lisää uutisia ja tiedotteita