MIKKO MURSULA BLIR NY PLACERINGSDIREKTÖR FÖR ILMARINEN

19.12.2014
|
Tiedote

Ilmarinens styrelse har utnämnt ekon.mag. Mikko Mursula (48) till ny placeringsdirektör för Ilmarinen. Han inleder sitt arbete senast i juni 2015. På sin nya post som placeringsdirektör rapporterar Mursula till Ilmarinens verkställande direktör och är medlem i bolagets ledningsgrupp.

Mursula tar över uppgiften som placeringsdirektör efter Timo Ritakallio, som blir Ilmarinens verkställande direktör från den 1 februari 2015.

Enligt Ritakallio bidrog speciellt Mursulas mångsidiga erfarenhet av att leda placeringsverksamhet och hans kompetens som chef för en framgångsrik expertorganisation till utnämningen.

− Mikko Mursula har en bred och mångsidig erfarenhet av placeringsmarknaden, förmåga att leda en krävande expertorganisation och därtill har han skaffat sig ett brett nätverk både på den finländska och den internationella kapitalmarknaden, säger Ritakallio.

Mursula övergår till Ilmarinen från sin uppgift som verkställande direktör för värdepappersföretaget FIM Abp. Mursula har arbetat hos FIM sedan år 2010, först som verkställande direktör för FIM Kapitalförvaltning och senare som verkställande direktör för moderbolaget FIM Abp. Före det, under åren 2000−2010, var han direktör för Ilmarinens aktieplaceringsverksamhet och därefter direktör för Ilmarinens värdepappersplaceringar. Mursula har sammanlagt tjugo års erfarenhet av ledningsuppgifter på placeringsmarknaden.

 

Mer information:

Mikko Mursula, tfn 050 380 3016
Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346

Bilaga:

Mikko Mursulas meritförteckning

Aihepiiri
Sijoitukset