Tiedote 23.3.2023

Ilmarinen on tehokkain eläkeyhtiö

– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toiminnassamme aivan keskeistä. Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme entisestään. Tästä hyötyvät asiakkaamme ja koko eläkejärjestelmä, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarinen oli vuonna 2022 Suomen kustannustehokkain eläkeyhtiö, mikä on kestävyyden kannalta olennaista. Ilmarinen nostaa esiin vaikutuksensa kestävään kehitykseen entistä selkeämmin uudessa vuosi- ja kestävyysraportissaan (pdf).

– Raportoimme nyt uudella tavalla, uuden kestävyysohjelmamme mukaisesti. Uutta aiempaan verrattuna on muun muassa oma osio ihmisoikeuksille ja luontovaikutusten raportointi rakenteilla olevaa kansainvälistä raportointikehikkoa mukaillen, yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino kertoo.

Sijoitusten hiilijalanjäljessä laskeva trendi

Ilmarisen toiminnassa merkittävimmät vaikutukset ympäristöön sekä maailmanlaajuisesti että koti-Suomessa on eläkevarojen sijoittamisella.

– Tämä vahvistui, kun laskimme oman toimintamme hiilijalanjäljen: päästöistämme 98,7 prosenttia liittyy sijoituksiin. Ilmarinen on seurannut sijoitustensa hiilijalanjälkeä pitkään, ja trendi on laskeva, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Ilmarinen tavoittelee hiilineutraaliutta eläkevarojen sijoittamisessa vuoden 2035 loppuun mennessä. Sitä kohti edetään ilmastotiekarttojen avulla.

Yksi tapa tarkkailla sijoitussalkun ilmastotavoitteiden kehitystä on käyttää Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaa kahden asteen skenaarioanalyysia.

– Salkun linjautuneisuus parani jälleen kohti Ilmarisen ilmastotiekartan tavoitetta, Lindroos kertoo.

Toinen esimerkki hyvästä etenemisestä on se, että kiinteistöistä aiheutuvat päästöt ovat pienentyneet 58 prosenttia vuodesta 2020. Syynä näin isoon parannukseen on se, että Ilmarinen ostaa kotimaisiin kiinteistöihinsä vain ilman hiilidioksidipäästöjä tuotettua sähköä.

Näin Ilmarinen raportoi

Ilmarinen raportoi kattavasti ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyen uudessa vuosi- ja kestävyysraportissaan. Lisäksi raportti auttaa tutustumaan eläketurvaan ja siihen, miten Ilmarinen on sitä vuoden aikana hoitanut. Raportin voi lukea suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on toteutettu saavutettavassa muodossa.

Ilmarinen raportoi nyt seitsemättä kertaa GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Ilmastoasioissa hyödynnetään myös kansainvälistä TCFD-viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ja luonnon monimuotoisuutta tarkasteltaessa TNFD-viitekehyksen (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) beta-versiota. Raportin varmensi Ernst & Young Oy.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
Eveliina Leino, yritysvastuupäällikkö, 050 577 9234, eveliina.leino@ilmarinen.fi

 

 

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle
Lisää uutisia ja tiedotteita