Uuden työntekijän
palkkaaminen

Asiakaspalvelu | 010 195 000

huolehdi uuden työntekijän eläkevakuutuksesta

Työnantajana sinä huolehdit siitä, että jokainen työntekijäsi ansaitsema euro kasvattaa hänen eläkettään. Hänen ja tulevien sukupolvien. Järjestät asian, kun huolehdit työntekijöittesi eläkevakuutuksesta eli TyEListä.

Kun huolehdit työntekijöittesi eläketurvasta, kannat kortesi suomalaisen sosiaaliturvan kekoon. Eläketurva kun on osa sosiaaliturvaa. Siksi eläketurvasta huolehtiminen on oikeutesi. Ja velvollisuutesi.  

Vastuullasi ovat kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät, joille maksat palkkoja vähintään tietyn summan kuukaudessa. Vuonna 2018 tuo summa on 58,27 euroa kuukaudessa (58,19 euroa vuonna 2017). Vastaat usein sekä eläketurvan että muun sosiaaliturvan järjestämisestä.

Se, miten järjestät eläketurvan, riippuu eniten siitä, oletko tilapäinen työnantaja vai sopimustyönantaja. Olit kumpi vain, yksi asia on varmaa. Kun järjestät eläketurvan meidän kanssamme, järjestät sen helposti.

Työnantajana olet joko tilapäinen tai sopimustyönantaja. Kotitaloustyönantajana olet aina jompikumpi. Tilapäisenä työnantajana järjestät eläketurvan maksamalla TyEL-maksun, sopimustyönantajana taas otat TyEL-vakuutuksen eli työntekijän eläkevakuutuksen.

Tilapäinen työnantaja olet, kun nämä molemmat kohdat ovat kohdallasi totta:

  1. Palkkaat tilapäisesti kotiisi, pihaasi tai metsääsi yhden tai useamman työntekijän, esim. siivoojan, maalarin, lastenhoitajan, vanhustenhoitajan, remontoijan tai kiinteistönhuoltajan.
  2. Maksat puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä alle tietyn summan. Vuonna 2017 alle 8 334 euroa ja vuonna 2018 alle 8 346 euroa.

Tiedät olevasi sopimustyönantaja, kun yksikin seuraavista kohdista on kohdallasi totta:

  1. Kotonasi, pihassasi tai metsässäsi työskentelee yksi tai useampi työntekijä jatkuvasti, esim. siivooja kuukaudesta toiseen tai siivooja tässä kuussa, puutarhuri ensi kuussa ja metsuri seuraavassa.
  2. Maksat puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä yli tietyn summan. Vuonna 2017 yli 8 334 euroa ja vuonna 2018 yli 8 346 euroa.

Jos et ole varma, kumpi olet, soita asiakaspalveluumme, niin asia selviää.

Työntekijäsi eläketurva on vastuullasi, kun hän on tietyn ikäinen. Eläketurva tulee kontollesi työntekijäsi 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vastuusi päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana työntekijäsi täyttää 68 vuotta.

Eläketurva on vastuullasi myös silloin, kun palkkaat eläkeläisen. Ja kun vuokraat työntekijäsi jollekulle toiselle työnantajalle. Ja silloin, kun lähetät hänet tekemään töitä ulkomaille ns. lähetettynä työntekijänä.

Joskus taas on niin että eläketurva ei ole vastuullasi, vaikka työntekijä työskenteleekin sinulle. Näin on silloin, kun hän tekee sinulle töitä jonkin muun yrityksen työntekijänä, esimerkiksi jonkin suomalaisen tai ulkomaisen työvoimanvuokrausyrityksen kautta. Silloin kyseinen yritys huolehtii työntekijäsi eläketurvasta.

Eläketurva ei ole vastuullasi myöskään silloin, kun työntekijäsi tekee sinulle töitä yrittäjänä. Silloin hän järjestää eläketurvansa itse. Ja ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Näin on myös silloin kun hän omistaa yrityksestäsi yli 30 prosenttia ja tekee samalla töitä sinulle. YEL-vakuutus on usein oikea valinta myös silloin kun palveluksessasi on yksi tai useampi perheenjäsen.

Freelancerit
Freelancer katsotaan yrittäjäksi, jos hän tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjänä toimiva freelancer vastaa työeläkemaksustaan itse vastaavasti kuin yrittäjät.
Jos freelancerin tekemä työ sen sijaan täyttää työsuhteen tunnusmerkit, katsotaan hänet työntekijäksi. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat työn tekeminen korvausta vastaan toiselle, tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tällöin työnantaja vastaa freelancerin työeläkevakuutuksesta, ja freelancerin työeläkemaksut menevät samoin kuin yksityisalojen työntekijällä.

Freelancer voi tehdä samanaikaisesti työtä sekä yrittäjänä että työntekijänä.

Eläketurva on vastuullasi myös silloin kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän Suomeen. Paitsi jos työntekijäsi on lähetetty työntekijä, joka saapuu EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä taikka ns. sosiaaliturvasopimusmaasta. Silloin hänen eläketurvansa järjestämisestä vastaa hänet lähettänyt työnantaja. Sen osoituksena työntekijälläsi on lähetetyn työntekijän todistus.  

Kun Suomeen saapuva työntekijäsi on ei-lähetetty, vakuuta hänet TyEL-vakuutuksella kuten suomalaisetkin työntekijäsi.

Jos taas edustat ulkomaalaista työnantajaa ja lähetät työntekijäsi tekemään töitä Suomessa, ota hänelle TyEL-vakuutus. Paitsi jos lähetät hänet Suomeen EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä taikka sosiaaliturvasopimusmaasta. Silloin huolehdit hänen eläketurvastaan sinun maasi käytäntöjen mukaisesti. Jos taas lähetät työntekijäsi Suomeen sopimuksettomasta maasta, vakuuta hänet vain, jos hän aikoo tehdä Suomessa töitä yli 2 vuotta. Voit myös hakea Eläketurvakeskuksesta vapautusta vakuuttamisvelvollisuudesta

Tilanteesi voi olla myös sellainen, että työntekijäsi eläketurva ei ole kenenkään vastuulla, ei sinun eikä hänen eikä kenenkään muunkaan. Sinä voit silti huolehtia siitä.

Se onnistuu, kun otat hänelle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen. Sen voit ottaa vaikka luottamustoimessa olevalle, esimerkiksi hallituksen jäsenelle tai tilintarkastajalle. Jos hän on sinuun työsuhteessa, älä ota vapaaehtoista TyEL-vakuutusta, vaan liitä hänen luottamustoimensa palkkiot tavalliseen TyEL-vakuutukseesi. Siihen lakisääteiseen.

Tilapäisenä työnantajana järjestät eläketurvan näppärimmin Tilapäisen työnantajan palvelussa. Pistäydy siellä viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Kun ilmoitat sinne työntekijääsi koskevat tiedot, palvelu laskee sinua koskevan TyEL-maksun. Maksa maksu pistäytymisesi päätteeksi.

Tilapäisen työnantajan palvelu

Sopimustyönantajana järjestät eläketurvan ottamalla TyEL-vakuutuksen. Ota TyEL-vakuutus mieluiten heti, viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Vakuutuksen voit tehdä kumppanimme Pohjolan kautta. Tai verkossa. Jos sinulla on jo TyEL-vakuutus, liitä siihen kaikki uudet työntekijäsi.

Ota vakuutus 

TyEL-vakuutusehdot

Tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana maksat TyEL-maksun, joka on tietty prosentti palkasta. Työntekijäsi maksaa maksusta osan. Sinun tehtäväsi on periä työntekijän maksuosuus hänen palkastaan ja tilittää lopuksi koko maksu meille. Toimi samoin myös silloin jos vakuutat työntekijäsi vapaaehtoisella TyEL-vakuutuksella.

Muun sosiaaliturvan järjestäminen tulee vastuullesi, kun maksat työstä kalenterivuoden aikana yli 1200 euroa. Ota silloin kolme vakuutusta: työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Ja jos maksat palkkoja yli verottajan määrittelemän alarajan verran, maksa myös sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu. Sen jälkeen on työntekijäsi muukin sosiaaliturva kunnossa.

Muistathan, että myös kesätyöntekijät täytyy vakuuttaa. Työnantajana vakuutat kesätyöntekijät samoin kuin muutkin työntekijät.

Kesätyöntekijät vakuutetaan, jos työntekijä on 17–67-vuotias ja ansio samasta työsuhteesta on vähintään 58,27 euroa kuukaudessa (vuonna 2018). Myös kotitalouden palkkaamat työntekijät vakuutetaan aina, jos palkkaraja ylittyy.

Jos sinulla on jo TyEL-vakuutus
Ilmoita myös tilapäisten työntekijöittesi henkilö- ja ansiotiedot verkkopalvelussamme.

Jos sinulla ei ole TyEL-vakuutusta
Hoidat vakuuttamisen helpoiten Tilapäisen työnantajan palvelussa. Palvelussa ilmoitat työntekijöiden henkilö- ja ansiotiedot sekä maksat vakuutusmaksun heti omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Jos olet tilitoimistokäyttäjä
Voit hoitaa myös kesätyöntekijöiden vakuuttamisen työnantajan puolesta verkkopalvelussa. Tutustu tilitoimiston verkkopalveluihin.