Tiedote 28.12.2021

Työeläke ja vakuuttaminen vuonna 2022 – Mikä muuttuu?

Vuosi 2022 tuo muutoksia eläkkeisiin. Työeläkkeen määrä nousee tammikuun alussa ja alin eläkeikä nousee 64 vuoteen 1958 syntyneillä. Perhe-eläkkeiseen tulee muutoksia, kun leskeneläke on jatkossa määräaikainen ja lasten ja lapsiperheiden eläkeoikeuksia parannetaan. Työnantajan työeläkevakuutusmaksut nousevat.

Eläkkeen määrä nousee ensi vuonna työeläkeindeksin korotuksen myötä 2,28 prosenttia.  Vuoden 2022 veroprosentit otetaan käyttöön 1.2.2022 alkaen. Tammikuun eläkettä verotetaan vielä vuoden 2021 veroprosentilla. Työeläke maksetaan tilille aina kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä, ja vuoden ensimmäinen eläke maksetaan tileille 3.1.2022. Eläkkeen maksupäivät vuonna 2022 voi tarkistaa Ilmarisen verkkosivuilta.

Eläkeikä nousee asteittain

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä, kun on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän. Eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa siitä. Vuonna 1955 ja sitä myöhemmin syntyneillä vanhuuseläkeikä nousee tasaisesti kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen.

Ensi vuonna eläkeiän saavuttavat vuonna 1958 syntyneet, jotka voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 64 vuoden iässä. 1959 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta ja kolme kuukautta.

Työuran jatkaminen vielä alimman eläkeiän jälkeen kannattaa. Jokainen työssäolokuukausi alimman vanhuuseläkeiän jälkeen kerryttää eläkkeeseen 0,4 prosenttia lykkäyskorotusta.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan 61 vuoden iässä.

Lue lisää eläkkeen hakemisesta Ilmarisen sivuilta.

Perhe-eläke uudistuu

Perhe-eläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2022 alusta alkaen. Jatkossa leskeneläkeoikeus on määräaikainen. Kymmenen vuoden määräaikaisuus leskeneläkkeissä tulee voimaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille. Muutokset eivät koske maksussa olevia leskeneläkkeitä.

Uudistuksen myötä lasten ja lapsiperheiden asema paranee. Jatkossa myös yhteistaloudessa asuneilla avopuolisoilla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Myös lapsille maksettaviin perhe-eläkkeisiin tulee muutoksia. Nykyisin lapseneläkkeen maksaminen päättyy 18 ikävuoteen, mutta jatkossa lapsille maksetaan eläkettä, kunnes he täyttävät 20 vuotta. Lisäksi lapseneläkkeen määrä nousee, jos perhe-eläkkeen edunsaajana ei ole leskeä. Tällöin lapseneläkkeen määrään lisätään laskennallinen osuus lesken perhe-eläkkeestä.  Lapseneläkkeen muutokset tehdään eläkeyhtiön puolesta, eikä niitä tarvitse erikseen hakea.

Työeläkemaksuihin korotuksia

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. TyEL-perusmaksu on 25,85 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun työnantajan TyEL-maksuja alennettiin tilapäisesti koronakriisistä johtuen vuonna 2020.

TyEL-maksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välille. Työntekijän osuus pysyy samansuuruisena kuin tänä vuonna eli 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla palkoista kuukausittain.

Yrittäjä – muista pitää työtulo ajan tasalla

Yrittäjien eläkemaksu pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2021. Alle 53-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla se on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella. Palkkakerroin nostaa YEL-työtuloa ensi vuonna 2,45 prosenttia.

Vuonna 2022 yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja nousee 13 573 euroon vuodessa. Jos työtulo on yrittäjänä tänä vuonna ollut minimissä tai sen lähellä, kannattaa pohtia työtulon nostamista yli työttömyysturvarajan. Nostamalla työtulon riittävälle tasolle yrittäjä voi varmistaa, ettei putoa ensi vuonna työttömyysturvan ulkopuolelle.  Muutos tulee tehdä 1.1.2022 mennessä.

Lisätietoja:

vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi p. 050 402 9275, tiina.nurmi@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 16.6.2022

YEL-lakiuudistus etenee kesäkuussa hallitusesittelyyn – Esityksessä täsmennyksiä yrittäjän työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen

Suomen hallitus esittää yrittäjän eläkelain uudistamista 1.1.2023 alkaen. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

YEL-lakiuudistus etenee kesäkuussa hallitusesittelyyn – Esityksessä täsmennyksiä yrittäjän työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita