Naisyrittäjä kokee työn iloa päivittäin

7.3.2014
|
Tiedote

Suurin osa (83 %) naisyrittäjistä kokee työn iloa joka päivä, ilmenee Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten naisyrittäjille tekemästä kyselytutkimuksesta. Naisyrittäjää auttavat jaksamaan erityisesti myönteinen ajattelu, liikunta sekä läheisten tuki. Jaksamista tarvitaankin, sillä naisyrittäjän työviikko venyy keskimäärin 48-tuntiseksi. Parhaiten jaksavat ne yrittäjänaiset, jotka viettävät riittävästi vapaa-aikaa ja juhlistavat onnistumisia.

Ilmarinen ja Suomen Yrittäjänaiset selvittivät naisyrittäjien arkea ja jaksamista kyselytutkimuksella tammi-helmikuussa 2014. Naisyrittäjiltä kysyttiin mm. työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen, jaksamiseen ja työllistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuksen mukaan 83 % naisyrittäjistä kokee työn iloa päivittäin. Naisyrittäjät ovat uutteria ja tekevät pitkää päivää: keskimäärin he työskentelevät 48 tuntia viikossa. Jos töitä on normaalia enemmän, suurin osa (81 %) naisyrittäjistä tekee ylimääräisetkin itse. Työ ja yksityiselämä ovat tasapainossa joka toisella (50 %) naisyrittäjällä, ja vajaa puolet (44 %) arvioi pitävänsä sopivasti lomaa.

- Tulokset kuvaavat hyvin naisyrittäjien tilannetta. Joukossa on paljon yksinyrittäjiä, joilla ei ole työntekijöitä. Siten työt kasautuvat, koska ylimääräiset työt on tehtävä itse. Yrittäjä voi ohjata töitä muualle vasta sitten, kun yritystoiminta kasvaa. Silloin myös naisyrittäjä pääsee irtautumaan työstä ja kehittämään työhyvinvointiin sekä jaksamiseen liittyviä asioita, arvioi Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Heli Järvinen.

Naisyrittäjä näkee vaivaa jaksamisensa eteen

Kun työviikko venyy, jaksamiseen pitää panostaa. Kysyttäessä mitä naisyrittäjät ovat tehneet terveytensä ja jaksamisensa hyväksi, eniten mainintoja saivat myönteinen ajattelu (75 % naisyrittäjistä), liikunta (71 %) sekä ystävien ja läheisten tuki (66 %). Useasti mainittiin myös terveellinen ruokavalio (63 %) ja kunnon uni (60 %).  Tulosten perusteella selkein yhteys jaksamiseen on kuitenkin riittävällä vapaa-ajalla ja onnistumisten juhlimisella:

- Suuri osa (65 %) onnistumisia juhlivista ja riittävästi vapaa-aikaa pitävistä naisyrittäjistä jaksaa työssään mielestään hyvin.  Muista hyvin jaksaa vain kolmannes (38 %). Naisyrittäjien kannattaisikin jaksamisensa kannalta panostaa vapaa-ajan riittävyyteen ja onnistumisten juhlimiseen nykyistä enemmän.  Nyt joka neljäs (27 %) naisyrittäjä mainitsi viettävänsä riittävästi vapaa-aikaa ja onnistumia juhlisti vain joka viides (20 %), Heli Järvinen sanoo.  

Yli puolet naisyrittäjistä (58 %) piti terveyttään hyvänä. Jaksamisensa arvioi hyväksi vajaa puolet (48 %) kaikista kyselyyn vastanneista naisista.

- Moni naisyrittäjä pohtii omaa jaksamistaan. Hyvä uutinen kuitenkin on, että tutkimuksen mukaan naisyrittäjät osaavat sopeuttaa työtään vointinsa mukaan, koska suurin osa (73 %) selviytyy mielestään työn vaatimuksista hyvin, Heli Järvinen arvioi.

Tutkimuksessa selvisi myös, että lähes puolilla naisyrittäjistä (42 %) on tietoa erilaisista jaksamisen ja työkyvyn tukimuodoista, kuten kuntoutuksesta, työeläkeyhtiön työhyvinvointiseminaareista ja työkokeilusta.  Ne naisyrittäjät (42 %), jotka eivät tukimuodoista tienneet, halusivat kuitenkin kuulla ja tietää niistä.

- Osalla ei ole aikaa hoitaa itseään, joten tarvitsemme erilaisia neuvontapalveluita eniten lirissä oleville yrittäjille. Tämä näkyy myös tuloksissa, joiden mukaan lähes joka toisella (44 %) yrittäjänaisella ei ole järjestettyä työterveyshuoltoa, Heli Järvinen sanoo.

Eläketurvaa pitää riittävänä vajaa puolet naisyrittäjistä

Kun naisyrittäjiltä kysyttiin, mitä naisyrittäjyyteen liittyviä asioita tulisi tuoda julkisuudessa enemmän esille, useimmiten mainittiin sairastuminen yrittäjänä, yksinyrittäjän sosiaaliturva sekä yrittäjän eläketurva. Eläketurvaa riittävänä pitää vajaa puolet (46 %) naisyrittäjistä.

- Ongelma on, että kaikkien naisyrittäjien tulot eivät riitä kunnolliseen eläketurvaan ja niukilla tuloilla siitä myös ehkä tingitään ensimmäisenä.  Yrittäjien kannalta eläkemaksut voivat tuntua kovilta ja eläkekarttuma puolestaan pieneltä, arvioi Ilmarisen taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander, ja jatkaa:

- Yrittäjän eläke ja muu sosiaaliturva kulkevat kuitenkin käsi kädessä, sillä eläkkeen perusteena oleva työtulo on myös muun sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella määräytyvät mm. äitiyspäiväraha, sairauspäiväraha ja työttömyysturva.  Siksikin kannustamme yrittäjiä pitämään vakuutettua työtulonsa mahdollisuuksien mukaan oikealla tasolla.

Naisyrittäjän arki ja jaksaminen -kyselytutkimukseen vastasi 268 yrittäjänaista. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja siitä kerrottiin yrittäjänaisten uutiskirjeessä. Kyselytutkimuksen toinen osa, työllistämiseen liittyvät tulokset, julkistetaan maaliskuun 2014 aikana.

Lisätietoja:

Heli Järvinen, toimitusjohtaja, Suomen yrittäjänaiset ry, puh.  050 512 1736 Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, Ilmarinen, puh. 010 284 2599 Jouni Vatanen, tutkija, Ilmarinen, puh. 010 284 3129, 050 571 2309

 

Naisyrittäjän arki ja jaksaminen -kyselyn tulokset