Tiedote 5.4.2023

Ilmarisen raportti: Kohti inhimillisempää työelämää – entä jos työ tukisi mielenterveyttä?

Työn vaikutusta mielenterveydelle käsitellään usein uhkakuvien kautta, vaikka työllä on lukuisia myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvoinnille ja yksilön työkyvylle. Etsimme Ilmarisen hackathonissa ratkaisuja inhimillisempään työelämään ja arjen käytäntöihin mielenterveyden edistämiseksi.

Järjestimme Ilmarisessa hackathon-tulevaisuusprosessin, jossa pohdittiin ratkaisuja siihen, miten työ tukisi mielenterveyttä nykyistä paremmin. Tänään julkaistussa raportissa esittelemme prosessissa syntyneitä visioita ja ratkaisuja.

– Mielenterveys ja työelämä kietoutuvat toisiinsa hyvin vahvasti. Työllä on monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Parhaimmillaan työ on keskeinen voimavara ja merkityksellisyyden lähde. Lisäksi työssä ja työelämässä on vielä valtavasti potentiaalia mielenterveyden edistämiseksi, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo.

Toivotuista tulevaisuuskuvista innovatiivisiin ratkaisuihin

Kolmivaiheinen tulevaisuusprosessi koostui ennakkotyöskentelystä, skenaariotyöpajoista ja hackathonista. Mukana oli asiantuntijoita erilaisista organisaatioista sekä Ilmarisesta.

Skenaariotyöpajoissa osallistujat muodostivat toivottuja tulevaisuudenkuvia työn ja mielenterveyden toisiaan tukevasta yhteydestä. Varsinaisessa hackathonissa osallistujat innovoivat ratkaisuja erilaisiin teemoihin, kuten työyhteisön rooliin mielenterveyden tukemisessa sekä työelämän rakenteellisten muutosten vaikutuksiin.

– Tulevaisuustyöskentelyn avulla löysimme useita innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla työ voi tukea entistä paremmin mielenterveyttä. Työ tekee sitä jo nyt, mutta se myös kuormittaa erityisesti nuoria entistä enemmän. Siksi on tärkeää saada kuormitustekijät hallintaan ja samalla vahvistaa voimavaratekijöitä, Halonen sanoo.

Ratkaisut käyttöön työn arjessa

Useat hackathonissa kehitetyt ratkaisut keskittyivät teknologioiden kehittämiseen – kuitenkaan niiden ei tarvitse antaa rajoittaa ratkaisujen käyttöönottoa työn arjessa heti.

– Liikkeelle kannattaa lähteä perusasioista: psykologisesti turvallisen, ihmisen perustarpeet hyväksyvän ilmapiirin luomisesta ja avoimesta keskustelusta. Uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, miten hyvin tai huonosti työ jatkossa tukee mielenterveyttä, Halonen painottaa.

Tutustu:

Lisätiedot:

  • Kristiina Halonen, työkykyjohtaja, Ilmarinen, p. 050 380 3868, kristiina.halonen@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita