Uutinen 22.4.2021

Perhe-eläkeuudistus liikahtaa taas – muutoksia voimaan 2022

Perhe-eläkeuudistus etenee jälleen, kun hallitus esittelee eduskunnalle lausuntokierrokselta palanneen lakiesityksen viikolla 16. Tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Suurin muutos nykyiseen on leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi ja lapseneläkkeen jatkuminen nykyistä pidempään.

Leskeneläke määräaikaiseksi ja myös avopuolisolle

Leskeneläkkeen kestoa on tarkoitus ehdotuksen mukaan rajata kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta. Kymmenen vuoden määräaikaisuus leskeneläkkeissä tulee voimaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille. Tällä hetkellä työeläkelakien mukaista leskeneläkettä maksetaan pääsääntöisesti lesken kuolemaan saakka.

Jatkossa myös yhteistaloudessa asuneilla avopuolisoilla olisi oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin, kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Yhteistaloudessa asumiselta edellytettäisiin vakiintuneisuutta, eli yhteistalouden tulisi olla jatkunut ennen puolison kuolemaa vähintään viisi vuotta.

Yhteistaloudessa eläneen puolison leskeneläkeoikeus parantaisi lapsiperheen taloudellista tilannetta. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Lapseneläkettä 20 ikävuoteen asti

Työeläkelakien mukainen lapseneläke jatkuisi, kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta, eli nykyistä kaksi vuotta pidempään. Niin sanottu lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole. Nämä muutokset parantaisivat hieman huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta. Toisin kuin yleensä lakimuutoksissa, lapseneläkkeeseen lakimuutos vaikuttaisi myös takautuvasti.

Taustalla muuttunut työelämä, perherakenteet ja muutokset yhteiskunnassa

Uudistuksen tavoitteena on parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä kohdentaa perhe-eläke-etuuksia uudelleen. Etuuksien kohdentamisessa huomioidaan työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Muutoksella halutaan myös turvata puolison tai vanhemman kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa sekä koko työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Uutinen 6.2.2023

iAreena-seminaarissa keskusteltiin ikääntyvien asemasta työelämässä

Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto järjestivät helmikuun alussa kolmannentoista iAreena-seminaarin, vuotuisen ajankohtaisfoorumin ikääntyvien asioihin liittyvistä teemoista. Tänä vuonna pohdittiin, onko työelämässä houkuttelevuutta ikääntyville ja ovatko seniorit työelämässä taakka vai voimavara.

iAreena-seminaarissa keskusteltiin ikääntyvien asemasta työelämässä

Tiedote 3.2.2023

Tutkimus: Suurin osa eläkeläisistä haluaisi yhä tehdä ansiotöitä eläkkeellä – arvio omasta jaksamisesta heikentynyt

Yksi tai kaksi päivää viikossa on sopiva määrä ansiotyötä eläkkeellä. Näin kertoi suurin osa Ilmarisen tutkimukseen vastanneista eläkeläisistä. Vain joka neljäs ei haluaisi työskennellä eläkkeellä ollessaan. Arvio omasta jaksamisesta työelämässä on heikentynyt edellisvuodesta, ja yhä harvempi kokee työssäkäynnin lisäävän omaa hyvinvointiaan.

Tutkimus: Suurin osa eläkeläisistä haluaisi yhä tehdä ansiotöitä eläkkeellä – arvio omasta jaksamisesta heikentynyt
Lisää uutisia ja tiedotteita