Työeläkemaksun määräytyminen

Työnantajana huolehdit työntekijöittesi eläketurvasta maksamalla TyEL-maksun. Maksu vaihtelee sen mukaan, minkä kokoinen työnantaja olet, ja sen, kuinka paljon saat maksuista alennusta.

Työeläkemaksun suuruus

Työeläkemaksu on tietty prosentti palkoista. Niistä palkoista, joita työnantajana maksat yhden kalenterivuoden aikana, eli toteutuneesta palkkasummasta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain TyEL-maksun.

TyEL-maksu, % palkoista

2018

2017

Keskimääräinen TyEL-maksu

24,4

24,4

TyEL-perusmaksu

25,3

25,1

Työnantajana et maksa TyEL-maksua kokonaan itse, vaan työntekijäsi maksaa siitä aina osan. Sen vuoksi työnantajan maksuosuus on vuonna 2018 loppujen lopuksi keskimäärin 17,75 prosenttia.

TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa viisi asiaa

Maksat TyEL-maksun etukäteen, ennakkomaksuna. Prosenttiisi vaikuttaa kaksi asiaa, se, minkä kokoinen työnantaja olet, ja se, kuinka paljon saat asiakashyvitystä.

  • Eläkeasioissa työnantajan koon ratkaisee toteutunut palkkasumma. Jos palkkasummasi on suuri, noin 2 miljoonaa euroa, olet suurtyönantaja. Silloin työeläkemaksuusi vaikuttaa maksuprosentin lisäksi maksuluokka. Maksuluokkaan perustuva maksu on työkyvyttömyyseläkemaksu, jolla rahoitat sinun työntekijöittesi työkyvyttömyyseläkkeet. Siksi työntekijöiden hyvinvoinnista kannattaa huolehtia, kirjaimellisesti.
  • Asiakashyvitys on meiltä saamasi hyvitys, joka pienentää maksuasi. Saat asiakashyvityksen meiltä aina, kun sijoitustoimintamme tuotto ja vakavaraisuutemme niin sallii; yleensä sallii.
  • Mikäli palkkasummasi yltää suurtyönantajan palkkaan, saat maksutappioalennuksen. Kun palkkasummasi tai konsernipalkkasummasi on vähintään 5 miljoonaa euroa, saat myös suuruusalennuksen.
  • Maksuusi vaikuttaa myös se, miten usein maksat, ja se, mihin aikaan vuodesta maksat.

 

Tämä kaikki koskee vain sopimustyönantajaa. Jos olet tilapäinen työnantaja, järjestät työntekijäsi eläketurvan yksinkertaisemmin.

 

TyEL-maksuprosentin osat ja muodostuminen

Keskimääräinen TyEL-maksuprosentti muodostuu kuudesta osasta. Niistä kahdella kerätään varoja tulevien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahoittamiseen. Osista suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan mm. perhe-eläkkeet ja kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Muut osat käytetään eläkkeiden hallinnointiin ja maksutappioiden kattamiseen. Asiakashyvitys taas on eläkeyhtöiden asiakkailleen antama alennus, joka pienentää maksua.

Keskimääräisen TyEL-maksuprosentin osat, % palkoista

 

 2018

 2017

Vanhuuseläke

  3,50

   3,50

Työkyvyttömyyseläke

  1,00

   0,90

Tasausosa

19,80

 19,70

Muut osat

  0,80

   0,80

Asiakashyvitys eli alennus

- 0,70

- 0,50

KESKIMÄÄRÄINEN TYEL-MAKSU

24,40 

 24,40

Työntekijän eläkevakuutusmaksu on 1.1.2017 alkaen saman suuruinen kaikilla ikäluokilla. Kuitenkin siirtymäaikana vuoden 2025 loppuun saakka työntekijän maksuosuus on ikävälillä 53–62 vuotta suurempi kuin muilla. Tämä johtuu siitä, että siirtymäaikana työntekijälle karttuu eläkettäkin enemmän. Suurempaa maksuprosenttia käytetään 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

Työntekijän maksuosuus, % palkasta

2018

2017

17-52-vuotias työntekijä

6,35

6,15

53-62-vuotias työntekijä

7,85

7,65

63-67-vuotias työntekijä

6,35

6,15

Peri työntekijän maksuosuus hänen palkastaan ja tilitä se meille, silloinkin kun hän saa palkan lisäksi eläkettä. Pidätä työntekijän maksuosuus myös silloin, kun olet ottanut hänelle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä varten tai luottamustointa varten, tai kun olet vakuuttanut hänet vapaaehtoisesti vaikka hänen palkkansa jää alle TyEL-alarajan. Vuonna 2018 alaraja on 58,27 euroa kuukaudessa.

Eläkkeiden katteena Ilmarisella on yli 30 miljardin euron sijoitusomaisuus. Se varmistaa, että sinä ja muut suomalaiset saatte eläkkeenne, elimmepä millaisia aikoja tahansa. Lisävarmistuksena käytämme puskuria, jonka ansiosta vakavaraisuutemme säilyy markkinatilanteesta riippumatta.

Kun saat asiakashyvityksen, saat samalla tiedon kahdesta asiasta. Siitä, että vakavaraisuutemme säilyi vahvana ja sijoitustoimintamme onnistui. Niin hyvin, että sijoitusten tuotto kattoi kaikki sijoituksista koituneet kulut, ja että tuottoa riittää muuhunkin kuin nykyisiin ja tuleviin eläkkeisiin.

Silloin tuoton saavat asiakkaamme.

Asiakashyvitys on TyEL-maksun alennus, joka pienentää sinun ja muiden sopimustyönantajien yhden kalenterivuoden TyEL-maksua. Vuoden 2018 TyEL-maksuja asiakashyvitys pienentää keskimäärin 0,7 prosenttia.

Sinun saamaasi hyvitykseen vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin se, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja. Asiakashyvityksen saavat kaikenkokoiset sopimustyönantajat, mutta tilapäisiä työnantajia hyvitys ei koske. Hyvitykseen vaikuttaa toiseksi se, kuinka paljon maksoit TyEL-ennakkomaksuja kyseisenä vuonna. Kolmas hyvitykseen vaikuttava asia on se, kuinka suuret työntekijöitäsi koskevat eläkevastuut olivat edellisen vuoden lopussa. Eläkevastuut tarkoittavat niitä työntekijöittesi eläkkeitä, joista Ilmarinen on vastuussa. Eläkevastuut ovat sitä suuremmat, mitä suurempi olet työnantajana ja mitä pidempään TyEL-vakuutuksesi on ollut Ilmarisessa.

Hyödyt asiakashyvityksestä jo TyEL-ennakkomaksua maksaessasi, sillä alustava asiakashyvitys pienentää ennakkomaksuasi. Lopullinen asiakashyvityksesi selviää tilinpäätöksemme valmistuttua eli seuraavan kalenterivuoden alussa.

Asiakashyvitys alkaa koskea sinua työnantajana siitä päivästä lähtien, jolloin TyEL-vakuutuksesi alkaa Ilmarisessa. Saat hyvityksen ensimmäisen kerran toisena vakuutusvuonna. Saat sen, vaikka siirtäisit vakuutuksesi toiseen eläkeyhtiöön. Jos sinulle on kertynyt eläkevastuita vähintään 50 000 euroa, saat asiakashyvityksiä enintään kolmen vuoden ajan vakuutuksen siirtämisestä.

Lue lisää asiakashyvityksistä Ilmarisessa

Sopimustyönantajana kokosi vaikuttaa TyEL-maksuusi. Tilapäisen työnantajan maksuun koko ei vaikuta, koska tilapäinen työnantaja maksaa vain TyEL-perusmaksun.

Palkkasumma ratkaisee, oletko sopimustyönantajana pieni vai suuri. Tarkasteltava palkkasumma vaihtelee vuosittain, samoin se, minkä vuoden palkkasummaa tarkastellaan. Vuonna 2018 kokosi ratkaisee vuoden 2016 palkkasumma. Jos palkkasummasi oli silloin alle 2 059 500 euroa, olet pientyönantaja, ja jos se oli vähintään tuon verran, olet suurtyönantaja.

Pientyönantajana maksat aina vain TyEL-perusmaksun. Suurtyönantajana kuulut tiettyyn maksuluokkaan. Maksuluokka vaikuttaa siihen, minkä suuruinen TyEL-maksusi on.

Maksuluokkaan perustuva maksu on työkyvyttömyyseläkemaksu. Sillä rahoitat suurtyönantajana työntekijöittesi työkyvyttömyyseläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Työkyvyttömyyseläkemaksun suuruus riippuu kahdesta asiasta, palkkasummastasi ja siitä, mihin maksuluokkaan kuulut. Maksuluokan puolestaan ratkaisee työntekijöittesi saamien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä.

Maksuluokkia on 11. Jos kuulut pienimpään maksuluokkaan, maksat työkyvyttömyyseläkemaksua vähiten, ja jos kuulut suurimpaan luokkaan, maksat eniten. Pienimpään maksuluokkaan kuulut, kun työntekijäsi ovat saaneet työkyvyttömyyseläkkeitä ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä kahdelta kalenterivuodelta vain vähän. Vuotta 2018 koskevan työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksusi ratkaisevat ne eläkkeet, joita työntekijäsi ovat saaneet vuosina 2015 ja 2016. Myös yritysjärjestelyt vaikuttavat maksuluokkaan.

Tästä näet, minkä suuruinen työkyvyttömyyseläkemaksusi on, kun palkkasummasi on 5 miljoonaa euroa tai enemmän. Jos palkkasummasi on pienempi tai jos haluat tutustua maksuluokkiin tarkasti, tutustu esitteeseemme Suuryrityksen TyEL-maksu.

 

Työkyvyttömyyseläkemaksu, euroa vuodessa ja % palkkasummasta

Palkkasumma

5 Me

15 Me

60 Me

Maksuluokka

Maksu, e

Maksu, %

Maksu, e

Maksu, %

Maksu, e

Maksu, %

11

71 000

1,4

433 000

2,9

3 300 000

5,5

10

67 000

1,3

370 000

2,5

2 700 000

4,5

9

62 000

1,2

307 000

2,0

2 100 000

3,5

8

58 000

1,2

260 000

1,7

1 650 000

2,8

7

56 000

1,1

229 000

1,5

1 350 000

2,3

6

54 000

1,1

197 000

1,3

1 050 000

1,8

5

52 000

1,0

172 000

1,1

   810 000

1,4

Perusluokka 4

50 000

1,0

150 000

1,0

   600 000

1,0

3

48 000

1,0

128 000

0,9

   390 000

0,7

2

47 000

0,9

109 000

0,7

   210 000

0,4

1

46 000

0,9

  93 000

0,6

     60 000

0,1

Saat meiltä joka kalenterivuoden lopussa tiedon siitä, mihin maksuluokkaan organisaatiosi kuuluu seuraavana vuonna.  Näin tiedät, millaiseen työkyvyttömyyseläkemaksuun varautua. Jos haluat saada arvion asiasta aiemmin, soita meille. Arvio on maksuton. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Jos maksuluokkasi huolestuttaa sinua, mieti, miten voit parantaa työntekijöittesi hyvinvointia. Autamme sinua mielellämme. Käytössäsi on nippu Ilmarisen työhyvinvoinnin työkaluja. Tartu niihin, niin kaikki voittavat.

Tartu työhyvinvoinnin työkaluihin

Työnantajana sinä päätät, miten usein maksat TyEL-maksusi, ja mihin aikaan vuodesta maksat sen. Valitse maksuerien määrä ja ajankohta tarkkaan, sillä ne vaikuttavat TyEL-maksuusi. Se johtuu siitä, että laskemme TyEL-maksullesi korkoa heinäkuun ensimmäisestä päivästä TyEL-maksusi eräpäivään. Korkona käytetään vakuutusmaksukorkoa.

Sen vuoksi vähiten maksavat ne, jotka maksavat maksunsa yhdessä erässä tammikuussa. Ja eniten ne, jotka maksavat maksunsa loppuvuonna. Sinun TyEL-maksuasi koskevan lopputuloksen näet keväällä, kun saat TyEL-maksuasi koskevan vuosilaskelman.

Vakuutusmaksukorko tarkistetaan puolivuosittain.

Korot, % maksuista

 

2018

2017

Vakuutusmaksukorko

1.1.–30.6.

2,00

2,00

 

1.7.–31.12.

2,00

2,00

Ota verkkolasku käyttöön

Sähköinen lasku saapuu nopeasti, ympäristöä säästäen, ja se on helppo arkistoida.