Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Aloitimme viime vuonna vaikuttamisprosessin veteen liittyen juoma- ja kemikaalisektoreilla osana palveluntarjoajansa Sustainalyticsin Localized Water Management (LWM) -vaikuttamistyötä. Lisäksi vaikuttamistyö jatkui erityisesti ilmastoon liittyvien riskien huomioimisen ja niistä raportoinnin osalta elintarvikealan yritysten osalta. Tuore vuosikertomus avaa vaikuttamisprosesseja lisää.

Uuden veden käyttöön liittyvän vaikuttamisaloitteen tarkoituksena on parantaa yritysten tietoisuutta ja hyötyjä veden käytön kestävästä suunnittelusta suhteessa yritysten lähiympäristöihin. Vastuullinen veden käyttö vähentää yritysten riskejä sekä parantaa toiminnan vakautta ja turvaa puhtaan veden saatavuuden. Vesivarojen kestävä hoito ja vesihuollon turvaaminen on yrityksille myös yhä tärkeämpi kaupallinen kysymys. Maineeseen liittyvät riskit liittyvät paikallisiin jännitteisiin veden saatavuudesta ja oikeuksista. Veden käyttämiseen liittyy myös paljon viranomaissääntelyä.

Vaikka vesiriskit ovat maailmanlaajuisia, vesivaikutukset vaihtelevat alueittain. LWM:n vaikuttamistyö on maantieteellisesti suunnattu yrityksille, jotka ovat riippuvaisia Brasilian Tiete-vesistöalueen ja/tai Etelä-Afrikan Vaal-vesistöalueen vedestä.

NEC valitsee neljä yritystä veden käyttöön liittyvän vaikuttamistyön osalta. Näistä neljästä yrityksestä kaksi, Akzo Nobel ja Anheuser-Busch InBev, valittiin jo vuonna 2020 ja loput kaksi valitaan vuoden 2021 aikana. Vaikuttamisaloite kestää kolme vuotta.

– Olemme tyytyväisiä, että olemme voineet jatkaa vaikuttamistyötä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa koronapandemiasta huolimatta. Uskomme Ilmarisessa, että aktiivinen dialogi on paras tapa vaikuttaa sijoituskohteisiin ja saada aikaan todellisia muutoksia, toteaa vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Niina Arkko Ilmarisesta.

Ilmastoasiat säilyvät keskiössä

Vuonna 2020 jatkui myös vaikuttamistyö elintarvikealan yrityksiin ilmastoriskien huomioimiseen ja raportointiin liittyen. Ruoantuotantoon kohdistuva vaikuttamiskampanjan tavoitteena on edistää Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -raportointiviitekehyksen käyttöönottoa toimialalla. Kansainvälisen TCFD-raportointiviitekehyksen tavoitteena on auttaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden toimintaan ja talouteen. Vaikuttamisessa on keskitytty neljään monikansalliseen yhtiöön: Danoneen, Glanbiaan, Kerry Foodsiin ja Tyson Foodsiin.

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu kolme pohjoismaista eläkesijoittajaa, jotka ovat Ilmarisen lisäksi ruotsalainen Folksam Group ja tanskalainen PFA Pension.

Aiemmin yhteistyön pääpaino on ollut normirikkomusten seurauksena syntyneissä vaikuttamisprosesseissa. Viime vuosina suunta on ollut enemmän ennakoivaan vaikuttamiseen.

Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja. Vuoden aikana NEC-yhteistyön vaikuttamisprosesseista saatiin päätöksen kaksi.

Lisätietoja

Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija,
p. +358 40 7037 614, niina.arkko@ilmarinen.fi  

Ajankohtaista

Uutinen 6.5.2021

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Ilmarisen työ purkumateriaalien kierrättämisessä jatkuu. Ilmarisen Ruoholahden toimitalon lasiseiniä kierrätetään lähes 20 tonnin verran lasivillaksi yhdessä Uusioaineksen, Kivijärven ja Rambollin kanssa. Ilmarinen haluaa kiinteistösijoittajana edistää alan käytäntöjä ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Lisää uutisia ja tiedotteita