Tiedote 22.5.2023

Ilmarisen sijoituksilla on paljon vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen

Ilmarisen suorassa listatussa osakesalkussa yli kolmannes yhtiöistä on voimakkaasti riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja luontopääomasta. Kolmella neljänneksellä on puolestaan voimakkaat vaikutukset biodiversiteettiin.

Tänään vietetään YK:n luonnon monimuotoisuuden päivää. Sijoittajille luontokato on merkittävä riski, ja sitä vastaan saattaa olla mahdotonta kokonaan suojautua esimerkiksi sijoituksia hajauttamalla. Riskejä pitää kartoittaa, jotta niitä voi hallita ja toisaalta huomata mahdollisuudet.

– Sijoittajan on tärkeää ymmärtää sijoitusten kahdensuuntaiset vaikutukset: sijoitusten altistumisen biodiversiteettiriskeille ja sijoitusten vaikutukset biodiversiteettiin ja luontopääomaan, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos Ilmarisesta kertoo.

Ilmarisen sijoitukset eniten riippuvaisia vesivaroista

Ilmarisen sijoitusvarallisuus on yli 57 miljardia euroa. Siitä 31 prosenttia on listatuissa osakkeissa. Listattujen suorien osakesijoitusten vaikutukset luontoon ja riippuvuus luonnosta arvioitiin ENCORE-työkalulla. Se on kehitetty erityisesti rahoituslaitoksille tarjoamaan parempaa ymmärrystä ympäristön ja talouden vuorovaikutuksesta.

Kävi ilmi, että vesivarat olivat merkittävin luontopääomaerä, josta Ilmarisen salkun yritykset olivat riippuvaisia. Vaikutuksia taas oli lähes kaikkiin luontopääomaeriin yhtä paljon.

Ilmarisen sijoitussalkun toimialoista materiaalisektori eli raaka-aineteollisuus on eniten riippuvainen luonnosta. Se ja kiinteistösektori puolestaan vaikuttavat luontoon eniten.

Sijoittaja voi vaikuttaa vastuullisuuteen

Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi suuri sijoittaja voi vaikuttaa yhtiöihin esimerkiksi keskustelemalla yhtiöiden johdon kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa.

Sijoittajat tarvitsevat yrityksiltä johdonmukaista ja vertailukelpoista tietoa. Luonnon monimuotoisuuden osalta todellisten muutosten seuranta on avainasemassa, jotta vaikutusten mittaamisessa ei tukeuduttaisi pelkkiin arvioihin ja likiarvoihin.

– Siksi pyrimme rohkaisemaan korkean riskin ja suurten vaikutusten aloilla toimivia yrityksiä seuraamaan luonnon monimuotoisuutta ja luontopääomaa koskevaa mittausta ja raportointia kehittyvien globaalien standardien kautta, Karoliina Lindroos sanoo.

– Noudatamme myös valtakirjaäänestyksessä vastuullisuuspolitiikkaa, joka ottaa erityisesti huomioon vastuullisuuteen liittyvät yhtiökokousasiat.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos, p. 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Uutinen 9.11.2023

Varaudutaan säästämällä sähköä

Vuosi sitten energian säästäminen, Astetta alemmas -kampanja ja Sähköjärjestelmän tuki -menettely olivat todella akuutteja, kun Euroopassa valmistauduttiin vakavaan sähköpulaan. Yhä edelleen energian säästäminen on tärkeää.

Varaudutaan säästämällä sähköä

Uutinen 27.9.2023

Ilmarinen mukana Nature Action 100 -aloitteessa

Nature Action 100 -aloitteella sijoittajat vaativat yrityksiltä kiireellisiä luontotoimia. Ilmarinen on yksi aloitteeseen osallistuvasta 190 sijoittajasta eri puolilta maailmaa.

Ilmarinen mukana Nature Action 100 -aloitteessa
Lisää uutisia ja tiedotteita