Näin korjaat tulorekisteriin tekemäsi ilmoituksen

Virhe pitää korjata viivytyksettä tulorekisteriin, jotta oikea tieto on kaikkien tiedon hyödyntäjien käytettävissä. Jos tekemässäsi ilmoituksessa on virhe, velvollisuutesi on tehdä korjaus viipymättä. Tietoja säilytetään ja niitä voi korjata tulorekisterissä 10 vuoden ajan.

Virhe ilmoituksessa: korjaa virheellinen ilmoitus tulorekisteriin

Palkan maksaja on velvollinen korjaamaan tiedoissa olevan virheen viipymättä.

Useimmissa tapauksissa tiedot korjataan tulorekisteriin korvaavalla menettelyllä. Käytännössä alkuperäisen ilmoituksen kaikki tiedot on annettava uudestaan.

Tee korvaava ilmoitus samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.

Virheestä ei voi ilmoittaa tulorekisterin tai Ilmarisen asiakaspalveluun. Suorituksen maksajan tulee tehdä korvaava ilmoitus.

Huomaathan, että joissain tapauksissa virhe on korjattava mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja luomalla kokonaan uusi ilmoitus. Näin on toimittava esimerkiksi silloin, jos eläkejärjestelynumero on virheellinen, tai kun olet ilmoittanut työntekijöiden palkkatiedot tilapäisenä työnantajana, vaikka työnantajalla on voimassa TyEL-vakuutus. 

Korvaava ilmoitus vai mitätöinti ja uusi ilmoitus?

Lue lisää korjaamisesta (tulorekisteri.fi)

Virhe maksuissa: ilmoita virhe palkanlaskennassa tulorekisteriin

Työnantajalla on velvollisuus korjata tiedossaan oleva virhe viipymättä. Useimmiten korjaat tiedot tulorekisteriin korvaavalla menettelyllä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että annat alkuperäisen ilmoituksen kaikki tiedot uudestaan.

Tee korvaava ilmoitus samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.

Maksoitko liian vähän? Toimi näin:

Tee uusi ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olet maksanut puuttuva palkan osan.

Ilmoita kyseisenä maksupäivänä maksettujen palkkojen tiedot.

Maksoitko liikaa? Toimi näin:

Perusteeton etu: Maksoitko suoritusta väärin perustein, väärälle henkilölle tai oliko maksu liian suuri?

Tee korjaus heti, kun olet huomannut perusteettoman etuuden. Käytä ilmoituksessa samaa tulolajia kuin alkuperäisessä ilmoituksessa, ja vähennä tästä tulolajista perusteettoman edun osuus. Ilmoita lisäksi tulolajilla "perusteeton etu" summa, joka on maksettu liikaa.

Kun tulonsaaja on maksanut liian suuren suorituksen takaisin, tee uusi ilmoitus. Tee ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun suoritus on kohdistettu oikeaan henkilöön takaisinperintätietojen avulla. Käytössäsi on kaksi takaisinperinnän tapaa: brutto- ja nettoperintä.

Liikasuorituksen voi myös käsitellä ennakkopalkkana

Jos käsittelet liian suurta suoritusta ennakkopalkkana, tee uusi ilmoitus seuraavan suorituksen yhteydessä.

Vähennä tällöin liian suuren suorituksen osa uudesta maksusta. Ilmoita maksettu määrä.

Pitääkö tiedot korvata vai mitätöidä?

Tulorekisteriin korjataan tietoja kahdella tavalla: korvaavalla ilmoituksella tai mitätöimällä ja tekemällä kokonaan uusi ilmoitus. Tietojen mitätöiminen tarkoittaa tiedon poistamista tulorekisteristä kokonaan.

Useimmissa tapauksissa voit korjata alkuperäisen ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella.

Jos tietojen korjaaminen vaatii vanhan tiedon poistamista, katso lisäohjeita alta.

Milloin tiedot täytyy poistaa eli mitätöidä tulorekisteristä?

Mitätöi ansiotietoilmoitus aina, kun teet jonkin seuraavista korjauksista:

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.

Kun korjaat jotain näistä tiedoista mitätöi aiempi ilmoitus ja anna sen jälkeen kokonaan uusi ilmoitus.

Kohdenna mitätöinti oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä.

Lue lisää

Näin teet korvaavan ilmoituksen (tulorekisteri.fi)

Näin mitätöit tietoja tulorekisteristä (tulorekisteri.fi)