ELÄKEUUDISTUS 2017: TUTKINNON SUORITTAMINEN JA SOSIAALIETUUDET KASVATTAVAT ELÄKETTÄ JATKOSSAKIN

18.12.2015
|
Uutinen

Eläkeuudistus 2017 ei muuta työeläkkeen perusideaa: jokainen työssä ansaittu euro kasvattaa eläkettä. Eläke voi kasvaa myös silloin, kun opiskelee ja suorittaa tutkinnon tai saa tiettyjä sosiaalietuuksia.

 – Opiskelu kannattaa ja eläkemielessä erityisen kannattavaa on saattaa opinnot myös loppuun. Korkeakoulu- tai ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kartuttaa näet eläkettä nyt ja jatkossa eläkeuudistuksen jälkeenkin, muistuttaa Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula.

Eläkettä opiskelusta karttuu tutkinnon tasosta riippuen. Ylempi korkeakoulututkinto kasvattaa eläkettä nykyisin noin 53 euroa. Ammattikorkeakoulututkinto kerryttää eläkettä 42 euroa ja alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 32 euroa. Opiskelu kartuttaa eläkettä vain jos opiskelija suorittaa tutkinnon valmiiksi.                            

– Käytännössä jokainen opiskeluvuosi kasvattaa kuukausieläkettä noin 10 euron verran. Laskelma perustuu siihen, että eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa tietystä kiinteästä summasta, joka on vuonna 2015 713,68 e/kk. Opinnot kasvattavat eläkettä enintään viideltä opintovuodelta, Koivula sanoo.

Eläkettä sosiaalietuuksista 

Myös tietyt sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkettä.  Eläkettä kartuttavat äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, hoitovapaan ajalta saatava hoitoraha, työttömän ansiopäiväraha, vuorotteluvapaakorvaus sekä sairauspäiväraha ja erityishoitoraha.

 – Eläkkeen karttumiselle on kuitenkin yksi ehto: henkilön on täytynyt tehdä elämänsä aikana jonkin verran töitä ja ansaita työstään rahaa. Vuonna 2015 ansioraja on 17 128,41 euroa, Koivula sanoo. 

Myös sosiaalietuudet kasvattavat nyt ja jatkossa eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Summa, josta prosentti lasketaan, riippuu siitä, mitä sosiaalietuutta saa. Esimerkiksi vanhempain päivärahoissa eläkekarttuma on 117 % päivärahan perustana olevista ansioista ja hoitovapaassa 100 %. 

–  3 000 e/kk ansaitsevan naisen eläke karttuu vuoden kestävältä vanhempainvapaalta ja hoitovapaalta noin 50 e/kk. Yleisesti voi sanoa, että hoitovapaavuosi kartuttaa eläkettä 10 e/kk.