Tiedote 23.3.2022

Eläkkeiden maksaminen on turvattu myös poikkeustilanteissa

Eläketurva on osa kansalaisen toimeentuloturvaa ja siksi se onkin vahvasti lain tasolla suojattu. Vastuuta turvan takaamisesta kannetaan yhdessä myös eri eläketoimijoiden kesken. Näin varmistetaan eläkevakuutustoiminnan ja eläkkeiden maksamisen jatkuminen kaikissa tilanteissa.

Eläkkeiden maksaminen on turvattu Suomessa myös erilaisissa poikkeustilanteissa. Eläkkeiden käsittely ja maksaminen on varmistettu jo ennakkoon sopimalla valmiussuunnitelmista ja varajärjestelyistä, jotka takaavat toiminnan jatkumisen häiriötilanteessa. Omasta tai kaverin eläkkeestä ei siksi tarvitse olla huolissaan.

Varojen riittävyyden eläkkeiden maksamiseen turvaa eläkeyhtiöiden vahva vakavaraisuus, jota laki kaikilta eläkeyhtiöiltä edellyttää ja Finanssivalvonta tarkasti seuraa. Vakavaraisuus suojaa eläkevaroja myös kansainvälisen markkinatilanteen heilahdellessa.

Ilmarisessa vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja suorat sijoitusriskit Venäjällä ovat vähäiset. Suurimmat vaikutukset eläkesijoittamiseen ovat lähinnä välillisiä ja ne aiheutuvat mm. pakotteista ja niiden vaikutuksista yksittäisille sijoituskohteille, energian ja hyödykehintojen noususta, markkinoiden hermostuneisuuden lisääntymisestä ja mahdollisesti pidempikestoisesta maailmantalouden kasvuvauhdin hidastumisesta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.6.2022

Ilmarisen asiakkuusjohtaja vaihtuu

Ilmarisen asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen on irtisanoutunut ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Hänet on nimitetty Pohjola Vakuutuksen asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi. Jääskeläinen jatkaa Ilmarisessa vuoden loppuun ja aloittaa uudessa tehtävässä viimeistään 1.1.2023.

Ilmarisen asiakkuusjohtaja vaihtuu

Uutinen 16.6.2022

YEL-lakiuudistus etenee kesäkuussa hallitusesittelyyn – Esityksessä täsmennyksiä yrittäjän työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen

Suomen hallitus esittää yrittäjän eläkelain uudistamista 1.1.2023 alkaen. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

YEL-lakiuudistus etenee kesäkuussa hallitusesittelyyn – Esityksessä täsmennyksiä yrittäjän työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita