Mistä palkoista maksetaan TyEL-maksut?

TyEL-maksu maksetaan TyEL-palkasta. Alla olevien tietojen pohjalta voit tarkistaa helposti, onko palkka, palkkio tai korvaus TyEL-palkkaa vai ei.

TyEL-palkka on tehdystä työstä maksettu korvaus. Usein se on sama kuin työntekijän ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka. TyEL-palkkaan sisältyy rahapalkka sekä luontoisedut. TyEL-palkasta pidätetään myös työntekijän eläkemaksu.​

Tarkista alla olevista taulukoista, kuuluuko tietty palkkalaji TyEL-palkkaan. Jos et löydä etsimääsi ansiolajia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

TyEL-palkkaa ovat:

 • Rahapalkka,
 • ylityökorvaus,
 • sunnuntai- ym. lisä,
 • vuosilomapalkka,
 • lomaltapaluuraha,
 • lomakorvaus työsuhteen päättyessä,
 • luontoisedut
 • ja sairaus -ja tapaturma-ajan palkka

TyEL-maksua ei makseta:

 • Verottomat matkakorvaukset
 • ja verottomat päivärahat,
 • työkalukorvaukset,
 • eroraha ja kultainen kädenpuristus.


Lue lisää TyEL-palkaksi luettavista palkkalajeista Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelusta

Palkkalaji TyEL?
Kuukausi-, tunti-, urakka tai palkkiopalkka Kyllä
Alle ennakonpidätyksen jäävät palkat (esimerkiksi opiskelija) Kyllä
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä irtisanomisajalta Kyllä
Vahingonkorvauksena maksettava irtisanomisajan palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta (eroraha, kultainen kädenpuristus) Ei
Korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana Ei
Kilpailunrajoituskorvaus Ei
Työharjoittelu, oppisopimus, työkokeilu tai koulutussopimus, jos työntekijä työsuhteessa Kyllä
Työllistämistuen avulla palkatun työntekijän kokonaispalkka (työllistämistuki, yhdistelmätuki) Kyllä
Työharjoittelu, työkokeilu työmarkkinatuella, jos ei työsuhdetta Ei
Ulkomaantyöstä maksettu vakuutuspalkka Kyllä
Konkurssissa valvotut ennen konkurssia erääntyneet palkkasaatavat Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Vuosilomapalkka, vuosilomakorvaus, lomaltapaluuraha, lomapalkan korotus Kyllä
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Työnantajan maksama sairaus- ja osasairausajan palkka Kyllä
Työnantajan maksama tapaturma-ajan palkka Kyllä
Sairauskassan täydennyspäiväraha Ei
Kelasta saatu päiväraha Ei
Tapaturmavakuutuksesta saatu päiväraha Ei
Äitiysloma-ajan palkka Kyllä
Muu palkallinen poissaolo Kyllä
Palkattomat poissaolot Ei
Palkkalaji TyEL?
Työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset verohallinnon ohjeiden mukaisten määrien osalta
(esim. päiväraha, työväline-, kilometri-, ateria- yöpymiskorvaus, muut matkakulut)
Ei
Verollinen päiväraha Kyllä
Työehtosopimuksen perusteella maksettu
verollinen päiväraha, joka on verohallituksen ohjeita suurempi
Ei
Työsuhdematkalippu, verovapaa osuus Ei
Työsuhdematkalippu, verotettava osuus Kyllä

Palkkalaji

TyEL?
Tulospalkkio, bonus, tuotantopalkkio tai -lisä Kyllä
Henkilöstörahastoon maksettu bonus tai rahastosta nostettu bonus Ei
Osakepalkkio, kun edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi Ei
Osakepalkkiosta aiheutuvan veron maksamiseksi annettu korvaus Ei
Optio-oikeus, osingonjako, voitto-osuus Ei
PALKKIOT TYÖSUHTEESSA  
Kokous- tai luentopalkkio Kyllä
Aloite-, rekrytointi- tai vinkkipalkkio Kyllä
Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Kyllä
PALKKIOT ILMAN TYÖSUHDETTA  
Kokous- tai luentopalkkio Ei
Aloitepalkkio Ei
Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Ei
Luottamusmies- tai muu luottamustoimipalkkio (työsuhteessa tai vapaaehtoisesti vakuutetulle maksettu) Kyllä
Luottamustoimipalkkio (ilman työsuhdetta eikä vapaaehtoisesti vakuutettu) Ei
Palkkalaji​ TyEL?
Luontoisetujen, kuten ravinto-, auto-, asunto-, puhelinedun osalta TyEL-palkkaa on edun ja siitä tehtävän vähennyksen erotus Kyllä
Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja säästöhenkivakuutus
(Työnantajan työntekijälle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen maksujen veron ennakonpidätyksen alainen osuus)
Kyllä
Henkilökuntaetuudet, kun niitä ei saada vastikkeena työstä
*liikunta- ja kulttuurisetelit
Ei
Palkkalaji TyEL?
Olosuhde-, iltatyö-, yötyö- tai viikonloppulisä Kyllä
Sunnuntaityö- tai ylityökorotus Kyllä
Ikä- tai palvelusvuosilisä Kyllä
Viikkolepokorvaus Kyllä
Hälytys-, hätätyö-, ylityö-, tai seisokkityökorvaus Kyllä
Työajan tasaamislisät Kyllä
Varallaolo-, pekkaspäivävapaa- ja arkipyhäkorvaus Kyllä
Lahja
* ylimääräinen palkkaerä, esim. jouluraha, 13:nnen kuukauden palkka, palveluvuosikorvaus tai -lahja
Kyllä
Lahja
* merkkipäivän tai muun syyn perusteella annettu tavanomainen esine- tai rahalahja
Ei
Provisio Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Odotusajan palkka saatavan suorituksen viivästyessä työsuhteen päättyessä Ei
Työsuhdekeksintökorvaus Ei
Rojalti, käyttökorvaus Ei
Palkkalaji TyEL?
Palvelurahat yleisöltä Kyllä
Urheilijan palkka tai palkkio Ei
Työkorvaus ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle Ei
Työkorvaus ei ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle Ei
Vammaispalvelulain perusteella hoitajalle maksettu korvaus Ei