Uutinen 25.10.2022

Ilmarinen mukana globaaleissa ilmastokirjeissä

– Institutionaaliset sijoittajat voivat saada aikaan muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun yhdistämme voimamme. Siksi olemme mukana globaaleissa kampanjoissa, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Tänään 25.10.2022 julkistettiin ympäristövaikutusten laskemista ja raportointia tukevan järjestön CDP:n kampanja (cdp.net), jossa suuri joukko globaaleja sijoittajia kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Ilmarinen on jälleen mukana kampanjassa.

Tänä vuonna CDP sai kampanjaan mukaan yli 300 finanssitoimijaa, jotka edustavat yhdessä yhteensä 37 biljoonan Yhdysvaltain dollarin varallisuutta, neljänneksen enemmän kuin viime vuonna.

– On keskeistä että sijoituskohteemme sitoutuvat vähentämään päästöjään, mieluiten mahdollisimman laadukkailla ja tieteeseen perustuvilla tavoitteilla, Karoliina Lindroos sanoo.

Ilmarinen mukana vetoamassa hallituksiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Syyskuussa Ilmarinen allekirjoitti toisen globaalin aloitteen, (theinvestoragenda.org), jossa vaaditaan valtioiden hallituksia toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tässä Investor Agendan koordinoimassa aloitteessa on mukana 532 sijoittajatahoa eri puolilta maailmaa. Ne sijoittavat yhteensä 39 biljoonaa dollaria. Investor Agenda, joka kokoaa yhteen suuret sijoittajaryhmät eri puolilta maailmaa. Ilmarinen liittyi aloitteeseen Institutional Investors Group on Climate Change -yhteenliittymän kautta.

Vetoomus tehtiin nyt siksi, että Egyptissä järjestetään marraskuussa YK:n ilmastokonferenssi (Conference of the Parties of the UNFCCC eli COP27.)

Vastuullinen sijoittaja ottaa ilmastonmuutoksen huomioon

Ilmarisen tehtävä on sijoittaa eläkevarat turvaavasti, tuottavasti ja vastuullisesti. Vastuullisessa sijoittamisessa olennaista on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen sijoitustoiminnassa. Sitä varten Ilmarisella on suunnitelmat eli tiekartat molempiin. Luonnon monimuotoisuus -tiekartta julkaistiin lokakuun alussa. Ilmastotiekartta julkaistiin syksyllä 2021, ja sitä täydennetään tänä syksynä kattamaan yhä useampia pääomalajeja.

– Linjasimme ilmastotiekartassamme, että pyrimme saavuttamaan ilmastotavoitteemme paitsi omilla toimenpiteillämme salkun rakentamisessa myös monilla muilla toimilla, kuten yhteistyöllä, vaikuttamisella ja osallistumalla sijoittajien yhteisiin kampanjoihin Lindroos kertoo.

– Niinpä olemme mukana useissa sijoittaja-aloitteissa, joissa edistetään sekä julkisen että yksityisen sektorin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita tukevia ilmastotoimia. CDP:n ja Investor Agendan kampanjat ovat näistä esimerkkejä, Lindroos kertoo.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen rajoitettaisiin alle 1,5 asteen. Ilmarinen on linjannut tiekarttojensa tavoitteet Pariisin ilmastosopimukseen.

Lisätietoja

  • Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 0102843563

 

 

 

Ajankohtaista

Tiedote 21.12.2022

Ilmarinen laajentaa ilmastotavoitteitaan

Ilmarinen asettaa ilmastotavoitteet kahdelle uudelle omaisuuslajille: yritysten joukkovelkakirjalainoille ja ulkomaisille kiinteistöille. Jo aiemmin laadittiin suunnitelmat suorille listatuille osakesijoituksille ja kotimaisille kiinteistöille.

Ilmarinen laajentaa ilmastotavoitteitaan

Uutinen 19.12.2022

Osallistumme Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehitti vapaaehtoisen Sähköjärjestelmän tuki -menettelyn. Ilmarinen on siinä mukana. Jos menettely käynnistetään, se saattaa vaikuttaa kiinteistön olosuhteisiin hetkellisesti.

Osallistumme Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn
Lisää uutisia ja tiedotteita