Suurtyönantajan TyEL-maksu

Suurtyönantajana työeläkevakuutusmaksusi määrään vaikuttavat työntekijöittesi työkyky, yrityksesi koko eli palkkasumma sekä saamasi alennukset. Maksat sitä vähemmän, mitä vähemmän työntekijöillesi myönnetään työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuka on suurtyönantaja ja mistä TyEL-maksu muodostuu?

Vuonna 2020 olet suurtyönantaja, jos yrityksesi palkkasumma ylitti 2 086 500 euroa vuonna 2018. Jos yrityksesi palkkasumma jäi vuonna 2018 alle 2 086 500 euron, olet pientyönantaja.

Suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä. Tämä ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu.

Vakuutusmaksuasi pienentävät asiakashyvitys ja maksutappioalennus. Voit saada myös suuruusalennusta, jos palkkasummasi ylittää 5 miljoonaa euroa.

Lue lisää asiakashyvityksistä >
Lue lisää maksutappioalennuksesta ja suuruusalennuksesta >

Suurtyönantajana kuulut maksuluokkaan

Suurtyönantajana kuulut aina tiettyyn maksuluokkaan. Mihin, riippuu siitä, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokka vaikuttaa TyEL-vakuutusmaksuusi, tarkemmin sanottuna sen työkyvyttömyyseläkeosaan eli työkyvyttömyysmaksuun. Yrityksesi koko puolestaan ratkaisee maksuluokkasi painoarvon eli sen, kuinka paljon maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuusi.

Maksuluokka

Yrityksesi maksuluokka on sitä suurempi, mitä enemmän työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokkia on yhteensä 11. Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa.

Jos yrityksesi maksuluokka on kolme tai pienempi, maksat alennettua työkyvyttömyysmaksua. Jos maksuluokka on viisi tai suurempi, maksat korotettua työkyvyttömyysmaksua. Maksuluokka 4 ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Kun huolehdit työntekijöittesi työkyvystä, voit säästää merkittävästi TyEL-vakuutusmaksussasi.

Yrityksesi maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksusi työkyvyttömyyseläkeosaan sitä enemmän, mitä suurempi palkkasummasi oli toissa vuonna.

Jos palkkasummasi oli vuonna 2018 vähintään 33 384 000 euroa, työkyvyttömyysmaksusi määräytyy maksuluokan perusteella kokonaan. Jos palkkasummasi oli tätä pienempi, maksuluokka vaikuttaa vain osaan työkyvyttömyysmaksustasi. Silloin loppuosa määräytyy perusluokan 4 mukaan, jolloin se ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Alla olevasta taulukosta näet, miten yrityksesi koko vaikuttaa työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen. Mitä suurempi yrityksesi palkkasumma on, sitä suuremmalla painoarvolla maksuluokka vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuusi.

Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun vuonna 2020

Palkkasumma 5 milj. € 15 milj. € 30 milj. € 60 milj €
Maksuluokka Maksu €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu €/v Maksu, % palkkasummasta
11 71 000 1,4 429 000 2,9 1 504 000 5,0 3 300 000 5,5
10 66 000 1,3 367 000 2,4 1 236 000 4,1 2 700 000 4,5
9 62 000 1,2 305 000 2,0 969 000 3,2 2 100 000 3,5
8 58 000 1,2 258 000 1,7 768 000 2,6 1 650 000 2,8
7 56 000 1,1 227 000 1,5 634 000 2,1 1 350 000 2,3
6 53 000 1,1 196 000 1,3 501 000 1,7 1 050 000 1,8
5 52 000 1,0 172 000 1,1 394 000 1,3 810 000 1,4
Perusluokka 4 50 000 1,0 150 000 1,0 300 000 1,0 600 000 1,0
3 48 000 1,0 128 000 0,9 206 000 0,7 390 000 0,7
2 47 000 0,9 110 000 0,7 126 000 0,4 210 000 0,4
1 46 000 0,9 94 000 0,6 59 000 0,2 60 000 0,1

 

EsimerkkiJos palkkasummasi oli vuonna 2018

  • 5 miljoonaa euroa, 9 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 91 % perusluokan mukaan vuonna 2020 
  • 15 miljoonaa euroa, 41 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 59% perusluokan mukaan vuonna 2020 
  • 30 miljoonaa euroa, 89 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 11 % perusluokan mukaan vuonna 2020 
  • yli 33 384 000 euroa, 100 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan vuonna 2020.   

Laskemme maksuluokkasi vuosittain. Maksuluokkaasi vaikuttavat toissa vuonna ja sitä edeltävänä vuonna työntekijöillesi myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Maksuluokan laskeminen etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkei. 
  2. Määritämme eläkemenojen perusteella yrityksesi riskisuhteet tarkasteluvuosille. Riskisuhde kuvaa sitä, kuinka suuri yrityksesi eläkemeno oli kyseisenä vuonna verrattuna samankokoisen yrityksen keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.  
  3. Laskemme luokkakertoimen, joka on tarkasteluvuosien riskisuhteiden keskiarvo. Luokkakerroin määrää, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kuluvana vuonna.

Maksuluokka on yritys- ja eläkeyhtiökohtainen. Siksi maksuluokkasi on sama kaikissa Ilmarisessa olevissa vakuutuksissasi. Jos yritykselläsi on vakuutuksia eri eläkeyhtiöissä, jokainen eläkeyhtiö laskee yrityksellesi oman maksuluokkansa.

Tästä taulukosta näet, minkä vuoden maksuluokkaan työkyvyttömyyseläkkeittesi myöntövuodet vaikuttavat.

Vuosina 2015-2020 myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutukset maksuluokkiin

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuosien maksuluokkiin vaikuttaa
2015 2017 ja 2018
2016 2018 ja 2019
2017 2019 ja 2020
2018 2020 ja 2021
2019 2021 ja 2022
2020 2022 ja 2023

Eläkemeno

Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Eläkemeno koskee aina eläkkeen myöntövuotta eli sitä vuotta, jonka aikana työntekijäsi sai päätöksen eläkkeestään. Työntekijäsi sairastuminen eli itse eläketapahtuma on voinut olla vuosiakin aiemmin.

Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudumme siihen, että maksamme työntekijällesi työkyvyttömyyseläkettä, kunnes hän täyttää alimman vanhuuseläkeiän. Siksi yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenoon vaikuttavat ensisijaisesti eläkkeelle jääneen työntekijäsi ikä ja hänen eläkkeensä määrä.

Kun laskemme yrityksesi eläkemenoa, otamme huomioon vain uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Väliaikaisia päätöksiä tai määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä eli kuntoutustukia ja osakuntoutustukia ei lasketa yrityksesi eläkemenoa laskettaessa.

Eläkemenoon ei myöskään lasketa työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka on myönnetty työntekijöillesi tietyissä poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat vapaa-ajan tapaturmat, raideliikennevahingot ja tietyin ehdoin myös vajaakuntoisten eläkkeet. Lue lisää poikkeustapauksista Työeläkelakipalvelun sivuilta (tyoelakelakipalvelu.fi).

Työntekijöillesi myönnetyt työuraeläkkeet eivät vaikuta eläkemenoon, eivätkä siten yrityksesi maksuluokkaan. Eläkemenoon ei vaikuta myöskään yrityksesi koko.

Tästä taulukosta näet, mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat yrityksesi eläkemenoon. 

Eläkemenossa huomioitavat työkyvyttömyyseläkkeet

Asia Vaikuttaa riskisuhteeseen Paitsi
Työkyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna
Osatyökyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna
Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin Ei Jos muutos tapahtuu myöntövuoden aikana
Kuntoutustuki Ei  
Osakuntoutustuki Ei  
Eläke on myönnetty entisin perustein eli henkilö palaa pysyvältä työkyvyttömyyseläkkeeltä kokoaikatyöhön mutta joutuu uudelleen työkyvyttömäksi entisistä syistä Ei  
Eläke jätetään lepäämään eli henkilö palaa eläkkeeltä kokoaikatyöhön 2 vuodeksi; sen jälkeen oikeus eläkkeeseen päättyy Ei  
Eläke päättyy Ei  

 

Työntekijän aiheuttamaan eläkemenoon vaikuttaa kaksi asiaa: se, minkä ikäisenä hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle, ja minkä suuruinen hänen eläkkeensä on. Alla olevan taulukon avulla voit arvioida työntekijästäsi aiheutuvan eläkemenon. Taulukossa työntekijäsi on oletettu syntyneen kesäkuussa.

Eläkemenon saat selville, kun kerrot työntekijäsi vuosieläkkeen määrän taulukon mukaisella kertoimella. Kerroin riippuu työntekijäsi iästä. Vuosieläkkeenä voit käyttää noin puolta työntekijäsi vuosipalkasta.

Eläkemenokertoimet työntekijän iän mukaan vuonna 2020

Työntekijän ikä, v. Kerroin Työntekijän ikä, v. Kerroin
17 12,06 41 12,72
18 12,24 42 12,52
19 12,4 43 12,3
20 12,56 44 12,03
21 12,72 45 11,76
22 12,85 46 11,47
23 12,98 47 11,14
24 13,1 48 10,79
25 13,2 49 10,4
26 13,29 50 9,95
27 13,38 51 9,51
28 13,44 52 9,02
29 13,49 53 8,47
30 13,52 54 7,91
31 13,54 55 7,32
32 13,54 56 6,63
33 13,53 57 6,01
34 13,49 58 5,35
35 13,44 59 4,47
36 13,37 60 3,53
37 13,28 61 2,51
38 13,17 62 1,43
39 13,04 63 0,25
40 12,89 64 -

Työntekijäsi aiheuttama eläkemeno on sitä pienempi, mitä vanhempana hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Alla olevasta kuviosta näet, miten hänen ikänsä vaikuttaa eläkemenoon, kun hänen eläkkeensä on 1 000 e / kk.

imageie5v.png

Työkyvyttömyyseläkevastuun jakautuminen eri työnantajien kesken

Työntekijäsi eläkemenosta ja työkyvyttömyyseläkkeestä saattavat vastata sinun lisäksesi myös hänen entiset työnantajansa. Se, kenen vastuulla eläkemeno ja vastuu työkyvyttömyyseläkkeestä on, riippuu eläketapahtuman ajankohdasta eli siitä, milloin työntekijäsi sairastui niin että hän menetti työkykynsä.

Jos työntekijäsi on työskennellyt pelkästään yrityksessäsi eikä ole saanut sosiaalietuuksia sairastumistaan edeltävänä kahtena kalenterivuonna, hänestä aiheutuva eläkemeno ja hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on kokonaan yrityksesi vastuulla.

Jos työntekijäsi on työskennellyt myös muualla kahtena eläketapahtumaansa edeltävänä kalenterivuonna tai saanut sosiaalietuuksia sinä aikana, yrityksellesi tuleva eläkemeno pienenee. Eläkemeno jaetaan työntekijälle maksettujen palkkojen suhteessa niille yrityksille, joissa työntekijäsi on työskennellyt sairastumistaan edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Jos työntekijäsi ei ole työskennellyt yrityksessäsi eläketapahtumaansa edeltävänä kahtena kalenterivuonna, yrityksesi ei vastaa työntekijäsi eläkemenosta eikä työkyyttömyyseläkkeestä, vaikka hän olisi palveluksessasi silloin, kun hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Tästä kuviosta näet esimerkin siitä, miten eläkemeno ja työkyvyttömyyseläkevastuu voivat jakautua työnantajien kesken.

Riskisuhde

Yrityksesi riskisuhde on yrityksesi toteutunut eläkemeno suhteutettuna samankokoisten yritysten keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.

Kun laskemme yrityksesi maksuluokkaa, laskemme riskisuhteet aina toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenojen perusteella. Vuoden 2020 maksuluokkasi laskennassa olemme laskeneet yrityksesi vuosien 2018 ja 2017 riskisuhteet.

Luokkakerroin ja maksuluokka

Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa kutsutaan luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kyseisenä vuonna.

Kun yrityksesi luokkakerroin on 0,80–1,19, yrityksesi kuuluu maksuluokkaan 4. Jos yrityksesi luokkakerroin on 1,20 tai enemmän, yrityksesi maksuluokka on 5 tai korkeampi. Jos luokkakerroin on alle 0,80, yrityksesi maksuluokka on 3, 2 tai 1.

Vuoden 2020 luokkakertoimesi ja siten maksuluokkasi määrää vuosien 2018 ja 2017 riskisuhteiden keskiarvo.

Alla olevasta taulukosta näet, kuinka luokkakerroin määrää maksuluokkasi vuonna 2020.

Luokkakertoimet ja maksuluokat vuonna 2020

Maksuluokka Luokkakerroin eli kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo
11 vähintään 5
10 4,00 - 4,99
9 3,00 - 3,99
8 2,50 - 2,99
7 2,00 - 2,49
6 1,50 - 1,99
5 1,20 - 1,49
Perusluokka 4 0,80 - 1,19
3 0,50 - 0,79
2 0,20 - 0,49
1 alle 0,2

 

Maksuluokka erilaisissa muutostilanteissa

Maksuluokkasi laskenta saattaa muuttua, jos yrityksesi palkkasumma muuttuu, vaihdat eläkeyhtiötä tai yrityksesi on mukana yrityskaupassa.

Jos siirrät yrityksesi TyEL-vakuutuksen toiseen eläkeyhtiöön kokonaan tai osittain, entisen eläkeyhtiösi maksuluokka ja siihen vaikuttavat tiedot siirtyvät vakuutuksesi mukana.

Kun siirrät yrityksesi vakuutuksen Ilmariseen, selvitämme ensin, onko yritykselläsi meillä muita vakuutuksia. Jos on, selvitämme niiden maksuluokkalaskentaan vaikuttavat tiedot ja laskemme ne yhteen. Sen jälkeen määritämme yrityksesi maksuluokan. Tämä uusi maksuluokkasi tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai siirtohetkestä alkaen, jos vaihdat eläkeyhtiötä vuodenvaihteessa.

Jos yritykselläsi ei ole meillä muita vakuutuksia, määritämme maksuluokkasi niiden maksuluokkatietojen perusteella, jotka entinen eläkeyhtiösi on ilmoittanut meille.

Jos siirrät yrityksesi vakuutukset Ilmariseen kesken vuotta, maksuluokkasi on seuraavaan kalenterivuoteen saakka sama kuin entisessä eläkeyhtiössäsi.

Lue miten yritystoiminnan muutokset eli yrityskaupat vaikuttavat TyEL-vakuuttamiseen >

Kun palkkasummasi kasvaa luontaisesti vuositasolla yli kahteen miljoonaan euroon, muutut pientyönantajasta suurtyönantajaksi. Palkkasummasi voi vaihdella vuosittain suurtyönantajarajan molemmin puolin, jolloin yrityksesi voi olla peräkkäisinä vuosina pientyönantaja ja suurtyönantaja.

Suurtyönantajana työkyvyttömyysmaksusi perustuu aina osittain tai kokonaan maksuluokkaan.

Yrityksesi omia työkyvyttömyyseläkkeitä ei huomioida maksuluokan laskennassa niiltä vuosilta, kun olet pientyönantaja. Tällaisen tarkasteluvuoden riskisuhteeksi määritetään maksuluokkaa laskettaessa tasan 1. Tästä syystä ensimmäisten vuosien maksuluokka on aina perusluokka 4. Tämän jälkeen yrityksesi omat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet alkavat vaikuttaa maksuluokan laskentaan.

Suurtyönantajavuosina olet oikeutettu suurtyönantajille kuuluviin alennuksiin.

Vaikuta yrityksesi maksuluokkaan pienentämällä työkykyriskiä.

Lue lisää työkyvystä

Alennukset

Suurtyönantajana saat maksustasi erilaisia alennuksia. Asiakashyvityksen lisäksi saat maksutappioalennuksen. Saat lisäksi myös suuruusalennuksen, jos yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa.

Lue lisää asiakashyvityksestä >

Alla kerromme maksutappio- ja suuruusalennuksista.

Maksutappio-osa on yksi TyEL-vakuutusmaksun osista. Tämä maksutappio-osuus on suurtyönantajilla pienempi kuin pientyönantajilla, koska suurilla työnantajilla on pienempi riski joutua maksukyvyttömäksi kuin pienillä. Tätä alennusta kutsutaan maksutappioalennukseksi. Sen saat, kun olet suurtyönantaja ja sopimustyönantaja.

Laskemme yrityksesi maksutappio-osan ja saamasi alennuksen työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Maksutappioalennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkoistasi. Alennus sisältyy automaattisesti yrityksesi vakuutusmaksuihin, jotka laskemme tulorekisteriin tekemiesi palkkailmoitusten perusteella.

Mitä suurempi yrityksesi koko on, sitä suurempi on maksutappioalennuksesi. Suurtyönantajana kokosi määrittää toissa vuoden palkkasumma. Siksi yrityksesi koon vuonna 2020 määrittää vuoden 2018 palkkasummasi.

Lopullinen maksutappioalennuksesi riippuu siten alennusprosentistasi ja yrityksesi koosta. Alla olevasta taulukosta näet, mikä maksutappioalennusprosenttisi on vuonna 2020.

Vuoden 2020 maksutappioalennus palkkasumman mukaan

Yrityksesi palkkasumma v.2018 Maksutappioalennuksesi, % palkkasummasta
2 086 500 - 33 384 000 0,180
yli 33 384 000 0,207

Yksi TyEL-maksusi osa on hoitokustannusosa. Suurtyönantajana voit saada alennusta myös siitä. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.

Laskemme suuruusalennuksesi työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Kun yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää suuruusalennukselle asetetun alarajan, voit saada suuruusalennuksen seuraavana vuonna. Jos kuulut konserniin, voit saada suuruusalennuksen, vaikka yrityksesi palkkasumma jäisi alle alarajan. Palkkasummassa huomioidaan vain samassa työeläkeyhtiössä vakuuttamasi tai konsernin vakuuttamat palkat.

Yrityksesi suuruusalennusprosentti määräytyy yrityksesi tai koko konsernin yhteenlasketun palkkasumman mukaan. Kun palkkasumma suurenee, alennusprosenttikin suurenee. Laskemme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksamiesi palkkojen ja suuruusalennusprosenttisi perusteella.

Laskemme suuruusalennuksesi kerran vuodessa alkuvuodesta. Saat alennuksen automaattisesti siitä TyEL-maksustasi, jonka maksat laskennan jälkeen.

Suuruusalennuksen saavat vain sopimustyönantajat. Saat alennuksen kaikista meillä olevista, jatkuvista vakuutuksistasi, kun palkkasummasi ylittää tietyn alarajan. Voit saada suuruusalennuksen myös silloin, jos vakuutuksesi on päättynyt, kunhan päättymisvuoden palkkasummasi ylittää alarajan.

Suuruusalennuksen palkkasumman alaraja vuonna 2019 oli viisi miljoonaa euroa. Jos yrityksesi tai konsernisi palkkasumma ylitti vuonna 2019 viisi miljoonaa euroa, sait suuruusalennusta vuonna 2020. Suuruusalennusprosenttisi määräytyi yrityksesi tai konsernisi vuoden 2019 palkkasummasta. Laskimme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksetun vuoden 2019 palkkasumman ja alennusprosenttisi mukaan. Palkkasummiin laskimme vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

Alla olevasta taulukosta näet, miten palkkasummasi vaikuttaa suuruusalennusprosenttiisi. 

Suuruusalennusprosentit palkkasummittain vuonna 2020

Yrityksesi tai konsernisi palkkasumma, milj. € / 2019 Suuruusalennus, % vuoden 2019 palkkasummasta
Alle 5,0 0
5,0–5,5 0,011
5,5–6,0 0,022
6,0–6,5 0,0332
6,5–7,0 0,0441
7,0–7,5 0,0551
7,5–8,0 0,0662
8,0–8,5 0,0771
8,5–37,0 0,0883
37,0–40,0 0,0957
40,0–45,0 0,1055
45,0–50,0 0,1134
50,0–56,0 0,1231
56,0–61,0 0,1309
61,0 – 66,0 0,1389
66,0–71,0 0,1432
71,0–76,0  0,1473
76,0–84,0 0,1541
84,0–93,0 0,1618
93,0–101,0 0,1686
101,0–109,0 0,1753
109,0–118,0 0,183
118,0–126,0 0,1897
126,0–135,0 0,1975
135,0–151,0 0,2059
151,0–168,0 0,2079
168,0–185,0 0,2132
185,0–202,0 0,2186
202,0–219,0 0,224
219,0–235,0 0,2291
235,0–269,0 0,24
269,0–303,0 0,2506
303,0–330,0 0,255
330,0–360,0 0,2597
360,0–392,0 0,265
392,0–427,0 0,2703
427,0–465,0 0,2764
465,0– 0,2832

Jäikö jokin asia mietyttämään?

Jos tarvitset lisätietoja suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuista, tai muista TyEL-vakuutukseen liittyvistä asioista, olethan yhteydessä asiakspalveluumme.

Ota yhteyttä