Uutinen 9.9.2022

Uudenlaista apua alkavalle yrittäjälle työtulon määrittelyyn

Aloittavan yrittäjän palvelu paranee, kun laskemme hänelle jatkossa uudella tavalla valmiin työtulosuosituksen. Näin helpotamme työtulon määrittelyä, kun yrittäjä hakee eläkevakuutusta.

Laskemme työtulosuosituksen yrittäjän toimialan palkkatilaston ja hänen antamansa liikevaihtoarvion perusteella. Suositus sisältää edelleen yksilöllistä liikkumavaraa työtulon määrittelyssä. Yrittäjä voi myös esittää huomioon otettavaksi muitakin työtuloon vaikuttavia tietoja.

Tarkemmin laskettu yksilöllinen työtulosuositus

Uudet yrittäjät saavat tästä päivästä alkaen YEL-hakemuspalvelussamme valmiiksi lasketun suosituksen, mitä hänen työtulonsa voisi olla.

Työtulon kuuluu vastata palkkaa, jonka yrittäjä voisi maksaa samasta työstä jollekin toiselle, minkä vuoksi suosituksen laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksesta saatua yrittäjän toimialan työntekijöiden palkkatasoa.

Yksilöllisen laskennasta tekee siinä käytettävä yrittäjän oma arvio ensimmäisen vuoden liikevaihdosta, mikä on yksi tapa kuvata yrittäjätoiminnan laajuutta. Suuri liikevaihto nostaa suositusta ja alhainen pienentää suositusta alle toimialan palkkatason. Vielä yksilöllisemmän suosituksesta tekee liikkumavara, jossa yrittäjä voi esittää YEL-vakuutukseensa työtuloksi +/-30 % laskettua suositusta suurempaa tai pienempää työtuloa.

Työtulosuositus on hyvä pohja työtulon määrityskeskustelulle

Työtulosuositus toimii yrittäjän ja eläkeyhtiön keskustelun pohjana ja auttaa molempia työtulon määrittelyssä.

Koska yrittäjyyden kirjo on laaja, kaikille yrittäjille sopivaa ja oikeaa työtulon määrää on mahdotonta laskea ennalta valmiiksi. Valmiiksi laskettu työtulosuositus palvelee kuitenkin osaa yrittäjistä. Suositus auttaa erityisesti uutta yrittäjää, jolle työtulon määritys voi olla haasteellisempaa kuin pidempään yrittäjäuralla toimivalle.

Jos suositus ei vastaa yrittäjän mielestä hänen työpanoksensa arvoa, hän voi toimittaa meille lisätietoja omasta työpanoksensa määrästä, ammattitaidostaan, yrittäjätoiminnan laadusta ja laajuudesta. Vahvistamme lopuksi yrittäjän työtulon yksilöllisen kokonaisharkinnan jälkeen.

– Ymmärrys työtulon oikeasta tasosta paranee, kun kaikki eläkeyhtiöt ottavat käyttöön yhteisen työtulosuosituksen laskentapalvelun. Työtulosuosituksen uusi laskentatapa parantaa ja digitalisoi yrittäjän neuvontaa ja toimii hyvänä lähtökohtana ja pohjatietona työtulokeskustelun käymiselle, iloitsee vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen.

– Yrittäjien eläketurvan uudistuksesta on käyty julkisuudessa vilkasta keskustelua. Jos hallituksen esitys ensi vuodenvaihteen YEL-lakimuutoksesta etenee, työtulosuosituksen laskentaa kannattaa kehittää uusien säädösten mukaiseksi palvelemaan kaikkia yrittäjiä, Minna jatkaa.

 

Ajankohtaista

Uutinen 23.11.2022

Ilmarisen asiakkaana maksat TyEL-maksut automaattisesti Palkka.fi-palvelussa – ”Äärimmäisen helppo perusyrittäjälle”

Palkka.fi uudistuu, mutta asiakkaillamme sen toiminnot säilyvät ennallaan. Suomen Metsätili oy:ssä palvelu on ollut käytössä sen perustamisesta asti. Yrityksessä ollaan tyytyväisiä etenkin palvelun helppokäyttöisyyteen.

Ilmarisen asiakkaana maksat TyEL-maksut automaattisesti Palkka.fi-palvelussa – ”Äärimmäisen helppo perusyrittäjälle”

Tiedote 15.11.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu hidastui hieman

Työntekijämäärä nousi lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät henkilöstövuokraus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Rakentaminen, kauppa ja kuljetus olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä oli laskusuunnassa Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu hidastui hieman

Uutinen 10.11.2022

Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2023 on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksut. Työnantajan eläkevakuutuksen (TyEL) keskimääräinen perittävä maksu on 24,84 prosenttia palkkasummasta vuonna 2023.

Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2023 on vahvistettu
Lisää uutisia ja tiedotteita