Kun työntekijäsi jää eläkkeelle

Tutustu eri eläkelajeihin.

Lue lisää eläkelajeista

Asiakaspalvelu | ​010 195 000

Milloin työntekijä voi jäädä eläkkeelle?

Työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan 63-68-vuotiaana. Jos työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi, työntekijä voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Vuonna 2017 tehdyn eläkeuudistuksen jälkeen eläkkeellesiirtymisikä nousee asteittain. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Vanhuuseläkepäätöksen saa entistä nopeammin

Nopeutimme eläkepäätöksen saamista antamalla hakijalle väliaikaisen eläkepäätöksen heti hakemisen jälkeen. Eläkepäätöksen saa parhaimmillaan saman päivän aikana, jos eläkettä hakee verkossa.

Suosittelemmekin vanhuuseläkkeen hakemista kirjautumalla verkkopalveluumme. Verkossa näet myös ajantasaisen työeläkeotteesi ja voit tarkistaa arvion eläkekarttumastasi ennen hakemuksen tekoa. Hakemus kannattaa tehdä noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.

Lue lisää eläkkeelle jäämisestä

Kirjaudu verkkopalveluun

Työntekijäsi siirtyminen eläkkeelle
– toimi näin:

Päätä työsuhde

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen edellyttää työsuhteen päättämistä. Sovi työntekijän kanssa, minä päivänä hänen työsuhteensa päättyy. Työsuhde on hyvä päättää kuukauden loppuun, koska eläke alkaa kuukauden alussa. Näin työntekijäsi saa ensimmäisen eläkkeensä viimeisen palkkansa jälkeen, eikä ansioihin tule katkosta.

Opasta hakemaan vanhuuseläkettä

Vanhuuseläke ei ala automaattisesti, vaan eläkkeelle jäävän työntekijäsi on haettava sitä. Kehota työntekijääsi täyttämään eläkehakemus noin kuukautta ennen työsuhteen päättymistä. Eläkehakemus on kätevin tehdä verkossa.

Ilmoita lopulliset ansiot ja työsuhteen päättyminen tulorekisteriin

Ilmoita eläkkeelle jäävän työntekijän palvelussuhteen päättymistieto palkkatietoilmoituksella, ja tieto siirtyy tulorekisteristä Ilmariseen.

Ilmoita loppupalkka tulorekisteriin ja ilmoita samalla työsuhteen päättymispäivä ja syy.

Loppupalkalla tarkoitetaan palvelussuhteen päättyessä maksettavaa palkkaa. Loppupalkka voi sisältää esimerkiksi ylityökorvausta, lomarahaa, lomakorvauksia, pitämättä jääneistä työajan lyhennysvapaista maksettavia korvauksia sekä muita vastaavia suorituksia. Loppupalkkaan sisältyvät myös päättyneestä palvelussuhteesta jälkikäteen saadut työansiot, kuten tulospalkkiot.

Ilmoita loppupalkka tulorekisteriin samalla palkkatietoilmoituksella, jolla ilmoitat työntekijän palvelussuhteen päättymisestä, jos loppupalkan määrä on jo tiedossa.

Jos työntekijälle maksetaan loppupalkka useassa erässä, palvelussuhteen päättymisen tiedot pitää ilmoittaa jokaisella loppupalkan erää koskevalla ilmoituksella.

Lue lisää tulorekisteriohjeesta

Muu kuin vanhuuseläke?


Työntekijäsi voi siirtyä myös muulle kuin vanhuuseläkkeelle, esimerkiksi osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai perhe-eläkkeelle. Työntekijä voi hakea myös kuntoutusta, kuntoutustukea, työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä.

Eläkeuudistus 2017

 

Eläkkeet ja ikärajat muuttuivat vuonna 2017 tehdyssä eläkeuudistuksessa. Vuoteen 2025 mennessä vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 65 vuoteen ja myös varhaiseläkkeisiin tulee muutoksia.

Eläkelajit ja työskentelyn jatkaminen eläkkeellä

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi – tai sen jälkeen. Mitä vanhempana siirryt eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat. Työntekijä lähettää itse vanhuuseläkehakemuksen Ilmariseen.

Osittainen vanhuuseläke

Osittaisella vanhuuseläkkeellä sinä päätät, kuinka paljon teet töitä. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle on voinut siirtyä 1.2.2017 alkaen.

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki

Jos työkykysi on heikentynyt, lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta.

Lesken ja lapsen perhe-eläke

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, lesken ja lapsen perhe-eläke auttaa. Sen voivat saada työntekijän ja yrittäjän leski ja lapset. Jos jäät leskeksi, hae perhe-eläkettä helposti täyttämällä sähköinen hakemus.

Työuraeläke

Tutustu työuraeläkkeeseen, jos takanasi on vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä ja työkykyyn vaikuttava sairaus. Työuraeläkkeelle voit siirtyä 1.2.2018 alkaen.

Työskentelyn jatkaminen eläkkeellä

Työskentelyä voi jatkaa vanhuuseläkkeellä. TyEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee myös alle 68-vuotiasta työsuhteessa olevaa vanhuuseläkeläistä.

OLETKO JO ELÄKKEELLÄ?

Uutinen
| 23.10.2020

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2021. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2631, mikä tarkoittaa noin 0,5 prosentin korotusta eläkkeisiin vuodenvaihteessa. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia.

Lue lisää

Uutinen
| 19.10.2020

View the preliminary information on pension contributions for 2021

According to the Finnish Centre for Pensions’ projection, the TyEL basic contribution will be 24.8 per cent of the payroll in 2021. The basic contribution does not take into account any reductions in the employer’s contribution or the possible impact of the contribution category. By logging in to the employer’s online service you can see a company specific estimate of the 2021 contributions.

Lue lisää