Tiedote 22.5.2023

Ilmarisen sijoituksilla on paljon vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen

Ilmarisen suorassa listatussa osakesalkussa yli kolmannes yhtiöistä on voimakkaasti riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja luontopääomasta. Kolmella neljänneksellä on puolestaan voimakkaat vaikutukset biodiversiteettiin.

Tänään vietetään YK:n luonnon monimuotoisuuden päivää. Sijoittajille luontokato on merkittävä riski, ja sitä vastaan saattaa olla mahdotonta kokonaan suojautua esimerkiksi sijoituksia hajauttamalla. Riskejä pitää kartoittaa, jotta niitä voi hallita ja toisaalta huomata mahdollisuudet.

– Sijoittajan on tärkeää ymmärtää sijoitusten kahdensuuntaiset vaikutukset: sijoitusten altistumisen biodiversiteettiriskeille ja sijoitusten vaikutukset biodiversiteettiin ja luontopääomaan, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos Ilmarisesta kertoo.

Ilmarisen sijoitukset eniten riippuvaisia vesivaroista

Ilmarisen sijoitusvarallisuus on yli 57 miljardia euroa. Siitä 31 prosenttia on listatuissa osakkeissa. Listattujen suorien osakesijoitusten vaikutukset luontoon ja riippuvuus luonnosta arvioitiin ENCORE-työkalulla. Se on kehitetty erityisesti rahoituslaitoksille tarjoamaan parempaa ymmärrystä ympäristön ja talouden vuorovaikutuksesta.

Kävi ilmi, että vesivarat olivat merkittävin luontopääomaerä, josta Ilmarisen salkun yritykset olivat riippuvaisia. Vaikutuksia taas oli lähes kaikkiin luontopääomaeriin yhtä paljon.

Ilmarisen sijoitussalkun toimialoista materiaalisektori eli raaka-aineteollisuus on eniten riippuvainen luonnosta. Se ja kiinteistösektori puolestaan vaikuttavat luontoon eniten.

Sijoittaja voi vaikuttaa vastuullisuuteen

Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi suuri sijoittaja voi vaikuttaa yhtiöihin esimerkiksi keskustelemalla yhtiöiden johdon kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa.

Sijoittajat tarvitsevat yrityksiltä johdonmukaista ja vertailukelpoista tietoa. Luonnon monimuotoisuuden osalta todellisten muutosten seuranta on avainasemassa, jotta vaikutusten mittaamisessa ei tukeuduttaisi pelkkiin arvioihin ja likiarvoihin.

– Siksi pyrimme rohkaisemaan korkean riskin ja suurten vaikutusten aloilla toimivia yrityksiä seuraamaan luonnon monimuotoisuutta ja luontopääomaa koskevaa mittausta ja raportointia kehittyvien globaalien standardien kautta, Karoliina Lindroos sanoo.

– Noudatamme myös valtakirjaäänestyksessä vastuullisuuspolitiikkaa, joka ottaa erityisesti huomioon vastuullisuuteen liittyvät yhtiökokousasiat.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos, p. 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle
Lisää uutisia ja tiedotteita