Työkykyjohtaminen – henkilöstösi työkyky on yhteinen asiamme

Hyvä työkyky on yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan etu. Terve liiketoiminta luo edellytyksiä hyvälle työkyvylle, työllistämiselle ja työurien pidentämiselle. Siksi Ilmarisessa haluamme auttaa sinua. Työkykyjohtamisen keinoin voimme yhdessä kehittää työkykyä tehokkaasti sekä vähentää työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja. Haastamme sinut rakentamaan kanssamme huomisen työkykyä.

Mitä on työkykyjohtaminen? Pienennä työkykyriskiä suunnitelmallisesti

Osaava ja työkykyinen henkilöstö on yrityksesi avainvoimavaroja. Työkykyriskillä tarkoitamme yrityksen henkilöstön keskimääräistä riskiä menettää työkykynsä ja päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkykyjohtamisella ennakoimme, hallitsemme ja pienennämme tätä riskiä suunnitelmallisesti yhdessä.

Työkykyjohtaminen on kiinteä osa yrityksesi strategista ja päivittäistä johtamista. Se hyödyttää työnantajaa, esihenkilöitä (esimies) ja työntekijöitä.

Tiesitkö?

Työkyvyn johtaminen on taloudellisesti kannattavaa sekä yritykselle että sen työntekijöille. Suuntaamalla resursseja työkykyriskien hallintaan saatte parhaan hyödyn. Yhteistyöllä kanssamme voitte löytää ratkaisuja, joilla työkyvyttömyyden haitat ja kustannukset pienenevät olennaisesti.

Sairauspoissaoloja vähentämällä yrityksesi säästää merkittäviä summia. Sairauspoissaololaskurillamme voit arvioida työntekijän sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia ja niiden vaikutusta liiketulokseen.

Siirry sairauspoissaololaskuriin

Työkykyjohtamisen tasot

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet määrittävät sen, millaiset yrityksen toimintaympäristö ja –mahdollisuudet ovat.

Yrityksen käytännöt määrittävät sen, miten hallitsette työkykyriskejä, edistätte työkykyä ja huolehditte työntekijöiden hyvinvoinnista.

Työhyvinvointia ei voi tuloksekkaasti kehittää ennen kuin olette huolehtineet siitä, että työntekijöiden työkyky on riittävä. Vastaavasti voitte edistää työntekijöiden työkykyä vasta, kun tunnistatte työkykyriskit ja arvioitte niiden merkityksen.

Onnistutte, kun johdatte työkykyä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti työterveyden kanssa. Huomioikaa riskit ja tarttukaa mahdollisuuksin, niin tuette sitä, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja tärkeäksi osaksi elämäänsä.

Vain tunnistettuun työkykyriskiin voi vaikuttaa

Työntekijöistä noin 80 prosenttia kuuluu heihin, joilla työ sujuu ja työkykyriski on epätodennäköinen. Noin 20 prosentilla työntekijöistä sairauspoissaolot lisääntyvät tai työhön paluu vaikeutuu. Silloin työpaikan on syytä syventää yhteistyötä työterveyden kanssa. Työpaikalla tehtävänä on tunnistaa työstä ja työympäristöstä ne tekijät, jotka uhkaavat työkykyä. Ne pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään työpaikalla tehtävin toimenpitein.

Esihenkilöt toteuttavat tarvittavat toimenpiteet työpaikalla, jotta työhön paluu olisi mahdollinen. Toimenpiteet kohdistetaan tunnistettuun riskiin. Työhön paluuta voi tukea työkokeilulla, työhönvalmennuksella ja uudelleenkoulutuksella yhteistyössä työterveyden ja työeläkeyhtiön kanssa.

Työkykyjohtamisella halutaan vaikuttaa siihen, ettei mahdollinen tai todennäköinenkään työkykyriski toteudu.
Saat meiltä tietoa ja tukea työkykyriskien arviointiin ja hallintaan. Näin löydät toimivia ja oikein kohdennettuja keinoja niin työkyvyn kuin työhyvinvoinnin edistämiseen. Autamme räätälöimään ratkaisut toimintaanne sopiviksi. Niissä huomioimme myös yrityksenne toimintaympäristön ja sen mahdollisuudet.

Tutustu eri teemoihin

Ilmarinen on kumppanisi työkykyjohtamisessa

Me Ilmarisessa haluamme olla kumppanisi työkykyjohtamisessa. Meiltä saat tutkittua tietoa ja työkaluja tueksesi. Kanssamme löydät keinoja työkykyriskin alentamiseen ja työkyvyn edistämiseen, jotta voit johtaa menestyksekkäästi paitsi yritystäsi, myös työntekijöittesi työkykyä.

Lue lisää kumppanuudesta Ilmarisen kanssa