Uutinen 18.6.2021

Tulevaisuuden laboratorio luotaa työkykyjohtamisen parhaita käytäntöjä

Minkälaista työkykyjohtamista tarvitaan tulevaisuudessa? Muun muassa tähän haetaan vastausta Ilmarisen Tulevaisuuden laboratorio -projektissa.

Tulevaisuuden laboratorion tarkoituksena on tunnistaa, kehittää ja jakaa hyviä työkykyjohtamisen käytäntöjä.

– Tämä on yhteiskehittelyn, innovoinnin ja tutkimuksen muoto. Tavoitteena on ennakoida työkykyriskejä sekä kartoittaa tulevaisuuden työn ja työkykyjohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tunnistamme ja keräämme parhaita käytäntöjä ja niiden mahdollistajia, projektin vetäjä, Ilmarisen asiantuntijapsykologi Simo Levanto kertoo.

Kesäkuussa alkaneessa projektissa on mukana henkilöstö- ja työkykyjohtamisen asiantuntijoita Ilmarisesta sekä eri toimialojen yrityksistä. Mukana ovat Gofore, SosPro, Accenture, VTT, Ponsse, Solita, Kuusakoski, Vincit ja ISS. Projektissa Ilmarinen tutkii ja haastaa myös omia työkykyjohtamisen käytäntöjään.

– Halusimme koota mukaan eri toimialojen yrityksiä, jotta saamme kerättyä hyviä käytäntöjä mahdollisimman kattavasti. Ensimmäisessä vaiheessa mukana on yrityksiä, joilla on jo nyt käytössään kattavia ja kiinnostavia työkykyjohtamisen käytäntöjä, Levanto sanoo.

Hyvät käytännöt jakoon laajasti

Projekti koostuu työpajatyöskentelystä, haastatteluista ja palvelumuotoilusta. Sen aikana pureudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten saada ennakoiva ja strateginen työkykyjohtaminen osaksi yrityksen vastuullisuutta? Miten rakennetaan vahva, työkykyä tukeva ja edistävä työkykyjohtamisen kulttuuri? Minkälaista työkykyjohtamista tulevaisuudessa tarvitaan? Projektin viitekehyksenä on kehittävä työntutkimus.

– Projektin tavoitteena on, että saamme työkykyjohtamisen hyviä käytäntöjä jakoon laajasti asiakkaillemme ja työkaluiksi TyökykyAreenaan. Tarjoamme asiakkaillemme jo projektin kuluessa oivalluksia ja työkalujen aihioita käyttöön. Haluamme kaikki hyvät löydöksemme jakoon mahdollisimman laajasti, Levanto jatkaa.

Projektista pysyväksi toimintatavaksi

Tulevaisuuden laboratorion ensimmäinen työpaja järjestettiin kesäkuussa.

– Ensimmäisessä työpajassamme pohdimme mm. työkykyä ja sen johtamista käsitteenä. Mistä kaikesta puhumme, kun puhumme työkyvystä? Mihin yrityksissä täytyy vaikuttaa, jos työkykyä halutaan tukea? Perinteisesti työkykyä on tarkasteltu melko staattisena rakenteena, jonka perustana on työntekijän terveys ja toimintakyky. Työpajassa avasimme työkykyyn dynaamisempaa näkökulmaa, Levanto kuvailee.

– Työkyky ei ole kiinteä rakennelma, jota pidetään kunnossa huoltamalla, vaan siihen vaikuttavat jatkuvasti sekä työn vaatimukset ja työolosuhteet että työntekijän valmiudet vastata niihin. Molempiin voidaan työpaikalla vaikuttaa.

Työpajatyöskentely jatkuu syyskuussa, ja projekti kestää kevääseen 2022 saakka. Tavoitteena on, että Tulevaisuuden laboratoriosta muodostuu pysyvä toimintatapa, joka toteutetaan vuosittain uuden ryhmän kanssa.

Ilmarinen tukee asiakasyrityksiään työkykyriskien ennakoinnissa ja hallinnassa. Työkykytoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisätiedot

  • Simo Levanto, asiantuntijapsykologi, p. 050 535 4460, simo.levanto@ilmarinen.fi
  • Lue lisää työkykyjohtamisesta ja tutustu TyökykyAreenaan

Ajankohtaista

Tiedote 15.9.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elokuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti henkilöstövuokrauksen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla, joilla työntekijämäärä nousi noin neljä prosenttia. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin
Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.6.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi yli viisi prosenttia

Työntekijämäärä nousi toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä noin 5,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Iso käänne parempaan näkyi erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla, jossa työntekijämäärä nousi jopa yli 50 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Suuresta muutoksesta huolimatta alan työntekijämäärä oli vielä selkeästi matalampi kuin ennen pandemian alkua. Alueellisessa vertailussa suurin muutos oli Itä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli kahdeksan prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi yli viisi prosenttia
Lisää uutisia ja tiedotteita