Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Leino muistuttaa, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole samanlaisia resursseja kuin suuryrityksillä, ja tämä näkyy luonnollisesti myös vastuullisuuden organisoinnissa.

– Silti kannattaa aloittaa, sillä vastuullisuutta vaaditaan esimerkiksi hankinnoissa. Se on siis kilpailuetu, hän sanoo.

OP Uusimaa, Ilmarinen ja Pohjola Vakuutus järjestivät seminaarin pienten ja keskisuurten yritysten edustajille. Sen yhteydessä kysyttiin (op-media.fi), mitkä vastuullisuusteemat ovat yrityksen oman toiminnan kannalta merkityksellisimpiä. Vastaajina oli noin 100 uusmaalaista yritystä. 

Kyselystä kävi ilmi, että mitä pienempi yritys, sitä harvempi on tunnistanut keskeisimmät alueet ja seuraavat niitä tavoitteellisesti.

Kyselyn mukaan yrityksiä, jotka tunnistavat vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan merkittäväksi tekijäksi yhdistää se, että ne ovat taloudellisesti vahvoja, usein kasvuhakuisia yrityksiä. Monet niistä ovat pääkaupunkiseudulla toimivia, keskisuuria yrityksiä, joilla on usein myös vientikauppaa.

Työurien pidemtäminen on tärkeää koko yhteiskunnalle

Ympäristön ja hyvän hallinnon lisäksi vastuullisuuteen kuuluu sosiaalinen vastuu. Se on keskeinen kestävyystyön painopiste Ilmarisessa.

– Olemme strateginen työelämän kumppani asiakkaillemme. Haluamme auttaa asiakasyritystemme työntekijöitä jaksamaan hyvinvoivina ja työkykyisinä töissä mahdollisimman pitkään, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.

Mielenterveyden häiriöt ovat olleet jo vuodesta 2019 alkaen suurin diagnoosiryhmä Ilmarisessa myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Erityisesti nuorten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

– Rakennamme Ilmarisella asiakkaillemme ymmärrystä ja ratkaisuja mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysongelmien kohtaamiseen ja käsittelemiseen työpaikalla. Halonen kertoo.

Asiakasyrityksille ja koko yhteiskunnalle on tärkeää pidentää työuria Suomessa. Ilmarisen asiakkaana on yli 61 000 työnantajayritystä ja 75 000 yrittäjää.

Lue lisää: 

 

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita