ELÄKEUUDISTUS PARANTAA UUSIEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN TASOA

11.6.2015
|
Uutinen
image

Eläkeuudistus nostaa työkyvyttömäksi joutuvien henkilöiden eläkkeen määrää. Parannus koskee niitä, jotka jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle uuden lainsäädännön tultua voimaan 1.1.2017. Esimerkiksi 48-vuotiaan henkilön, jolla on ollut 3000 euron kuukausipalkka, työkyvyttömyyseläke nousee uudistuksen myötä sadalla eurolla 1640 eurosta 1740 euroon.

– Työkyvyttömyyseläke tarkoittaa tietenkin aina heikennystä verrattuna palkkatasoon, mutta eläkeuudistuksen myötä työkyvyttömän eläkkeen taso kuitenkin paranee. Se on hyvä suunta niille, jotka eivät voi hankkia toimeentuloaan työllä, arvioi Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä nousee, sillä vanhuuseläkeikäraja nousee eläkeuudistuksessa asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeessä työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän välinen aika kasvattaa eläkettä. Eläkettä kartuttava aika siis pitenee.    

Työkyvyttömän eläkkeen määrään vaikuttavat hänen työuran aikaiset ansionsa sekä ikä, jolloin hän jäi työkyvyttömäksi. 

– Kolmikymppisen työkyvyttömyyseläke on pienempi kuin samaa palkkaa ansainneen viisikymppisen. Mutta jos työkyvyttömyyseläkkeenä maksettaisiin vain karttunut eläke, se ei nuorella riittäisi alkuunkaan toimeentuloksi. Suomalaisen eläkejärjestelmän parhaita piirteitä onkin vakuutusperiaate eli että myös työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän välinen aika kartuttaa eläkettä. Tällä on aivan olennainen merkitys nuorena sairastuneen eläkkeen määrään, Koivula arvioi.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada, kun työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Nykyisin työkyvyttömyyseläkkeen voi saada alle 63-vuotias, mutta eläkeuudistuksen myötä ikäraja nousee vähitellen 65 vuoteen.