Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

NEC aloitti vuonna 2020 veteen liittyvän vaikuttamisprosessin juoma- ja kemikaalisektoreilla osana palveluntarjoajansa Sustainalyticsin Localized Water Management -vaikuttamistyötä (LWM). Tämä prosessi sekä elintarvikealan yrityksiin kohdistuva TCFD-raportointiviitekehyksen käyttöönottoon tähtäävä vaikuttamistyö jatkuivat viime vuonna.

Lisäksi NEC päätti uuden NEC 2.0 -yhteistyön perustamisesta. Yhteistyön on tarkoitus keskittyä entistä vahvemmin muun muassa ihmisoikeuskysymyksiin, jotka jäävät usein ympäristöaiheita vähemmälle huomiolle. Tavoitteena on saada aikaan proaktiivisempaa ja syvällisempää vuoropuhelua sekä lisätä tietoisuutta sijoittajayhteisössä.

Tuore vuosikertomus avaa vaikuttamisprosesseja lisää.

– Uskomme Ilmarisessa, että aktiivinen vuoropuhelu on tehokkain tapa vaikuttaa sijoituskohteisiimme. Olemme tyytyväisiä vaikuttamisyhteistyön uuteen strategiseen suuntaan, joka mahdollistaa entistä syvällisemmän vuoropuhelun. Myös jatkuva oppiminen ja tiedon jakaminen tulee saamaan entistä enemmän painoarvoa sijoittajaryhmämme säännöllisissä tapaamisissa, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Niina Arkko sanoo.

Vedenkäyttöön liittyvä vaikuttamistyö jatkui

Vaikka vesiriskit ovat maailmanlaajuisia, vaikutukset vaihtelevat alueittain. LWM:n vaikuttamistyö on maantieteellisesti suunnattu yrityksille, jotka ovat riippuvaisia Brasilian Tiete-vesistöalueen tai Etelä-Afrikan Vaal-vesistöalueen vedestä. Vuonna 2021 Vaalin alueella vesitilanne parani keskimääräistä suurempien sademäärien ansiosta, mutta Tieten alueella tilanne on päinvastainen.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan 17 prosenttia maailman väkiluvusta ja 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta tuli vuonna 2021 korkean vesiriskin alueilta. Vuoteen 2050 mennessä luvut voivat nousta 51 ja 46 prosenttiin.

NEC valitsi vuonna 2020 kaksi yritystä, Akzo Nobel ja Anheuser-Busch InBev, vedenkäyttöön liittyvän vaikuttamistyönsä kohteeksi. Viime vuonna näiden yritysten joukkoon lisättiin Crown Holdings.

Vaikuttamisaloitteen tarkoituksena on parantaa yritysten tietoisuutta ja hyötyjä vedenkäytön kestävästä suunnittelusta suhteessa yritysten lähiympäristöihin. Vastuullinen vedenkäyttö vähentää yritysten riskejä sekä parantaa toiminnan vakautta ja turvaa puhtaan veden saatavuuden. Vesivarojen kestävä hoito ja vesihuollon turvaaminen on yrityksille myös yhä tärkeämpi kaupallinen kysymys. Maineriskit liittyvät paikallisiin jännitteisiin veden saatavuudesta ja oikeuksista.

Myös elintarvikealan yritykset huomion kohteena

Vuonna 2021 NEC jatkoi myös vaikuttamistyötään elintarvikealan yrityksiin. Ruoantuotantoon kohdistuva vaikuttamiskampanjan tavoitteena on edistää Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -raportointiviitekehyksen käyttöönottoa toimialalla. Kansainvälisen TCFD-raportointiviitekehyksen tavoitteena on auttaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden toimintaan ja talouteen. Vaikuttamisessa keskityttiin edelleen kolmeen monikansalliseen yhtiöön Glanbiaan, Kerry Foodsiin ja Tyson Foodsiin. Vuonna 2021 listaan lisättiin Ahold Delhaize ja Carrefour.

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu kolme pohjoismaista eläkesijoittajaa, jotka ovat Ilmarisen lisäksi ruotsalainen Folksam Group ja tanskalainen PFA Pension.

NEC pyrkii vaikuttamaan sekä kansainvälisiä normeja rikkoneisiin yrityksiin sekä yrityksiin, jotka on valittu mukaan edellä mainittuihin proaktiivisiin vaikuttamisprosesseihin.

Lue lisää

Lisätietoja

Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija,
p. +358 40 7037 614, niina.arkko@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 22.9.2022

Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Euroopan-laajuinen energiapula pakottaa myös Suomessa säästämään sähköä. Vastuullisena rakennuttajana ja vuokranantajana Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin huolellisesti ja ajoissa.

Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin
Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Uutinen 21.9.2022

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali 13 vuoden kuluttua. Tätä varten viime vuonna laadittiin kaksi pääomalajikohtaista ilmastotiekarttaa viitoittamaan polkuamme kohti nettonollaa. Tänä vuonna asetamme tarkemmat askelmat ja päästövähennystavoitteet ulkomaisille kiinteistösijoituksille ja joukkovelkakirjalainoille.

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​
Lisää uutisia ja tiedotteita