ELÄKEUUDISTUS 2017: MITEN OSITTAISELLE ELÄKKEELLE JATKOSSA?

21.12.2016
|
Uutinen
image

Mahdollisuus jäädä osittaiselle eläkkeelle säilyy eläkeuudistuksessakin. Entinen osa-aikaeläke poistuu, ja sen korvaa osittainen vanhuuseläke. Sen voi yhdistää joustavasti osa-aikatyöhön, mutta työtä eläke ei rinnalleen vaadi.

Monen eläkeikää lähestyvän haaveissa on jatkaa osa-aikaisesti töissä ja nostaa samaan aikaan osittaista eläkettä. Se on  vuodesta 2017 alkaen mahdollista uuden osittaisen vanhuuseläkkeen turvin.

Entinen osa-aikaeläke vaati työmäärän ja palkan puolittamista. Uusi osittainen vanhuuseläke on ehdoissaan paljon joustavampi:

– Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä osa-aikatyötä, mutta pakko se ei ole. Osittaisen vanhuuseläkkeen saaja voi myös työskennellä täysimääräisesti tai olla työskentelemättä lainkaan – tai mitä tahansa siltä välitä, Ilmarisen eläkkeet-osaston osastopäällikkö Nina Bruun kuvailee.

Osittaisesta eläkkeestä käyttöön 25 tai 50 prosenttia

Osittainen vanhuuseläke perustuu omaan eläkekarttumaan eli siihen, kuinka paljon on työllään eläkettä kartuttanut. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä voi ottaa käyttöön kerralla joko 25 tai 50 prosenttia.

Bruun antaa esimerkin:

– Heikki haluaa jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana ja tehdä eläkkeen rinnalla osa-aikatyötä. Hän päättää ottaa eläkkeestä käyttöön maksimäärän eli 50 prosenttia. Hän saa eläkkeestä 61-vuotiaana käyttöönsä puolet 60-vuotiaaksi asti karttuneesta eläkkeestä vähennettynä ns. varhennusvähennyksellä.

Katso tarkempi esimerkki alta:

 Klikkaa kuva isommaksi!

Eläkkeen osittaminen kuitenkin pienentää eläkettä pysyvästi. Esimerkkitapauksessa eläkkeen osittaminen 2,5 vuoden ajan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka pienentää kuukausittaista vanhuuseläkettä reilut 100 euroa.

– Toisaalta vanhat lainalaisuudet pysyvät eli jos osittaisen vanhuuseläkkeen saaja jatkaa työssä vaikka puolipäiväisesti, hänelle karttuu siitä uutta eläkettä. Ja mitä pidempään työssä jatkaa, sen suuremmaksi eläke karttuu, Bruun muistuttaa.

Katso yllä olevasta esimerkistä kuinka paljon eläke kasvaa, jos henkilö työskentelee alimman eläkeiän sijasta ylimpään eläkeikään saakka.

Osaeläkeläisen työviikko vaikkapa 30 tuntia?

Osittainen eläke joustavoittaa mahdollisuuksia yhdistellä työtä ja eläkepäiviä.

– Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä hyvinkin eripituisia työviikkoja. Esimerkiksi noin 30-tuntiset työviikot voivat yleistyä. Kun eläkkeestä voi ottaa käyttöön neljänneksen (25 prosenttia), moni haluaa ehkä neuvotella työnantajansa kanssa työn vähentämisestä samassa suhteessa, Bruun arvioi.

Osa-aikatyö on nyt ja jatkossa työnantajan ja työntekijän välinen sopimus.

– Osa-aikatyöstä sovitaan aina työnantajan kanssa. Jokainen työnantaja pohtii tykönään, sopiiko työ osa-aikaisesti tehtäväksi. Eläkeuudistus ei muuta sitä miksikään, Bruun sanoo.

Sen sijaan työnantajan ei jatkossa tarvitse edes tietää, saako työntekijä osittaista vanhuuseläkettä.

Bruunin arvion mukaan osittainen vanhuuseläke voi sopia työntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi niille yrittäjille, jotka etsivät joustoa elämäänsä. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehtävä yrittäjätyö on edelleen vakuutettava, mutta työskentelyn vähentyessä YEL-työtuloa voi alentaa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi saada 61-vuotiaana.

Esimerkki pdf:nä löytyy myös Slidesharesta.