Ilmarinen: Pörssiyhtiöiden tulisi raportoida myös veropolitiikastaan

9.1.2014
|
Uutinen

Ilmarisen hallitus on hyväksynyt joulukuun kokouksessaan yhtiön päivitetyn omistajapolitiikan. Päivitetyssä omistajapolitiikassa Ilmarinen korostaa omistettavien yhtiöiden avointa ja säännöllistä viestintää.

Ilmarinen pitää tärkeänä, että yritykset kertovat osana muuta raportointiaan myös veropolitiikastaan.

− Verojen maksu on olennainen osa yritysten yhteiskuntavastuuta. Suomalaiset yritykset noudattavat hyvin verolakeja, mutta erittäin aggressiivisella verosuunnittelulla on mahdollista päätyä epäoikeudenmukaiselta vaikuttavaan lopputulokseen. Siksi on tärkeää, että yritykset myös viestivät omasta suhtautumisestaan verojen maksuun, taustoittaa sijoitustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Ilmarinen korostaa omistajapolitiikassaan, että pörssiyhtiöiden tulisi entistä enemmän raportoida myös vastuullisuusasioistaan. Yritysten pitäisi kertoa esimerkiksi sosiaalisen vastuun toteutumisesta omassa toiminnassaan.

− Henkilöstön hyvinvointi on usein yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävä asia ja siksi sen pitäisi näkyä myös raportoinnissa, Ritakallio sanoo.

Lisää avoimuutta pörssiyhtiöiden palkitsemisjärjestelmiin

Ritakallio korostaa, että Ilmarisen linjauksen mukaan pörssiyhtiöiden johdon palkka- ja palkitsemisjärjestelmistä päättäminen kuuluu yhtiön hallituksen tehtäviin. Listattujen yhtiöiden hallituksissa tulisi olla erillinen palkitsemisvaliokunta. Lisäksi hallituksen pitäisi esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle johdon palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä mahdolliset lisäeläkejärjestelyt.

Ilmarinen linjaa myös, että yhtiöiden hallituksilla pitäisi olla tarvittaessa mahdollisuus arvioida uudelleen palkitsemisjärjestelmän perusteita.

− Palkitsemisjärjestelmistä päätettäessä on mahdotonta ottaa huomioon kaikki erilaiset muuttujat yrityksen toimintaympäristössä. Siksi on tärkeää, että hallitus voi etukäteen sovittujen pelisääntöjen puitteissa muuttaa palkitsemisen perusteita. Tavoitteena on kohtuullinen palkkiotaso ja ylilyöntien välttäminen, Ritakallio perustelee.

Ilmarisen omistajapolitiikan painopisteenä säilyy edelleen aktiivinen ja vastuullinen omistajuus. Lisäksi korostuu vastuullisuuden integrointi sijoituspäätösten tekemisessä.

 

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346, timo.ritakallio@ilmarinen.fi

 

Lue Ilmarisen omistajapolitiikka kokonaisuudessaan