Tiedote 17.1.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi joulukuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Joulukuu oli kahdeksas kuukausi peräkkäin, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Myös koko vuoden 2021 työntekijämäärä kasvoi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellisessa vertailussa kaikki alueet lisäsivät joulukuussa työntekijämääriään Pohjois- ja Etelä-Suomen johtaessa kehitystä.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi joulukuussa 2,7 prosenttia (marraskuu 2,2 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Positiivinen kehitys työntekijämäärissä on nyt jatkunut kahdeksan kuukautta putkeen. Koko vuotta 2021 tarkasteltaessa päädyttiin viime vuoden tasolle, ja oikeastaan vähän plussallekin (+0,1 %), sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Valtaosa Ilmarisen seuraamista toimialoista olivat plussan puolella vastaavaan, vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Positiivinen kehitys näkyi majoitus- ja ravitsemusalalla (+10,7 %), henkilöstövuokrauksessa (+9,5 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+4,6 %), teollisuudessa (+2,8 %) sekä kaupan alalla (+1,6 %). Ainoastaan kuljetus (-0,1 %) ja rakentaminen (-0,9 %) olivat toimialoista pakkasen puolella.

– Teollisuuden uudet tilaukset jatkoivat vuoden loppupuolella vahvaa kehitystään metalli- ja metsäteollisuuden voimin, kuten Tilastokeskus aiemmin kertoi. Myös teollisuustuotanto oli kasvussa. Teollisuus oli joulukuussa myös Ilmarisen suhdanneindeksissä 2,8 prosentin kasvussa. Teollisuuden työntekijämäärä on indeksissämme kasvanut toukokuusta saakka, Jouni Vatanen kertoo.

Vatasen mukaan kuitenkin Suomen taloudessa riittää edelleen epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi omikron-virusvariantin vaikutukset ja inflaation kiihtyminen.

Alueilla pyyhkii hyvin

Suhdanneindeksi on kehittynyt myös alueellisesti tarkasteltuna suotuisasti kahdeksan kuukauden ajan. Koko vuoden vertailussa alueet ovat hieman plussalla työntekijämäärissä edeltävään vuoteen verrattuna. Joulukuussa majoitus- ja ravitsemus, viestintä- ja tietotekniikka sekä teollisuus olivat jälleen plussalla kaikilla alueilla.

Joulukuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+3,5 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+13,4 %), henkilöstövuokrauksessa (+10,5 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+4,5 %), teollisuudessa (+2,4 %) ja kaupan alalla (+1,4 %). Laskussa olivat rakentaminen (-3,2 %) ja kuljetus (-0,2 %).

Länsi-Suomi (+2,9 %): Kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+8,6 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+5,4 %), henkilöstövuokrauksessa (+4,2 %) teollisuudessa (+2,9 %) ja rakentamisessa (+2,0 %). Laskua oli kuljetuksessa (-0,8 %) ja kaupan alalla (-0,2 %).

Itä-Suomi (+2,1 %): Erityisen hyvin kasvoivat henkilöstövuokraus (+31,5 % - huom. suuri luku, koska pienehköt työntekijämäärät), viestintä- ja tietotekniikka (+6,6 %), teollisuus (+5,4 %), kaupan ala (+4,6 %) ja rakentaminen (+2,1 %).

Pohjois-Suomi (+4,0 %): Seuratuista toimialoista kasvu oli vahvinta majoitus- ja ravitsemusalalla (+14,1 %), kaupan alalla (+3,8 %) ja viestintä- ja tietotekniikassa (+3,0 %). Laskua oli vain henkilöstövuokrauksessa (-17,5 % - huom. toimialan pieni työntekijämäärä alueella vaikuttaa lukuun).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita