Uuden työntekijän
palkkaaminen

Asiakaspalvelu | 010 195 000

huolehdi uuden työntekijän eläkevakuutuksesta

Työnantajana huolehdit siitä, että jokainen työntekijäsi ansaitsema euro kasvattaa niin hänen omaansa kuin tulevien sukupolvienkin eläkettä. Järjestät asian huolehtimalla työntekijöittesi eläkevakuutuksesta eli TyELista. 

Eläketurva on osa suomalaista sosiaaliturvaa, josta huolehtiminen on velvollisuutesi työnantajana. Vastuullasi ovat kaikkien niiden 17–67-vuotiaiden työntekijöidesi eläke- ja sosiaaliturva, joille maksat palkkaa vähintään tietyn summan kuukaudessa. Vuonna 2020 tuo summa on 60,57 euroa kuukaudessa (59,36 euroa vuonna 2019). 

Tilapäisenä työnantajana järjestät eläketurvan maksamalla TyEL-maksun, sopimustyönantajana taas otat TyEL-vakuutuksen.

Työntekijän eläketurva on työnantajan vastuulle. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta.  Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. 

Eläketurva on vastuullasi myös, kun 

Eläketurva ei ole vastuullasi, kun 

 • työntekijä tekee sinulle töitä jonkun muun yrityksen, esimerkiksi työvoimanvuokrausyrityksen kautta 
 • työntekijä tekee sinulle töitä yrittäjänä 
 • työntekijä tekee sinulle töitä, mutta omistaa yrityksestäsi yli 30 prosenttia. 

Yrittäjä 

Freelancer 

Freelancer voi tehdä samanaikaisesti työtä sekä yrittäjänä että työntekijänä. Freelancer katsotaan yrittäjäksi, jos hän tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjänä toimiva freelancer vastaa työeläkemaksustaan vastaavasti kuin yrittäjät. Jos freelancerin tekemä työ sen sijaan täyttää työsuhteen tunnusmerkit, eli työtä tehdään korvausta vastaan toiselle johdon ja valvonnan alaisena, hänet katsotaan työntekijäksi. Tällöin työnantajan tulee vastata freelancerin eläkevakuutuksesta yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksujen mukaan. 

Eläketurva on vastuullasi myös silloin, kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän Suomeen, paitsi jos työntekijäsi on lähetetty työntekijä, joka saapuu EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Jos ulkomaalainen työntekijäsi on ei-lähetetty, vakuuta hänet TyEL-vakuutuksella kuten suomalaisetkin työntekijät. Lue lisää ulkomaantyön vakuuttamisesta ›

Ulkomailta Suomeen lähetetyn työntekijän vakuuttaminen 

 • Jos edustat ulkomaalaista työnantajaa ja lähetät työntekijäsi tekemään töitä Suomessa, ota hänelle TyEL-vakuutus.  
 • Jos lähetät työntekijäsi Suomeen EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta, huolehdi työntekijäsi eläketurvasta oman maasi käytäntöjen mukaisesti.  
 • Jos lähetät työntekijäsi Suomeen sopimuksettomasta maasta, vakuuta hänet vain, jos hän aikoo tehdä töitä Suomessa yli 2 vuotta. 

Voit myös hakea Eläketurvakeskuksesta vapautusta vakuuttamisvelvollisuudesta. 

Joissain tapauksissa työntekijäsi eläketurva ei ole kenenkään vastuulla, mutta työnantajana voit silti ottaa hänelle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen. Tällaisia tilanteita saattaa tulla vastaan esimerkiksi tilintarkastajien tai hallitusten jäsenten kanssa. Jos työntekijä on kuitenkin sinuun työsuhteessa, liitä vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen sijaan työntekijän luottamustoimen palkkiot lakisääteiseen TYEL-vakuutukseesi.

Tilapäisenä työnantajana lasket palkat ja järjestät työntekijöiden eläketurvan vaivattomasti Palkka.fi- tai Suoratyö.fi -palvelussa. Palvelu tekee kaikki tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin. Myös TyEL-maksu muodostuu palveluun heti. Ilmarinen ei lähetä laskua erikseen. 

Sopimustyönantajana sinun tulee järjestää eläketurva heti, kun olet palkkaamassa työntekijää työsuhteeseen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun lasket työntekijöiden palkkoja. Palkat on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteri-ilmoitusta varten tarvitset vakuutusnumeron, eli eläkejärjestysnumeron. 

Jos sinulla on jo TyEL-vakuutus, liitä siihen kaikki uudet työntekijäsi. 

Muun sosiaaliturvan järjestäminen tulee vastuullesi, kun maksat työstä kalenterivuoden aikana yli 1 300 euroa. Ota silloin kolme vakuutusta: 

 • työtapaturma- ja ammattivakuutus 
 • työttömyysvakuutus 
 • ryhmähenkivakuutus. 

Jos maksat palkkoja yli verottajan määrittelemän alarajan verran, maksa myös sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu.  

Kesätyöntekijä tulee vakuuttaa samoin kuin muutkin palveluksessasi olevat 17–67-vuotitaat työntekijät.  

 • Jos sinulla on jo TyEL-vakuutus, ilmoita myös tilapäisten työntekijöittesi henkilö- ja ansiotiedot samaan TyEL-vakuutukseen. Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin. 
 • Jos sinulla ei ole TyEL-vakuutusta, hoida vakuutusasiat kuntoon PikaPalkka®, Palkka.fi- tai Suoratyö.fi -palvelussa 
 • Jos olet tilitoimistokäyttäjä, ilmoita kesätyöntekijän palkat tulorekisteriin.