ELÄKEUUDISTUS 2017: TYÖELÄKEMAKSUJEN VAKIINTUMINEN ON TYÖNANTAJALLE HYVÄ UUTINEN

24.11.2015
|
Tiedote
image

Eläkeuudistus poistaa ennusteiden mukaan työeläkemaksujen korotuspaineen. Se on erityisesti työnantajan kannalta hyvä asia, sillä Suomessa eläkemaksuista suurimman osan maksaa työnantaja. Ellei eläkeuudistusta olisi tehty, eläkemaksuja olisi pitänyt korottaa 1,2 prosenttiyksiköllä jo lähivuosina.

Tällä hetkellä keskimääräinen työeläkemaksun maksuprosentti on 24,0.

 – Eläkeuudistuksen myötä eläkemaksu näyttäisi vakiintuvan 24,4 prosentiksi vuodesta 2017 eteenpäin. Eläkemaksujen vakiintuminen lisää siis työnantajayritysten kulujen ennustettavuutta ja auttaa yrityksiä hallitsemaan tulevia kustannuksiaan. Tämä on suomalaisille yrityksille kaiken kaikkiaan hyvä uutinen, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Eläketurvakeskuksen ennusteiden mukaan eläkemaksu voisi pysyä samalla noin 24,4 prosentin tasolla jopa vuosikymmeniä.

Eläkemaksujen vakiintuminen tuo konkreettisia säästöjä työnantajalle. Jos eläkeuudistusta ei olisi tehty, eläkemaksuja olisi pitänyt korottaa 1,2 prosenttiyksikköä lähivuosina. Se tarkoittaa esimerkiksi työnantajalla, joka maksaa palkkoja kaksi miljoonaa euroa vuodessa, 24 000 euron säästöä vuosittain.

Ritakallio arvioi, että suomalainen työeläkejärjestelmä kohtelee työnantajia kansainvälisesti vertaillen hyvin.

– Työeläkemaksujen taso on eurooppalaista keskitasoa, ja työnantajayritykset voivat ulkoistaa työntekijöiden eläketurvasta huolehtimisen ja siihen liittyvät riskit eläkeyhtiöille. Näin he voivat keskittyä omaan bisnekseensä. Monissa muissa maissa vastuu eläkkeistä on kokonaan työnantajalla, Ritakallio sanoo.

Eläkejärjestelmää on kehitetty huolella

Ritakallio muistuttaa, että suomalainen eläkejärjestelmä on rakennettu kestämään: eläkettä riittää tuleville sukupolvillekin.

– Meillä on aidosti hyvä eläkejärjestelmä. Pitkällä aikavälillä haasteena on järjestelmän rahoitus, koska väestön vanhushuoltosuhde kasvaa koko ajan. Haasteeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan kehittämällä järjestelmää. Tässä eläkeuudistuksella sekä työurien pidentämisellä on tärkeä rooli, Ritakallio sanoo.

Ritakallion mukaan tulevan eläkeuudistuksen taustaoletukset tulevaisuudesta onkin rakennettu huolellisesti. Esimerkiksi sijoitustuotolla on suuri merkitys eläkkeiden rahoituksen kannalta.

 – Vaatimuksena sijoitusten reaalituotolle on 3,5 %, ja tässä Ilmarinen ja muut eläkeyhtiöt ovat pysyneet hyvin. Työllisyyden osalta rahoituslaskelmat ovat perustuneet työllisyysasteen hitaaseen nousuun, kun taas työtulojen bruttokansantuote-osuuden oletetaan puolestaan supistuvan hieman seuraavien vuosien aikana. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä eläkeuudistuksen taustalla olevista laskelmista.

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, p. 0500 536 346