Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä nousi syyskuussa 0,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan, kun elokuussa kasvua tuli 0,6 prosenttia.

– Hyvä kehitys työntekijämäärissä on jatkunut viisi kuukautta, vaikka kasvu hivenen syyskuussa hidastuikin. Plussan puolella toimialoista pääsivät tietotekniikan ja viestinnän (+5,4 %), henkilöstövuokrauksen (+3,2 %), kaupan (+1,4 %) ja teollisuuden (+1,3 %) alat, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Osalla aloista on jo törmätty työntekijäpulaan.

– Nyt ja lähitulevaisuudessa on jo haasteellista saada työvoimaa tietotekniikka- ja viestintäalalla joihinkin työtehtäviin. Alalla työntekijämäärä nousi erityisesti ohjelmistojen ja konsultoinnin osalta noin seitsemän prosenttia.

Joillakin Ilmarisen seuraamista toimialoista työntekijämäärä väheni syyskuussa.

– Eniten seuraamistamme toimialoista laskivat kuljetus (-3,9 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,2 %) sekä rakentaminen (-2,2 %). Kuljetuksen osalta negatiivisesti vaikuttaa vielä pandemian aikana vähentynyt taksi- ja muu henkilöliikenne. Majoitus- ja ravitsemusalalla käytetään puolestaan paljon vuokratyövoimaa, ja tässä tilanteessa alan piristyminen näkyy todennäköisesti ensin muuttuvassa toimintaympäristössä helpommin joustavan vuokratyövoiman lisääntymisenä, Jouni Vatanen pohtii.

Vatasen mukaan työnantajilla voi olla pulaa henkilöstöstä myös aloilla, joilla henkilöstömäärät ovat laskeneet.

– Näin voi olla, jos työntekijöitä on siirtynyt muille aloille tai jos sopivia työntekijöitä ei ole juuri tietyllä paikkakunnalla. Viimeksi julkisuudessa ovat olleet esimerkiksi pula karaokevetäjistä ja ravintola-alan työntekijöistä.

Pohjois-Suomessa pulaa kausityöntekijöistä

Syyskuun alueellisesta kehitystä tarkasteltaessa Etelä-Suomen (+1,5 %), Pohjois-Suomen (+1,3) ja Itä-Suomen osalta työntekijämäärät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Ainoastaan Länsi-Suomessa tuli hiukan laskua (-0,1 %). Pohjois-Suomessa on puolestaan jo huomattu hankaluutta työvoiman saatavuudessa kausiluonteisiin töihin. Maakunnista Pohjois-Karjalan ja Lapin työntekijämäärät nousivat molemmat noin kolme prosenttia. Suurimmat laskut olivat Kainuussa (-5 %) ja Pohjanmaalla (-4 %).

Etelä-Suomi (+1,5 %): Eri toimialojen työntekijämäärien kehitys oli suurelta osin hyvin samanlaista kuin Suomessa keskimäärin. Poikkeuksena henkilöstövuokrauksen (+6 %) osalta kehitys oli yleistä tasoa myönteisempää. Kuljetusalalla puolestaan kehitys oli yleistä tasoa heikompaa (-6 %).

Länsi-Suomi (-0,1 %): Erittäin myönteinen kehitys jatkui viestintä ja tietotekniikka-alalla (+9 %). Henkilöstövuokrauksen (-10 %) osalta tilanne oli merkittävästi heikompi kuin muualla Suomessa. Rakentamisessa (-1 %) ja kuljetuksessa (-3 %) työntekijämäärät laskivat, mutta kehitys oli myönteisempää kuin Suomessa keskimäärin.

Itä-Suomi (+1,1 %): Itä-Suomessa erityisen hyvin kasvoi henkilöstövuokraus (+29 %). Alueen hyvään kehitykseen vaikutti kuitenkin voimakkaammin enemmän ihmisiä työllistävän teollisuuden toimialan kasvu (+5 %). Kaupan alalla oli piristymisen merkkejä alkukesästä, mutta työntekijämäärä kääntyi syyskuussa pieneen laskuun (-0,3 %). Kaupan ala ei ole siten vieläkään toipunut Venäjältä tulleiden turistien vähenemisestä.

Pohjois-Suomi (+1,3 %): Kaupan ala (+4 %) ja rakentaminen (+3 %) kehittyivät myönteisesti. Molemmat alat työllistävät paljon, joten myönteinen kehitys tuki koko alueen tilannetta. Henkilöstövuokrauksessa (-28 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (-9 %) työntekijämäärät laskivat selvästi vuoden takaisesta. Molemmat aloista työllistävät kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi kaupan ala.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin:

Suhdanneindeksin kuvaliite (pdf)
Suhdanneindeksi

Lisätietoja:

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 15.11.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta

Työntekijämäärä nousi lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuu oli jo kuudes peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän, henkilöstövuokrauksen sekä teollisuuden aloilla. Alueellisessa vertailussa kaikki Suomen alueet lisäsivät työntekijämääriään.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta

Uutinen 8.11.2021

Ilmarisen opiskelijamessut – ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa Ilmarisen opiskelijamessuille keskiviikkona 24.11. klo 15. Luvassa on monenlaisia työelämän näkökulmia. Saat vinkkejä työhaastatteluun, kuulet kesätyöntekijöidemme työtarinoita ja saat tietoa siitä, millaisia töitä meillä on.

Ilmarisen opiskelijamessut – ilmoittaudu mukaan!

Tiedote 15.9.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elokuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti henkilöstövuokrauksen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla, joilla työntekijämäärä nousi noin neljä prosenttia. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin
Lisää uutisia ja tiedotteita