Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Aloitimme viime vuonna vaikuttamisprosessin veteen liittyen juoma- ja kemikaalisektoreilla osana palveluntarjoajansa Sustainalyticsin Localized Water Management (LWM) -vaikuttamistyötä. Lisäksi vaikuttamistyö jatkui erityisesti ilmastoon liittyvien riskien huomioimisen ja niistä raportoinnin osalta elintarvikealan yritysten osalta. Tuore vuosikertomus avaa vaikuttamisprosesseja lisää.

Uuden veden käyttöön liittyvän vaikuttamisaloitteen tarkoituksena on parantaa yritysten tietoisuutta ja hyötyjä veden käytön kestävästä suunnittelusta suhteessa yritysten lähiympäristöihin. Vastuullinen veden käyttö vähentää yritysten riskejä sekä parantaa toiminnan vakautta ja turvaa puhtaan veden saatavuuden. Vesivarojen kestävä hoito ja vesihuollon turvaaminen on yrityksille myös yhä tärkeämpi kaupallinen kysymys. Maineeseen liittyvät riskit liittyvät paikallisiin jännitteisiin veden saatavuudesta ja oikeuksista. Veden käyttämiseen liittyy myös paljon viranomaissääntelyä.

Vaikka vesiriskit ovat maailmanlaajuisia, vesivaikutukset vaihtelevat alueittain. LWM:n vaikuttamistyö on maantieteellisesti suunnattu yrityksille, jotka ovat riippuvaisia Brasilian Tiete-vesistöalueen ja/tai Etelä-Afrikan Vaal-vesistöalueen vedestä.

NEC valitsee neljä yritystä veden käyttöön liittyvän vaikuttamistyön osalta. Näistä neljästä yrityksestä kaksi, Akzo Nobel ja Anheuser-Busch InBev, valittiin jo vuonna 2020 ja loput kaksi valitaan vuoden 2021 aikana. Vaikuttamisaloite kestää kolme vuotta.

– Olemme tyytyväisiä, että olemme voineet jatkaa vaikuttamistyötä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa koronapandemiasta huolimatta. Uskomme Ilmarisessa, että aktiivinen dialogi on paras tapa vaikuttaa sijoituskohteisiin ja saada aikaan todellisia muutoksia, toteaa vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Niina Arkko Ilmarisesta.

Ilmastoasiat säilyvät keskiössä

Vuonna 2020 jatkui myös vaikuttamistyö elintarvikealan yrityksiin ilmastoriskien huomioimiseen ja raportointiin liittyen. Ruoantuotantoon kohdistuva vaikuttamiskampanjan tavoitteena on edistää Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -raportointiviitekehyksen käyttöönottoa toimialalla. Kansainvälisen TCFD-raportointiviitekehyksen tavoitteena on auttaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden toimintaan ja talouteen. Vaikuttamisessa on keskitytty neljään monikansalliseen yhtiöön: Danoneen, Glanbiaan, Kerry Foodsiin ja Tyson Foodsiin.

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu kolme pohjoismaista eläkesijoittajaa, jotka ovat Ilmarisen lisäksi ruotsalainen Folksam Group ja tanskalainen PFA Pension.

Aiemmin yhteistyön pääpaino on ollut normirikkomusten seurauksena syntyneissä vaikuttamisprosesseissa. Viime vuosina suunta on ollut enemmän ennakoivaan vaikuttamiseen.

Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja. Vuoden aikana NEC-yhteistyön vaikuttamisprosesseista saatiin päätöksen kaksi.

Lisätietoja

Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija,
p. +358 40 7037 614, niina.arkko@ilmarinen.fi  

Ajankohtaista

Uutinen 26.3.2021

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta

Ilmarinen osallistuu jälleen WWF:n järjestämään maailmanlaajuiseen ilmastotapahtumaan, Earth Houriin. Yhteinen valomerkki ilmaston puolesta annetaan lauantaina 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta

Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kaudelle 2016–2020 asettamansa ilmastotavoitteet. Merkittävimpänä onnistumisena kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia. Lisäksi sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia. Tänään julkaistu vuosi- ja yritysvastuuraportti vuodelta 2020 esittelee myös uutta eteenpäin katsovaa tietoa ja analyysia sijoitusten ilmastovaikutuksista.

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen för perioden 2016–2020. En av de största framgångarna var att klimatavtrycket av fastigheterna minskade med 14 procent. Därtill nästan fördubblades antalet placeringar i hållbar utveckling och skogsplaceringarnas kolsänka ökade med 44 procent. Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten för 2020, som publicerades idag, innehåller även ny framåtblickande information och en analys om placeringarnas klimatpåverkan.

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats
Lisää uutisia ja tiedotteita