Uutinen 16.6.2022

YEL-lakiuudistus etenee kesäkuussa hallitusesittelyyn – Esityksessä täsmennyksiä yrittäjän työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen

Suomen hallitus esittää yrittäjän eläkelain uudistamista 1.1.2023 alkaen. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

Hallituksen esityksen mukaan yrittäjän eläkelaissa säädettäisiin työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta, jolloin yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa myös yritystoiminnan jatkuessa. Eläkevakuutettavan yrittäjätyötulon määritelmään ei ehdoteta muutoksia. Tarkennettavaksi ehdotetaan kuitenkin säänneltäväksi tietoja, joiden perusteella työtulo määritetään.

Muutoksella halutaan turvata yrittäjän työuran aikaisen toimeentulon tason kohtuullinen säilyminen eläkkeellä ja mahdollistaa yrittäjälle työpanoksen arvoa vastaava työuran aikainen sosiaaliturvan taso.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita